Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Decreet van 09/04/1992 (BS:16/05/1992)

Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel - NO/Internaten)

Datum laatste wijziging: 28/07/2015
Decreet van 25/02/1997 (BS:17/04/1997)

Decreet basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 28/07/2015
Decreet van 30/04/2009 (BS:06/07/2009)

Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Datum laatste wijziging: 28/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 28/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/06/2015 (BS:23/07/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiesanctionering in opleidingsvorm 1 en 2

Datum laatste wijziging: 23/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst".

Datum laatste wijziging: 23/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/12/2003 (BS:01/06/2004)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 23/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/06/2015 (BS:17/07/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling voor het schooljaar 2015-2016

Datum laatste wijziging: 17/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/06/2015 (BS:17/07/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2015-2016 in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 17/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/2015 (BS:16/07/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 16/07/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:12/09/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 16/07/2015
Omzendbrief SO/2011/01(buso) van 01/02/2011

Omkadering in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 16/07/2015
Omzendbrief VWO/2011/03 van 15/06/2011

De ontwikkeling van opleidingsprofielen en de onderwijsbevoegdheid van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 16/07/2015
Omzendbrief VWO/2011/03 van 15/06/2011

De ontwikkeling van opleidingsprofielen en de onderwijsbevoegdheid van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 16/07/2015
Omzendbrief SO 55 van 31/07/1998

Ambt van directeur en pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 16/07/2015
Koninklijk Besluit van 30/01/1979 (BS:07/02/1979)

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur.

Datum laatste wijziging: 16/07/2015
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 15/07/2015
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 15/07/2015
Decreet van 21/12/2012 (BS:31/12/2012)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 15/07/2015