Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief BaO/2006/05 van 09/10/2006

Controle van de leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 25/08/2016
Omzendbrief BaO/2006/04 van 09/10/2006

Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 25/08/2016
Omzendbrief SO/2008/08 van 08/08/2008

Stelsel van leren en werken

Datum laatste wijziging: 24/08/2016
Omzendbrief PERS/2007/07 van 21/09/2007

Het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 23/08/2016
Omzendbrief BaO/2006/03 van 30/06/2006

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Datum laatste wijziging: 23/08/2016
Omzendbrief PERS/2012/07 van 12/10/2012

Nieuwe procedure afhandeling pensioendossier

Datum laatste wijziging: 23/08/2016
Omzendbrief PERS/2009/10 van 24/09/2009

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/08/2016
Omzendbrief 13AC/CR/JVM/hj van 14/11/2000

Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 23/08/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/07/2016 (BS:11/08/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2016-2017 in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 11/08/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 10/08/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 10/08/2016
Decreet van 25/02/1997 (BS:17/04/1997)

Decreet basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 10/08/2016
Decreet van 28/06/2002 (BS:14/09/2002)

Decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I.

Datum laatste wijziging: 10/08/2016
Decreet van 15/06/2007 (BS:31/08/2007)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/08/2016
Decreet van 08/05/2009 (BS:28/08/2009)

Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 10/08/2016
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/08/2016
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 10/08/2016
Decreet van 08/07/1996 (BS:05/09/1996)

Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - NO/Speciale onderwijsleermiddelen)

Datum laatste wijziging: 10/08/2016
Decreet van 09/12/2005 (BS:02/02/2006)

Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 10/08/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2016 (BS:09/08/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 09/08/2016