Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Vormingsaanbod startbanen Verkeersveiligheid

De coördinatie van het startbanenproject Verkeersveiligheid biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor startbaners Verkeersveiligheid (VeVe’s), schoolspotters en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

 • Introductiecursus voor startbaners Verkeersveiligheid en Schoolspotters - 20/09/2017 om 09:00
 • Verkeersdag - 06/10/2017 om 09:00

Vorming voor JoJo-onderhoudsmedewerkers

De coördinatie van het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor onderhoudsmedewerkers. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

 • 18 oktober - 18/10/2017 om 09:00

Vormingsaanbod voor preventiemedewerkers en coaches

De coördinatie van het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor preventiemedewerkers en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

 • 12 en 13 juni 2017 in Gent - 12/06/2017 om 09:00
 • 19 september 2017 in Gent - 19/09/2017 om 08:30
 • 28 en 29 september 2017 in Gent - 28/09/2017 om 09:00
 • 12 en 13 oktober 2017 in Antwerpen - 12/10/2017 om 09:00
 • 24 oktober 2017 in Antwerpen - 24/10/2017 om 09:00
 • 13 november 2017 in Antwerpen - 13/11/2017 om 08:30
 • 16 en 17 november in Leuven - 16/11/2017 om 09:00
 • 23 en 24 november 2017 in Hasselt - 23/11/2017 om 09:00
 • 7 en 8 december 2017 in Leuven - 07/12/2017 om 09:00

Middagsessie met de Taalunie op 19/12/2017


  Deel en leer! Zo kom je samen tot hoge verwachtingen voor PAV

  Wil je de PAV-praktijk in je klas of school verder verbeteren? Dan verwelkomen we je graag op deze PAV-inspiratiedag.

  Prof. Piet Van Avermaet van het Steunpunt Diversiteit en Leren stelt de resultaten voor van een onderzoek naar PAV in Vlaanderen. Nadien kan je deelnemen aan inspiratiesessies waar je kan leren van concrete praktijkvoorbeelden van scholen. Je krijgt concrete handvaten om je praktijk te versterken en je kan in dialoog gaan over de resultaten van het onderzoek. 

  Voorbeelden van thema’s die aan bod komen zijn differentiatie, het motiveren van leerlingen, projectmatig werken, burgerzin en burgerschapseducatie, lerarenopleiding en professionalisering.

  We richten ons op leraren PAV en schoolleiders, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders en nascholers, inspecteurs, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden. 

  • Differentiëren in PAV - 07/12/2017 om 11:00
  • Nest-werking in het Lyceum van Gent - 07/12/2017 om 11:00
  • Actief burgerschap: Project kritisch denken in GO! Technisch Atheneum Lokeren - 07/12/2017 om 11:00
  • Leerplansituering en individuele trajecten in het Centrum Leren en Werken Kortrijk - 07/12/2017 om 11:00
  • Burgerzin en burgerschap bij leerlingen uit de B-stroom en het BSO - 07/12/2017 om 11:00
  • Reflectiesessie over de resultaten van het PAV-onderzoek - 07/12/2017 om 11:00
  • Zoektocht naar een congruente, holistische aanpak in vakdidactiek PAV - 07/12/2017 om 11:00
  • Differentiëren in PAV - 07/12/2017 om 14:30
  • Nest-werking in het Lyceum van Gent - 07/12/2017 om 14:30
  • Actief burgerschap: Project kritisch denken in GO! Technisch Atheneum Lokeren - 07/12/2017 om 14:30
  • Inspiratie uit het deeltijds onderwijs - 07/12/2017 om 14:30
  • Burgerzin en burgerschap bij leerlingen uit de B-stroom en het BSO - 07/12/2017 om 14:30
  • Reflectiesessie over de resultaten van het PAV-onderzoek - 07/12/2017 om 14:30
  • Zoektocht naar een congruente, holistische aanpak in vakdidactiek PAV - 07/12/2017 om 14:30

  Inschrijving JoJo/VeVe-dag 14 december 2017 Leuven

  We nodigen je graag uit voor onze JoJo VeVe-dag! Een dag die niet alleen leerrijk maar ook superplezant is. De dag is bedoeld voor alle startbaners: preventiemedewerkers, voltijdse en deeltijdse onderhoudsmedewerkers, medewerkers verkeersveiligheid en schoolspottters. Iedereen is welkom! Bovendien is deelnemen helemaal gratis. We bieden verschillende interactieve workshops aan. Tijdens de middag dompelen we je onder in de hilarische wereld van improcomedy Caque.


   Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

   Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

   Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs. 

   De regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersonen dienen volgens de federale wetgeving te beschikken over welbepaalde kennis en vaardigheden. Daarvoor verwijzen wij u naar de Codex Welzijn op het Werk, Boek 1, Titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, art. I.3-58 en de specificaties die zijn opgenomen in bijlage I-3.1, A.

   De sessies worden georganiseerd om vertrouwenspersonen uit het onderwijs de kans te geven om kennis en vaardigheden te verwerven. 

   Vertrouwenspersonen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een basismodule van vijf dagen over:
   - module 1 de wetgeving over psychosociale risico’s en de rol van de verschillende actoren
   - module 2 verwerven van kennis over psychosociale risico’s op het werk en beheersen van probleemsituaties 
   - module 3 inoefenen van vaardigheden over het beheersen van probleemsituaties 
   - module 4 inoefenen van luistertechnieken
   - module 5 inoefenen van conflictbemiddeling 

   U kunt zich enkel inschrijven voor de volledige opleiding. Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen.

   • Groep 1 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 15/01/2018, Module 2 op donderdag 25/01/2018, Module 3 op maandag 19/02/2018, Module 4 op maandag 26/02/2018, Module 5 dinsdag 06/03/2018) - 15/01/2018 om 09:30
   • Groep 2 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 22/01/2018, Module 2 dinsdag 30/01/2018, Module 3 woensdag 21/02/2018, Module 4 donderdag 01/03/2018, Module 5 donderdag 15/03/2018) - 22/01/2018 om 09:30
   • Groep 3 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 29/01/2018, Module 2 op donderdag 08/02/2018, Module 3 op donderdag 22/02/2018, Module 4 op maandag 05/03/2018, Module 5 op donderdag 22/03) - 29/01/2018 om 09:30
   • Groep 4 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 05/02/2018, Module 2 op dinsdag 20/02/2018, Module 3 op woensdag 07/03/2018, Module 4 op maandag 19/03/2018, Module 5 op donderdag 29/03/2017) - 05/02/2018 om 09:30

   Algemene infodag ‘Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs’

   Algemene infodag leerlingenvervoer – 12 januari 2018

   Het team ‘Leerlingenvervoer’ van het departement Onderwijs en Vorming organiseert op vrijdag 12 januari 2018 een algemene infodag over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Zowel de huidige werking van het team als de lopende pilootprojecten zullen tijdens deze dag belicht worden.


    Aan de slag met voorleessoftware op school

    • Brussel, Consciencegebouw Auditorium Hadewijch Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel - 16/01/2018 om 10:00
    • Leuven, Vlaams Administratief Centrum - 19/01/2018 om 10:00
    • Gent, Vlaams Administratief Centrum - 23/01/2018 om 10:00
    • Brugge, Hogeschool VIVES - 25/01/2018 om 10:00
    • Hasselt, Vlaams Administratief Centrum - 29/01/2018 om 10:00
    • Antwerpen, Universiteit Antwerpen - 08/02/2018 om 10:00