Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2016 (BS:18/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling in het secundair onderwijs in het schooljaar 2016-2017

Datum laatste wijziging: 18/10/2016
Omzendbrief SO 64 van 25/06/1999

Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/10/2016
Omzendbrief BaO/97/10 van 17/06/1997

Programmatie en Rationalisatie in het Gewoon Basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/10/2016
Omzendbrief BaO/97/3 van 17/06/1997

Erkenning, financiering en subsidiëring van scholen

Datum laatste wijziging: 14/10/2016
Omzendbrief SO/2016/01 (BuSO) van 24/02/2016

Omzendbrief inzake leerlingenstages, sociaal-maatschappelijke trainingen, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2 en 3

Datum laatste wijziging: 13/10/2016
Omzendbrief NO/2010/01 van 18/01/2010

Tegemoetkoming aan de schoolbesturen en aan de besturen van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2015

Datum laatste wijziging: 13/10/2016
Omzendbrief SO/2015/01 van 31/08/2015

Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4

Datum laatste wijziging: 13/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2016 (BS:13/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende transitieprojecten in de lerarenopleidingen

Datum laatste wijziging: 13/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/06/2004 (BS:21/09/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering inzake sommige werkingsregelen betreffende de raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen bevoegd voor het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/1997 (BS:19/11/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/10/2016
Koninklijk Besluit van 20/07/1982 (BS:29/07/1982)

Koninklijk besluit nr. 63 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan.

Datum laatste wijziging: 13/10/2016
Koninklijk Besluit van 01/12/1970 (BS:31/12/1970)

Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/10/2016
Koninklijk Besluit van 15/04/1958 (BS:20/04/1958)

Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/09/1997 (BS:31/10/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken.

Datum laatste wijziging: 05/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:20/10/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 05/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2002 (BS:04/12/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 05/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:03/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 05/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/12/2002 (BS:06/02/2003)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.

Datum laatste wijziging: 05/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/05/2002 (BS:11/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering inzake de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 05/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/10/2008 (BS:23/01/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 05/10/2016