Opleiding in cijfers

Opleiding
Bachelor in het retailmanagement
Onderwijstaal
Nederlands
Studieomvang
180
soort opleiding
Professioneel gerichte bachelor
instelling
Hogeschool Gent

Cijfers

Bachelor in het retailmanagement

Informatie over de kwaliteit

Informatie over deze opleiding op de website van de instelling

Onderwijskiezer

De studieomvang geeft het aantal studiepunten weer dat men moet behalen om het diploma te behalen. Een voltijds jaar studeren komt overeen met 60 studiepunten.