Salarisschaal 399 geldig van 01/07/2016 tot 30/06/2017

Omschrijving
LERAAR-CORRECTOR (SCHRIFTELIJK ONDERWIJS
Minimum leeftijd
22
Minimumsalaris
29280
Maximumsalaris
29280
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP VGZ Belastbaar
0 29280,00 4003,06 0,00
0,00
300,23
300,23
142,10
142,10
3560,73
3560,73
Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard
Standplaats
FOP RSZ Belastbaar
0 29280,00 4003,06 0,00
0,00
0,00
0,00
523,19
523,19
3479,87
3479,87