Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief PERS/2012/01 van 26/01/2012

Toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/01/2018
Omzendbrief BaO/98/11 van 21/12/1998

Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 03/01/2018
Omzendbrief VWO/2010/03 (cvo) van 17/05/2010

Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 21/12/2017
Omzendbrief VWO/2010/02 (cvo) van 17/05/2010

Ambtshalve en individuele concordanties met ingang van 1 september 2010 in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs in opleidingen waarvoor de Vlaamse Regering een opleidingsprofiel goedgekeurd heeft

Datum laatste wijziging: 21/12/2017
Omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4 van 17/10/1997

Omzendbrief betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring

Datum laatste wijziging: 21/12/2017
Omzendbrief VWO/2011/03 van 15/06/2011

De ontwikkeling van opleidingsprofielen en de onderwijsbevoegdheid van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 19/12/2017
Omzendbrief VWO/2017/01 van 14/12/2017

Statuut personeelsleden basiseducatie

Datum laatste wijziging: 14/12/2017
Omzendbrief SO/2005/04 van 08/07/2005

Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 06/12/2017
Omzendbrief SO/2002/05/buso van 15/08/2002

Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 06/12/2017
Omzendbrief BaO/2002/11 van 16/08/2002

Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 30/11/2017
Omzendbrief NO/2008/02 van 23/05/2008

Algemene omzendbrief zonaal leerlingenvervoer

Datum laatste wijziging: 30/11/2017
Omzendbrief SO/2016/02 van 31/05/2016

Tijdelijk project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 28/11/2017
Omzendbrief PERS/2003/16 (13AC) van 01/10/2003

Toelichting bij het salarisoverzicht

Datum laatste wijziging: 27/11/2017
Omzendbrief SO 17 van 20/08/1992

Gefinancierde en gesubsidieerde internaten : programmatie, rationalisatie en omkadering

Datum laatste wijziging: 27/11/2017
Omzendbrief PERS/2010/01 van 19/01/2010

Vereiste taalkennis bij een aanstelling in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 21/11/2017
Omzendbrief PERS/2016/01 van 30/06/2016

Zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 20/11/2017
Omzendbrief BaO/2006/05 van 09/10/2006

Controle van de leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/11/2017
Omzendbrief BaO/2017/02 van 25/08/2017

Gebruik van gevalideerde toetsen voor interne kwaliteitszorg in het gewoon lager onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/11/2017
Omzendbrief BaO/2003/05 van 06/10/2003

Invullen van de BKL-formulieren

Datum laatste wijziging: 14/11/2017
Omzendbrief BaO/2006/04 van 09/10/2006

Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/11/2017