Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2018 (BS:11/05/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties voor het schooljaar 2018-2019 in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 11/05/2108
Omzendbrief SO/2016/02 van 31/05/2016

Tijdelijk project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 19/06/2018
Omzendbrief CLB/2018/02 van 14/06/2018

Operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 14/06/2018
Omzendbrief NO/2008/02 van 23/05/2008

Algemene omzendbrief zonaal leerlingenvervoer

Datum laatste wijziging: 12/06/2018
Omzendbrief DKO/2018/04 van 31/05/2018

Omkaderingsberekening en personeelsformatie in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 11/06/2018
Omzendbrief PERS/2005/19 van 21/09/2005

Niet-verworven salarisschalen voor de personeelsleden in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Omzendbrief PERS/2016/01 van 30/06/2016

Zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 31/05/2018
Omzendbrief PERS/2012/03 van 29/06/2012

Bekwaamheidsbewijzen van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

Datum laatste wijziging: 31/05/2018
Omzendbrief Dko/2018/01 van 16/03/2018

Programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 28/05/2018
Omzendbrief CLB/2018/01 van 16/05/2018

De ambten, de prestatieregeling, de bezoldiging en de aanwending van de omkaderingsgewichten in de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 28/05/2018
Omzendbrief PV/2006/01 (OSP) van 29/05/2006

Leerstof bedrijfsbeheer in het secundair volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 22/05/2018
Omzendbrief PERS/2009/07 van 17/08/2009

Het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/05/2018
Omzendbrief PERS/2018/02 van 18/05/2018

Omzetting van niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/05/2018
Omzendbrief CLB/2009/03 van 25/11/2009

Vakantieregeling in de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 16/05/2018
Omzendbrief PERS/2007/09 van 29/10/2007

Functiebeschrijving en evaluatie

Datum laatste wijziging: 16/05/2018
Omzendbrief CLB/2007/01 van 05/09/2007

Actualisering bekwaamheidsbewijzen centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 16/05/2018
Omzendbrief PERS/2009/05 van 07/07/2009

Vacant laten worden van een betrekking van een vastbenoemd directeur die langdurig afwezig is

Datum laatste wijziging: 16/05/2018
Omzendbrief PERS/2003/08 van 28/07/2003

De reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/09/2017 (BS:06/10/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2010 (BS:30/06/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 15/05/2018