Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Vormingsaanbod startbanen Verkeersveiligheid

De coördinatie van het startbanenproject Verkeersveiligheid biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor startbaners Verkeersveiligheid (VeVe’s), schoolspotters en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

 • Introductiecursus voor startbaners Verkeersveiligheid en Schoolspotters - 20/09/2017 om 09:00
 • Verkeersdag - 06/10/2017 om 09:00

Vorming voor JoJo-onderhoudsmedewerkers

De coördinatie van het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor onderhoudsmedewerkers. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

 • 18 oktober - 18/10/2017 om 09:00

Code Festival 2017


  Vormingsaanbod voor preventiemedewerkers en coaches

  De coördinatie van het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor preventiemedewerkers en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

  • 12 en 13 juni 2017 in Gent - 12/06/2017 om 09:00
  • 19 september 2017 in Gent - 19/09/2017 om 08:30
  • 28 en 29 september 2017 in Gent - 28/09/2017 om 09:00
  • 12 en 13 oktober 2017 in Antwerpen - 12/10/2017 om 09:00
  • 24 oktober 2017 in Antwerpen - 24/10/2017 om 09:00
  • 13 november 2017 in Antwerpen - 13/11/2017 om 08:30
  • 16 en 17 november in Leuven - 16/11/2017 om 09:00
  • 23 en 24 november 2017 in Hasselt - 23/11/2017 om 09:00
  • 7 en 8 december 2017 in Leuven - 07/12/2017 om 09:00

  Infosessies Decreet Rechtspositie Basiseducatie

  Infosessies onderwijsstatuut voor de sector basiseducatie

  • Hasselt VAC op 10-10-2017 van 9u tot 12u - 10/10/2017 om 09:00
  • Hasselt VAC op 10-10-2017 van 13u tot 16u - 10/10/2017 om 13:00
  • Brugge VIVES op 11-10-2017 van 9u tot 12u - 11/10/2017 om 09:00
  • Brugge VIVES op 11-10-2017 van 13u tot 16u - 11/10/2017 om 13:00
  • Antwerpen De Stroming op 16-10-2017 van 9u tot 12u - 16/10/2017 om 09:00
  • Antwerpen De Stroming op 16-10-2017 van 13u tot 16u - 16/10/2017 om 13:00
  • Gent VAC op 18-10-2017 van 9u tot 12u - 18/10/2017 om 09:00
  • Gent VAC op 18-10-2017 van 13u tot 16u - 18/10/2017 om 13:00
  • Leuven VAC op 20-10-2017 van 9u tot 12u - 20/10/2017 om 09:00
  • Leuven VAC op 20-10-2017 van 13u tot 16u - 20/10/2017 om 13:00

  Vormingssessies schoolkeukens

  • Provincie Oost-Vlaanderen - 25/10/2017 om 09:00
  • Provincie Antwerpen - 08/11/2017 om 09:00
  • Provincie West-Vlaanderen (voormiddag) - 22/11/2017 om 09:00
  • Provincie West-Vlaanderen (namiddag) - 22/11/2017 om 13:00
  • Provincie Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 29/11/2017 om 09:00
  • Provincie Limburg - 06/12/2017 om 09:00

  Professionaliseringsbeleid: naar het samen ontwerpen van professionalisering

  Professionaliseringsbeleid: naar het samen ontwerpen van professionalisering 

  Deze studievoormiddag heeft tot doel om samen met andere onderwijsprofessionals stil te staan bij belangrijke kenmerken van effectieve professionalisering van leraren enerzijds en bij randvoorwaarden in het professionaliseringsbeleid van scholen anderzijds. 

  Tijdens de plenaire sessies komen onderzoeksresultaten en praktijkverhalen aan bod. Daarnaast krijg je tijdens workshops de kans om naar aanleiding van praktijkverhalen te reflecteren over kansen en voorwaarden in je eigen context.

