Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief DKO/2018/03 van 20/08/2018

Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 18/09/2018
Omzendbrief BaO/2000/2 van 14/04/2000

Procedure gelijkwaardige leerdoelen en getuigschrift basisonderwijs in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 18/09/2018
Decreet van 01/01/2000 (BS:01/01/2000)

Nieuwe Omzendbrief

Datum laatste wijziging: 17/09/2018
Omzendbrief NO/2017/03 van 31/08/2017

De verplichte elektronische Aangifte van een Sociaal Risico(e-ASR): deeltijdse werkloosheid

Datum laatste wijziging: 12/09/2018
Omzendbrief SO/2003/02 van 15/04/2003

Bewaartermijn van leerlinggebonden documenten

Datum laatste wijziging: 12/09/2018
Omzendbrief SO 68 van 01/03/2000

De leerplicht

Datum laatste wijziging: 31/08/2018
Omzendbrief BaO/2005/09 van 29/06/2005

Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 30/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Gecodificeerde decreten betreffende het secundair onderwijs [citeeropschrift: "Codex Secundair Onderwijs"]

Datum laatste wijziging: 30/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/06/2018 (BS:10/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen

Datum laatste wijziging: 30/08/2018
Decreet van 02/04/2004 (BS:06/08/2004)

Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

Datum laatste wijziging: 30/08/2018
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 30/08/2018
Decreet van 10/07/2008 (BS:03/10/2008)

Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 30/08/2018
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 30/08/2018
Decreet van 25/02/1997 (BS:17/04/1997)

Decreet basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 30/08/2018
Decreet van 15/06/2018 (BS:17/08/2018)

Decreet betreffende het onderwijs XXVIII

Datum laatste wijziging: 30/08/2018
Omzendbrief PERS/2003/16 (13AC) van 01/10/2003

Toelichting bij het salarisoverzicht

Datum laatste wijziging: 29/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2018 (BS:28/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 28/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/10/2009 (BS:29/12/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 27/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/10/2009 (BS:28/12/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 27/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:03/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag en van het attest bij het verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum in een school voor gewoon onderwijs of tot het buitengewoon onderwijs

Datum laatste wijziging: 27/08/2018