Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Decreet van 15/01/2016 (BS:05/02/2016)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van de aanvraag tot afwijking van de ontwikkelingsdoelen gewoon kleuteronderwijs en de eindtermen gewoon lager onderwijs, wat het leergebied wetenschappen en techniek en het leergebied mens en maatschappij betreft

Datum laatste wijziging: 05/02/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/11/2015 (BS:05/02/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van de aanvraag tot afwijking van de ontwikkelingsdoelen gewoon kleuteronderwijs en de eindtermen gewoon lager onderwijs, wat het leergebied wetenschappen en techniek en het leergebied mens en maatschappij betreft

Datum laatste wijziging: 05/02/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2016 (BS:03/02/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Business Engineering

Datum laatste wijziging: 03/02/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/09/1998 (BS:30/01/1999)

Besluit van de Vlaamse regering houdende instelling van een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid.

Datum laatste wijziging: 03/02/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/12/2015 (BS:03/02/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 03/02/2016
Omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4 van 17/10/1997

Omzendbrief betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring

Datum laatste wijziging: 02/02/2016
Omzendbrief NO/2015/01 van 26/08/2015

Synchroon Internetonderwijs (SIO)

Datum laatste wijziging: 01/02/2016
Omzendbrief VWO/2010/02 (cvo) van 17/05/2010

Ambtshalve en individuele concordanties met ingang van 1 september 2010 in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs in opleidingen waarvoor de Vlaamse Regering een opleidingsprofiel goedgekeurd heeft

Datum laatste wijziging: 01/02/2016
Omzendbrief BaO/2012/01 van 05/06/2012

Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/02/2016
Omzendbrief VWO/2010/03 (cvo) van 17/05/2010

Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/02/2016
Omzendbrief BaO/2006/04 van 09/10/2006

Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/01/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 27/01/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2015 (BS:27/01/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van naadloze flexibele trajecten onderwijs - welzijn

Datum laatste wijziging: 27/01/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/2009 (BS:05/10/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden tot toekenning van de subsidies en houdende de wijze van selectie, de duur en de evaluatie van kortdurende en langdurige time-outprogramma's

Datum laatste wijziging: 27/01/2016
Omzendbrief PERS/2011/05 van 15/06/2011

Personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Loopbaanonderbreking

Datum laatste wijziging: 26/01/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2015 (BS:22/01/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 22/01/2016
Omzendbrief SO 64 van 25/06/1999

Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 19/01/2016
Omzendbrief PERS/2012/01 van 26/01/2012

Toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/01/2016
Omzendbrief PERS/2005/24(13AC) van 14/12/2005

Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - Vermindering(en) wegens gezinslasten

Datum laatste wijziging: 12/01/2016
Omzendbrief VWO/2011/01 van 15/06/2011

De erkenning en financiering of subsidiëring van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 08/01/2016