Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2018 (BS:11/05/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties voor het schooljaar 2018-2019 in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 11/05/2108
Omzendbrief PV/2006/01 (OSP) van 29/05/2006

Leerstof bedrijfsbeheer in het secundair volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 22/05/2018
Omzendbrief PERS/2009/07 van 17/08/2009

Het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/05/2018
Omzendbrief PERS/2018/02 van 18/05/2018

Omzetting van niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/05/2018
Omzendbrief PERS/2007/09 van 29/10/2007

Functiebeschrijving en evaluatie

Datum laatste wijziging: 16/05/2018
Omzendbrief CLB/2009/03 van 25/11/2009

Vakantieregeling in de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 16/05/2018
Omzendbrief PERS/2009/05 van 07/07/2009

Vacant laten worden van een betrekking van een vastbenoemd directeur die langdurig afwezig is

Datum laatste wijziging: 16/05/2018
Omzendbrief CLB/2018/01 van 16/05/2018

De ambten, de prestatieregeling, de bezoldiging en de aanwending van de omkaderingsgewichten in de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 16/05/2018
Omzendbrief CLB/2007/01 van 05/09/2007

Actualisering bekwaamheidsbewijzen centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 16/05/2018
Omzendbrief PERS/2003/08 van 28/07/2003

De reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/09/2017 (BS:06/10/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2010 (BS:30/06/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2002 (BS:30/08/2002)

Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:09/11/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/1997 (BS:19/11/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Decreet van 08/05/2009 (BS:28/08/2009)

Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Decreet van 02/04/2004 (BS:18/05/2004)

Decreet houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op 3 september 2003

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Decreet van 20/02/2009 (BS:29/04/2009)

Decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 15/05/2018