  • 1. Apple-technologie als katalysator van professionalisering - 14/11/2017 om 11:45
  • 2. Samen Onderwijs Maken - het Leuvens onderwijsnetwerk - 14/11/2017 om 11:45
  • 3. Vakdidactische leergemeenschappen in KSLeuven: inzetten op de professionele ontwikkeling van leraren secundair onderwijs. - 14/11/2017 om 11:45
  • 4. Praktijkonderzoek in een lerend netwerk: een krachtig professionaliseringstraject - 14/11/2017 om 11:45
  • 5. Hoe werk je als schoolleider aan een sterk professionaliseringsbeleid? Aanpak vanuit de begeleidingsdienst - 14/11/2017 om 11:45
  • 6. NV Teamteaching, een bedrijf met meer participanten dan gedacht - 14/11/2017 om 11:45

  (O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs

  Op dinsdag 21 november geeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de aftrap van een participatief traject om samen na te denken over de toekomst van het onthaalonderwijs in het basis- en secundair onderwijs. Dit gebeurt tijdens een interactieve studiedag in Brussel (Herman Teirlinck gebouw). 

  Het vertrekpunt van deze studiedag is het onderzoek “Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers (OKANS)” van de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven. Naast toelichting bij dit onderzoek reflecteren we tijdens reflectie- en inspiratiesessies samen over noden en opportuniteiten en delen we praktijkervaringen. Daarnaast biedt deze studiedag ook ruimte tot netwerking met diverse betrokkenen bij onthaalonderwijs. 

  De doelgroep voor deze studiedag bestaat uit reguliere en (OK)AN- leraren, en vervolgschoolcoaches, schoolleiders, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, beleidsmedewerkers van de basiseducatie, scholengemeenschappen, onderwijskoepels, het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, … 
  Graag verwelkomen we ook leerlingen die een (OK)AN traject doorlopen (hebben).

  De uitkomsten van de verschillende reflectiesessies zullen worden meegenomen worden in het verdere participatieve traject. In dit traject staat de optimalisatie van het onthaalonderwijs in Vlaanderen centraal.  

  • Reflectiesessie 1: Vervolgschoolcoaches, brug tussen onthaal- en regulier onderwijs - 21/11/2017 om 11:00
  • Reflectiesessie2: Uitdagende leerlingenprofielen (analfabeten, semi-gealfabetiseerden, 11-12 jarigen, 16-18 jarigen) - 21/11/2017 om 11:00
  • Reflectiesessie 3: Naar versterkte onthaaltrajecten in het basisonderwijs - 21/11/2017 om 11:00
  • Reflectiesessie 4: Naar flexibele en meer geïntegreerde leertrajecten in het secundair onderwijs - 21/11/2017 om 11:00
  • Reflectiesessie 5: Psychosociale ondersteuning - 21/11/2017 om 11:00
  • Reflectiesessie 6: Lokale partnerschappen - 21/11/2017 om 11:00
  • Inspiratiesessie 7: Kennismakingsessie over het pedagogisch-didactische aanbod ter ondersteuning van ’AN-leerlingen in het basisonderwijs - 21/11/2017 om 11:00
  • Inspiratiesessie 8: Kennismakingsessie over het pedagogisch-didactische aanbod ter ondersteuning van OKAN-leerlingen in het secundair onderwijs - 21/11/2017 om 11:00
  • Inspiratiesessie 9: Deelsessie over onthaaltrajecten in het basisonderwijs - 21/11/2017 om 11:00
  • Inspiratiesessie 10: Deelsessie over flexibele trajecten in het secundair onderwijs - 21/11/2017 om 11:00
  • Inspiratiesessie 11: Deelsessie over uitdagende leerlingenprofielen (analfabeten, semi-gealfabetiseerden, 11-12 jarigen, 16-18 jarigen) - 21/11/2017 om 11:00
  • Reflectiesessie 1: Vervolgschoolcoaches, brug tussen onthaal- en regulier onderwijs - 21/11/2017 om 13:40
  • Reflectiesessie2: Uitdagende leerlingenprofielen (analfabeten, semi-gealfabetiseerden, 11-12 jarigen, 16-18 jarigen) - 21/11/2017 om 13:40
  • Reflectiesessie 3: Naar versterkte onthaaltrajecten in het basisonderwijs - 21/11/2017 om 13:40
  • Reflectiesessie 4: Naar flexibele en meer geïntegreerde leertrajecten in het secundair onderwijs - 21/11/2017 om 13:40
  • Reflectiesessie 5: Psychosociale ondersteuning - 21/11/2017 om 13:40
  • Reflectiesessie 6: Lokale partnerschappen - 21/11/2017 om 13:40
  • Inspiratiesessie 7: Kennismakingsessie over het pedagogisch-didactische aanbod ter ondersteuning van ’AN-leerlingen in het basisonderwijs - 21/11/2017 om 13:40
  • Inspiratiesessie 8: Kennismakingsessie over het pedagogisch-didactische aanbod ter ondersteuning van OKAN-leerlingen in het secundair onderwijs - 21/11/2017 om 13:40
  • Inspiratiesessie 9: Deelsessie over onthaaltrajecten in het basisonderwijs - 21/11/2017 om 13:40
  • Inspiratiesessie 10: Deelsessie over flexibele trajecten in het secundair onderwijs - 21/11/2017 om 13:40
  • Inspiratiesessie 11: Deelsessie over uitdagende leerlingenprofielen (analfabeten, semi-gealfabetiseerden, 11-12 jarigen, 16-18 jarigen) - 21/11/2017 om 13:40

