Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief BaO/2006/03 van 30/06/2006

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Datum laatste wijziging: 01/12/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/02/2015 (BS:08/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat, het modulebewijs en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement

Datum laatste wijziging: 27/11/2015
Omzendbrief CLB/2008/02 van 18/11/2008

Het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 26/11/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/11/2015
Decreet van 25/02/1997 (BS:17/04/1997)

Decreet basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 23/11/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/10/2015 (BS:19/11/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de hoogte van de mobiliteitstoelage voor studenten of cursisten die een periode in het buitenland doorbrengen in het kader van hun opleiding

Datum laatste wijziging: 19/11/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/10/2015 (BS:12/11/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende controle en single audit die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 12/11/2015
Omzendbrief NO/2010/01 van 18/01/2010

Tegemoetkoming aan de schoolbesturen en aan de besturen van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2014

Datum laatste wijziging: 10/11/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:28/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 05/11/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:24/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 05/11/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:30/09/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs

Datum laatste wijziging: 05/11/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2010 (BS:30/06/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 05/11/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/1997 (BS:19/11/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 05/11/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:13/08/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg"

Datum laatste wijziging: 05/11/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie

Datum laatste wijziging: 05/11/2015
Omzendbrief SO 75 van 30/06/2006

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/10/2015
Omzendbrief SO 61 van 05/02/1999

Programmatie, overheveling en afbouw in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/10/2015
Omzendbrief SO 55 van 31/07/1998

Ambt van directeur en pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 30/10/2015
Omzendbrief DKO/2011/02 van 24/06/2011

JAARLIJKSE INLICHTINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016 – SCHOOLBEHEER DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Datum laatste wijziging: 13/10/2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/10/2010 (BS:30/11/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 betreffende de organisatie van examencommissies door een Centrum voor Volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 08/10/2015