Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief VWO/2010/01(pers) van 17/05/2010

De ambten en hun prestatieregeling in de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 29/06/2017
Omzendbrief VWO/2011/01 van 15/06/2011

De erkenning en financiering of subsidiëring van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 21/06/2017
Omzendbrief PERS/2009/05 van 07/07/2009

Vacant laten worden van een betrekking van een vastbenoemd directeur die langdurig afwezig is

Datum laatste wijziging: 21/06/2017
Omzendbrief BaO/2001/10 van 10/08/2001

Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 16/06/2017
Omzendbrief NO/2017/02 van 16/06/2017

Het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs en in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 16/06/2017
Omzendbrief VWO/2015/01 van 10/09/2015

Controle op de aanwending van de leraarsuren, de puntenenveloppe en de coördinatie-uren van de Centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 16/06/2017
Omzendbrief BaO/2005/12 van 30/06/2005

Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten

Datum laatste wijziging: 15/06/2017
Omzendbrief BaO/2005/09 van 29/06/2005

Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/06/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/04/2017 (BS:14/06/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding voor de omvorming van HBO5-opleidingen

Datum laatste wijziging: 14/06/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:20/12/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie Hoger Onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/06/2017
Omzendbrief NO/2017/01 van 02/06/2017

Samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2017-2018

Datum laatste wijziging: 02/06/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 (BS:30/05/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen

Datum laatste wijziging: 30/05/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/05/2017 (BS:23/05/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring voor het schooljaar 2017-2018 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/05/2017
Omzendbrief PERS/2017/07 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

Datum laatste wijziging: 19/05/2017
Omzendbrief PERS/2017/06 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen

Datum laatste wijziging: 19/05/2017
Omzendbrief PERS/2017/04 van 19/05/2017

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Datum laatste wijziging: 19/05/2017
Omzendbrief PERS/2017/05 van 19/05/2017

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 of 55 jaar

Datum laatste wijziging: 19/05/2017
Omzendbrief PERS/2017/02 van 08/03/2017

Verlof voor verminderde prestaties

Datum laatste wijziging: 19/05/2017
Omzendbrief PERS/2017/01 van 08/03/2017

Afwezigheid voor verminderde prestaties

Datum laatste wijziging: 19/05/2017
Omzendbrief PERS/2016/01 van 30/06/2016

Zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 19/05/2017