  Studiedag Puberaal, lastig of radicaal?

  Positieve identiteitsvorming als preventiemiddel tegen radicaal gedachtengoed en polarisering

  Een radicale uiting staat nooit alleen. Achter diverse uitspraken en gedragingen van jongeren gaan veelal diverse oorzaken schuil van onrechtvaardigheden en uitsluiting tot eenzaamheid en problematische opvoedingssituaties. 

  Belangrijk tegengewicht kan geboden worden door het uitbouwen van een sterke eigen identiteit(sbeleving), maar net daar wringt voor vele jongeren de schoen. Op deze studiedag willen we daarom de tijd nemen om na te gaan hoe identiteitsvorming plaatsgrijpt, wat voor bepaalde jongeren aanleiding geeft om zich “radicaal” te gedragen en hoe eerstelijnswerkers hierop kunnen reageren. Diverse experts bespreken daarop diverse manieren om te kunnen omgaan met radicale uitspraken en gedragingen die jongeren de kansen kunnen bieden om hun, vaak meerzijdige, identiteit vorm te geven. 

  • WS AS1 - Islamitische stelregels onder de loep - 27/11/2017 om 13:30
  • WS BS1 - Ondersteuning bij gender- en diversiteitsbewust onderwijs - 27/11/2017 om 13:30
  • WS CS1 - Identiteitsvorming en de preventie van radicalisering - 27/11/2017 om 13:30
  • WS DS1 -Leefwereld van jongeren met een islamitische achtergrond en hun gedrag online & offline - 27/11/2017 om 13:30
  • WS ES1 - Leer-kracht UIT je-zelf?! Let op!! Deze workshop is exclusief voor leerkrachten, clb medewerkers en opvoeders. Jamal zal vooraf contact opnemen met de deelnemers van de workshop, als voorbereiding op de workshop. Deze workshop beslaat het tijdsbestek van 2 sessies (13u30 - 16u30) of m.a.w. indien u voor deze workshop kiest dient u bij ‘Keuze voor workshop 2’ ook deze workshop aan te vinken. - 27/11/2017 om 13:30
  • WS FS1 - Be the change – Challenge day. Deze workshop beslaat het tijdsbestek van 2 sessies (13u30 - 16u30) of m.a.w. indien u voor deze workshop kiest dient u bij ‘Keuze voor workshop 2’ ook deze workshop aan te vinken. - 27/11/2017 om 13:30
  • WS ES2 - Leer-kracht UIT je-zelf?! Deze workshop beslaat het tijdsbestek van 2 sessies (13u30 - 16u30) of m.a.w. indien u voor deze workshop kiest dient u bij ‘Keuze voor workshop 1’ ook deze workshop aan te vinken. - 27/11/2017 om 13:30
  • WS FS2 - Be the change – Challenge day. Deze workshop beslaat het tijdsbestek van 2 sessies (13u30 - 16u30) of m.a.w. indien u voor deze workshop kiest dient u bij ‘Keuze voor workshop 1’ ook deze workshop aan te vinken - 27/11/2017 om 13:30
  • WS AS2 - Islamitische stelregels onder de loep - 27/11/2017 om 15:10
  • WS BS2 - Ondersteuning bij gender- en diversiteitsbewust onderwijs - 27/11/2017 om 15:10
  • WS CS2 - Identiteitsvorming en de preventie van radicalisering - 27/11/2017 om 15:10
  • WS DS2 - Leefwereld van jongeren met een islamitische achtergrond en hun gedrag online & offline - 27/11/2017 om 15:10

  Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

  Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

  Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs. 

