Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie

Datum laatste wijziging: 06/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/03/2010 (BS:19/04/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 06/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/11/1998 (BS:05/02/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan.

Datum laatste wijziging: 06/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/1997 (BS:19/11/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 06/07/2015
Omzendbrief VWO/2011/01 van 15/06/2011

De erkenning en financiering of subsidiëring van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 06/07/2015
Omzendbrief PERS/2009/08 van 17/08/2009

Forfaitaire puntenenveloppe toegekend aan de raad van het Gemeenschapsonderwijs

Datum laatste wijziging: 02/07/2015
Omzendbrief PERS/2009/06 van 17/08/2009

Aanwending van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/07/2015
Omzendbrief PERS/2009/07 van 17/08/2009

Het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/07/2015
Omzendbrief VWO/2010/03 (cvo) van 17/05/2010

Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 02/07/2015
Omzendbrief BaO/98/11 van 21/12/1998

Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2015 (BS:01/07/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in wellbeing- en vitaliteitsmanagement als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Datum laatste wijziging: 01/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2015 (BS:30/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van projectsubsidies van maximaal 301.000 euro voor de uitvoering van pilootprojecten in het schooljaar 2015-2016 ter voorbereiding op de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 30/06/2015
Omzendbrief SO 42 van 21/06/1995

Scholen voltijds gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/06/2015
Omzendbrief PERS/2015/05 van 30/06/2015

Uitwisseling van lectoren tussen een hogeschool en een centrum voor volwassenenonderwijs voor het uitoefenen van een opdracht in het Hoger Beroepsonderwijs

Datum laatste wijziging: 30/06/2015
Omzendbrief VWO/2011/02 van 15/06/2011

De centrumorganisatie van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 29/06/2015
Omzendbrief BaO/98/5 van 27/07/1998

Het werkingsbudget in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 26/06/2015
Omzendbrief GD/2003/05 van 11/09/2003

Geïntegreerd onderwijs

Datum laatste wijziging: 26/06/2015
Omzendbrief VWO/2011/03 van 15/06/2011

De ontwikkeling van opleidingsprofielen en de onderwijsbevoegdheid van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 26/06/2015
Omzendbrief NO/2008/05 van 22/07/2008

Inclusie van leerlingen met een verstandelijke beperking in het gewoon lager en secundair onderwijs (ION)

Datum laatste wijziging: 25/06/2015
Omzendbrief BaO/97/9 van 17/06/1997

Programmatie en Rationalisatie in het Buitengewoon Basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 25/06/2015