Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief Ba0/2014/04 van 15/05/2014

Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014

Datum laatste wijziging: 04/09/2015
Omzendbrief BaO/97/10 van 17/06/1997

Programmatie en Rationalisatie in het Gewoon Basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 04/09/2015
Ministerieel Besluit van 19/09/1978 (BS:01/11/1978)

OPHEVEN : Ministerieel besluit tot omschrijving van de inhoud en de bestemmelingen van het inschrijvingsverslag voorzien bij artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:16/10/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/05/2015 (BS:04/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties van type 3 in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/11/2013 (BS:18/12/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/02/2015 (BS:02/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties van type 9 in het buitengewoon basisonderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/10/2008 (BS:23/01/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2007 (BS:05/02/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2015 (BS:28/08/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/11/2013 (BS:13/12/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap voor de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/08/2001 (BS:24/10/2001)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2002 (BS:04/12/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/09/1997 (BS:31/10/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken.

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/12/2002 (BS:06/02/2003)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/2007 (BS:03/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs, wat de eerste graad en de tweede graad van het algemeen, het technisch en het kunstsecundair onderwijs betreft

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:20/10/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/11/1998 (BS:05/02/1999)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan.

Datum laatste wijziging: 01/09/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/06/2015 (BS:19/08/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 en van de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2015