  De regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersonen dienen volgens de federale wetgeving te beschikken over welbepaalde kennis en vaardigheden. Daarvoor verwijzen wij u naar de Codex Welzijn op het Werk, Boek 1, Titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, art. I.3-58 en de specificaties die zijn opgenomen in bijlage I-3.1, A.

  De sessies worden georganiseerd om vertrouwenspersonen uit het onderwijs de kans te geven om kennis en vaardigheden te verwerven. 

  Vertrouwenspersonen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een basismodule van vijf dagen over:
  - module 1 de wetgeving over psychosociale risico’s en de rol van de verschillende actoren
  - module 2 verwerven van kennis over psychosociale risico’s op het werk en beheersen van probleemsituaties 
  - module 3 inoefenen van vaardigheden over het beheersen van probleemsituaties 
  - module 4 inoefenen van luistertechnieken
  - module 5 inoefenen van conflictbemiddeling 

  U kunt zich enkel inschrijven voor de volledige opleiding. Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen.

  • Module 1 op maandag 15/01/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 15/01/2018 om 09:30
  • Module 1 op maandag 22/01/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 22/01/2018 om 09:30
  • Module 2 op donderdag 25/01/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 25/01/2018 om 09:30
  • Module 1 op maandag 29/01/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 29/01/2018 om 09:30
  • Module 2 op dinsdag 30/01/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 30/01/2018 om 09:30
  • Module 1 op maandag 05/02/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 05/02/2018 om 09:30
  • Module 2 op donderdag 08/02/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 08/02/2018 om 09:30
  • Module 3 op maandag 19/02/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 19/02/2018 om 09:30
  • Module 2 op dinsdag 20/02/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 20/02/2018 om 09:30
  • Module 3 op woensdag 21/02/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 21/02/2018 om 09:30
  • Module 3 op donderdag 22/02/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 22/02/2018 om 09:30
  • Module 4 op maandag 26/02/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 26/02/2018 om 09:30
  • Module 4 op donderdag 01/03/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 01/03/2018 om 09:30
  • Module 4 op maandag 05/03/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 05/03/2018 om 09:30
  • Module 5 op dinsdag 06/03/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 06/03/2018 om 09:30
  • Module 3 op woensdag 07/03/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 07/03/2018 om 09:30
  • Module 5 op donderdag 15/03/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 15/03/2018 om 09:00
  • Module 4 op maandag 19/03/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 19/03/2018 om 09:30
  • Module 5 op donderdag 22/03/2018, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 22/03/2018 om 09:30
  • Module 5 op donderdag 29/03/2017, Consciencegebouw, lokaal 0G03 - 29/03/2018 om 09:30