Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Besluit van de Vlaamse Regering van 16/12/2016 (BS:19/01/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het projectbureau betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten

Datum laatste wijziging: 19/01/2017
Omzendbrief VWO/2011/02 van 15/06/2011

De centrumorganisatie van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 18/01/2017
Omzendbrief VWO/2011/03 van 15/06/2011

De ontwikkeling van opleidingsprofielen en de onderwijsbevoegdheid van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 18/01/2017
Omzendbrief VWO/2011/01 van 15/06/2011

De erkenning en financiering of subsidiëring van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 18/01/2017
Omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999

Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming

Datum laatste wijziging: 11/01/2017
Decreet van 25/11/2016 (BS:10/01/2017)

Decreet betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten

Datum laatste wijziging: 10/01/2017
Omzendbrief PERS/2005/24(13AC) van 14/12/2005

Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - Vermindering(en) wegens gezinslasten

Datum laatste wijziging: 06/01/2017
Omzendbrief SO/2011/01(buso) van 01/02/2011

Omkadering in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 05/01/2017
Ministerieel Besluit van 23/11/2016 (BS:02/01/2017)

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en tandarts in 2017

Datum laatste wijziging: 02/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Koninklijk Besluit van 01/12/1970 (BS:31/12/1970)

Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Koninklijk Besluit van 15/04/1958 (BS:20/04/1958)

Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 25/02/1997 (BS:17/04/1997)

Decreet basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 15/06/2007 (BS:31/08/2007)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 30/04/2009 (BS:06/07/2009)

Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 18/12/2009 (BS:29/01/2010)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 (uittreksel - NO/Infrastructuur)

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 18/12/2015 (BS:29/12/2015)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 23/12/2016 (BS:29/12/2016)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 01/01/2017