Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief PERS/2014/02 van 01/04/2014

Akkoorden van sociale programmatie voor de jaren 2012-2014. - Maatregelen in het kader van het geldelijk statuut.

Datum laatste wijziging: 04/05/2016
Decreet van 15/06/2007 (BS:31/08/2007)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 29/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/03/2016 (BS:26/04/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren van de diplomagerichte beroepsopleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 26/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2016 (BS:25/04/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de International Joint Master of Science in Sustainable Territorial Development

Datum laatste wijziging: 25/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2010 (BS:22/03/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 20/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/1997 (BS:19/11/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 20/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie

Datum laatste wijziging: 20/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2010 (BS:30/06/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 20/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/03/2016 (BS:18/04/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs, wat natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft

Datum laatste wijziging: 18/04/2016
Omzendbrief PERS/2012/07 van 12/10/2012

Nieuwe procedure afhandeling pensioendossier

Datum laatste wijziging: 15/04/2016
Omzendbrief NO/2016/01 van 14/04/2016

Omzendbrief voor de aanleg van een algemene wervingsreserve voor coördinerend inspecteurs bij de onderwijsinspectie

Datum laatste wijziging: 14/04/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2016 (BS:13/04/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het thema "beleidsgericht onderwijsonderzoek" als thema voor de erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt

Datum laatste wijziging: 13/04/2016
Omzendbrief PERS/2005/03 (13AC) van 14/01/2005

Bevallings-, geboorte- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tot de proeftijd toegelaten en vast benoemde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 12/04/2016
Omzendbrief PERS/2005/02 (13AC) van 14/01/2005

Bevallings-, geboorte- en onbezoldigd ouderschapsverlof - Tijdelijk aangestelde personeelsleden van de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 12/04/2016
Omzendbrief BaO/2007/05 van 22/06/2007

Kostenbeheersing in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 11/04/2016
Omzendbrief PERS/2010/01 van 19/01/2010

Vereiste taalkennis bij een aanstelling in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/04/2016
Omzendbrief PERS/2010/02 van 19/01/2010

Vereiste taalkennis bij een aanstelling in een Franstalige school of een Nederlandstalige school met een Franstalige afdeling op het grondgebied van het Vlaams Gewest

Datum laatste wijziging: 08/04/2016
Omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js van 20/01/1999

Controle op de afwezigheid wegens ziekte

Datum laatste wijziging: 31/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/10/2008 (BS:23/01/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 22/03/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/03/2016 (BS:21/03/2016)

Besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen houdende de aanduiding van de scholen voor de examencommissie basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 21/03/2016