Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Besluit van de Vlaamse Regering van 03/06/2016 (BS:19/07/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van de intentieverklaring tot overdracht van de opleiding Bachelor in de toegepaste psychologie

Datum laatste wijziging: 19/07/2016
Omzendbrief SO/2016/01 (BuSO) van 24/02/2016

Omzendbrief inzake leerlingenstages, sociaal-maatschappelijke trainingen, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2 en 3

Datum laatste wijziging: 15/07/2016
Omzendbrief SO/2011/03/BuSO van 15/08/2011

Structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/07/2016
Omzendbrief DKO/2011/02 van 24/06/2011

JAARLIJKSE INLICHTINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2016-2017 – SCHOOLBEHEER DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Datum laatste wijziging: 14/07/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/06/2016 (BS:13/07/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 13/07/2016
Omzendbrief PERS/2005/09 van 29/06/2005

Indiensttreding van een tijdelijk personeelslid in het onderwijs: mededeling aan het ministerie van Onderwijs en vorming

Datum laatste wijziging: 08/07/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/05/2016 (BS:08/07/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2016-2017

Datum laatste wijziging: 08/07/2016
Omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4 van 17/10/1997

Omzendbrief betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring

Datum laatste wijziging: 06/07/2016
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 06/07/2016
Omzendbrief BaO/2005/09 van 29/06/2005

Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 05/07/2016
Omzendbrief VWO/2011/02 van 15/06/2011

De centrumorganisatie van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 01/07/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/05/2016 (BS:01/07/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het nemen van een uitsluitingsbesluit voor de specifieke lerarenopleiding van CVO Lino

Datum laatste wijziging: 01/07/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/05/2016 (BS:01/07/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring voor het schooljaar 2016-2017 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/07/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:12/09/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/07/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/2007 (BS:17/10/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 30/06/2016
Omzendbrief SO 51 van 31/07/1998

Rationalisatienormen

Datum laatste wijziging: 30/06/2016
Omzendbrief SO 42 van 21/06/1995

Scholen voltijds gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/06/2016
Omzendbrief PERS/2016/01 van 30/06/2016

Zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 30/06/2016
Omzendbrief PERS/2011/05 van 15/06/2011

Personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Loopbaanonderbreking

Datum laatste wijziging: 30/06/2016
Omzendbrief SO/2016/02 van 31/05/2016

Tijdelijk project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 29/06/2016