Salarisschaal 389 geldig van 01/07/2016 tot 30/06/2017

Omschrijving
WERKLEIDER - KUNSTOND
Minimum leeftijd
23
Minimumsalaris
29982,65
Maximumsalaris
29982,65
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP VGZ Belastbaar
0 29982,65 4099,12 0,00
0,00
307,43
307,43
145,51
145,51
3646,18
3646,18
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP RSZ Belastbaar
0 29982,65 4099,12 0,00
0,00
0,00
0,00
535,75
535,75
3563,37
3563,37