Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:06/09/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie.

Datum laatste wijziging: 20/05/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2011 (BS:05/12/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 19/05/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/04/2016 (BS:19/05/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van een Research Master of Philosophy door de Katholieke Universiteit Leuven en de gezamenlijke organisatie van een Research Master of Philosophy door de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 19/05/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/05/2002 (BS:07/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool.

Datum laatste wijziging: 19/05/2016
Omzendbrief BaO/2014/01 van 15/05/2014

Screening niveau onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/05/2016
Omzendbrief BaO/2006/03 van 30/06/2006

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Datum laatste wijziging: 18/05/2016
Omzendbrief NO/2006/02 van 15/06/2006

Afwijkingslestijden, -lesuren en –uren

Datum laatste wijziging: 12/05/2016
Omzendbrief PERS/2014/02 van 01/04/2014

Akkoorden van sociale programmatie voor de jaren 2012-2014. - Maatregelen in het kader van het geldelijk statuut.

Datum laatste wijziging: 04/05/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/03/2016 (BS:04/05/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 04/05/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:30/09/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/09/2012 (BS:24/10/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied toerisme

Datum laatste wijziging: 29/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:30/09/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied hout

Datum laatste wijziging: 29/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2010 (BS:29/07/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied lichaamsverzorging

Datum laatste wijziging: 29/04/2016
Decreet van 15/06/2007 (BS:31/08/2007)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 29/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/03/2016 (BS:26/04/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren van de diplomagerichte beroepsopleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 26/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:25/04/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de International Joint Master of Science in Sustainable Territorial Development

Datum laatste wijziging: 25/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2010 (BS:30/06/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 20/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2010 (BS:22/03/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 20/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/1997 (BS:19/11/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 20/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie

Datum laatste wijziging: 20/04/2016