Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/2007 (BS:17/10/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 20/07/2017
Omzendbrief PERS/2017/07 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

Datum laatste wijziging: 20/07/2017
Omzendbrief PERS/2017/06 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen

Datum laatste wijziging: 20/07/2017
Omzendbrief VWO/2011/03 van 15/06/2011

De ontwikkeling van opleidingsprofielen en de onderwijsbevoegdheid van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 20/07/2017
Omzendbrief PERS/2017/04 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Datum laatste wijziging: 20/07/2017
Omzendbrief SO/2015/01 van 31/08/2015

Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4

Datum laatste wijziging: 14/07/2017
Omzendbrief SO/2016/01 (BuSO) van 24/02/2016

Omzendbrief inzake leerlingenstages, sociaal-maatschappelijke trainingen, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2 en 3

Datum laatste wijziging: 14/07/2017
Omzendbrief BaO/2005/09 van 29/06/2005

Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/07/2017
Omzendbrief DKO/2011/02 van 24/06/2011

JAARLIJKSE INLICHTINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2017-2018 – SCHOOLBEHEER DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Datum laatste wijziging: 14/07/2017
Omzendbrief NO/2017/02 van 16/06/2017

Het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs en in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 12/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/06/2017 (BS:11/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen

Datum laatste wijziging: 11/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/06/2017 (BS:07/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2017-2018

Datum laatste wijziging: 07/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/06/2017 (BS:06/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding en de overheveling van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 06/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/10/2008 (BS:23/01/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 06/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/06/2017 (BS:06/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of Transatlantic Affairs als nieuwe opleiding van het Europacollege

Datum laatste wijziging: 06/07/2017
Omzendbrief VWO/2010/03 (cvo) van 17/05/2010

Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 05/07/2017
Omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4 van 17/10/1997

Omzendbrief betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring

Datum laatste wijziging: 05/07/2017
Omzendbrief PERS/2012/03 van 29/06/2012

Bekwaamheidsbewijzen van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

Datum laatste wijziging: 05/07/2017
Omzendbrief BaO/2017/01 van 03/07/2017

Onderwijsaanbod vreemde talen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 03/07/2017
Omzendbrief BaO/2012/01 van 05/06/2012

Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 03/07/2017