Opleiding in cijfers

Opleiding
Bachelor in de toegepaste gezondheidswetenschappen
Onderwijstaal
Nederlands
Studieomvang
180
soort opleiding
Professioneel gerichte bachelor
instelling
Hogeschool West-Vlaanderen

Cijfers

Deze opleiding kunnen studenten ook volgen in een verkort traject. Deze studenten namen we op in de cijfers.

Deze opleiding bestaat sinds het academiejaar 2014-2015. Dit beïnvloedt volgende cijfers: “Hoeveel voltijdse studenten volgen deze opleiding?”, “'Hoe doen studenten het in het eerste jaar?” en “Hoelang doen studenten over het behalen van het diploma?”

De cijfers van deze opleiding zijn inclusief de werkstudenten. Werkstudenten spreiden hun opleiding meestal over meerdere jaren.

Informatie over de kwaliteit

Informatie over deze opleiding op de website van de instelling

Onderwijskiezer

De studieomvang geeft het aantal studiepunten weer dat men moet behalen om het diploma te behalen. Een voltijds jaar studeren komt overeen met 60 studiepunten.