Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs. 

De regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersonen dienen volgens de federale wetgeving te beschikken over welbepaalde kennis en vaardigheden. Daarvoor verwijzen wij u naar de Codex Welzijn op het Werk, Boek 1, Titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, art. I.3-58 en de specificaties die zijn opgenomen in bijlage I-3.1, A.

De sessies worden georganiseerd om vertrouwenspersonen uit het onderwijs de kans te geven om kennis en vaardigheden te verwerven. 

Vertrouwenspersonen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een basismodule van vijf dagen over:
- module 1 de wetgeving over psychosociale risico’s en de rol van de verschillende actoren
- module 2 verwerven van kennis over psychosociale risico’s op het werk en beheersen van probleemsituaties 
- module 3 inoefenen van vaardigheden over het beheersen van probleemsituaties 
- module 4 inoefenen van luistertechnieken
- module 5 inoefenen van conflictbemiddeling 

U kunt zich enkel inschrijven voor de volledige opleiding. Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen.

 • Groep 1 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 15/01/2018, Module 2 op donderdag 25/01/2018, Module 3 op maandag 19/02/2018, Module 4 op maandag 26/02/2018, Module 5 dinsdag 06/03/2018) - 15/01/2018 om 09:30
 • Groep 2 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 22/01/2018, Module 2 dinsdag 30/01/2018, Module 3 woensdag 21/02/2018, Module 4 donderdag 01/03/2018, Module 5 donderdag 15/03/2018) - 22/01/2018 om 09:30
 • Groep 3 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 29/01/2018, Module 2 op donderdag 08/02/2018, Module 3 op donderdag 22/02/2018, Module 4 op maandag 05/03/2018, Module 5 op donderdag 22/03) - 29/01/2018 om 09:30
 • Groep 4 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 05/02/2018, Module 2 op dinsdag 20/02/2018, Module 3 op woensdag 07/03/2018, Module 4 op maandag 19/03/2018, Module 5 op donderdag 29/03/2017) - 05/02/2018 om 09:30

Studiedag talen/ La journée des langues/ Tag der Sprachen

Deze studievoormiddag is een initiatief van de ministeries van onderwijs van de drie gemeenschappen en heeft tot doel om kennis te maken met good practices en methodieken om beter te kunnen inspelen op de verschillen tussen leerlingen tijdens taallessen.

L’intérêt des ateliers proposés se situe dans la découverte de bonnes pratiques en matière de différenciation dans l’apprentissage des langues.

Diese Fachtagung wird durch die Bildungsministerien der drei Gemeinschaften Belgiens organisiert mit dem Ziel, Best-Practice-Beispiele aus den Nachbargemeinschaften und Methoden zur Differenzierung kennen zu lernen.

 • Comment susciter la motivation chez les élèves en tenant compte des dispositions, styles et rythmes d‘apprentissage différents et comment assurer la continuité pédagogique en dehors de l‘espace-classe - 25/04/2018 om 10:15
 • La différanciation dans tous ses états - 25/04/2018 om 10:15
 • One to one learning tijdens de taalles - 25/04/2018 om 10:15

Duaal leren staat volop in de steigers!

Sinds schooljaar 2016-2017 organiseren 34 scholen en 5 Syntra-lesplaatsen telkens 1 van 7 duale studierichtingen in het voltijds secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd. Vanaf het schooljaar 2017-2018 kwamen daar nog 14 studierichtingen bij in 103 scholen en Syntra lesplaatsen.

Wat hebben we tot nu toe geleerd over deze ervaringen? Wat zijn hulpmiddelen om duaal leren nog verder te verbeteren? Wat weten we over leren op de lesplaats én de werkplek?

Al deze vragen komen aan bod in een studiedag georganiseerd door het departement Onderwijs en Vorming op woensdag 9 mei 2018. Alle recente afgelopen en nog lopende onderzoek zullen worden voorgesteld. In zes workshops zullen nuttige tools en inzichten aangereikt worden om duaal leren nog verder te verdiepen en te verbeteren.

Graag nodigen we je uit om hier een actieve rol te vervullen!

 • Aan de slag met screeningsinstrumenten uit het onderzoek (ook internationale voorbeelden) - 09/05/2018 om 15:00
 • Aan de slag met loopbaandenken - 09/05/2018 om 15:00
 • Kickstart - 09/05/2018 om 15:00
 • Getuigenissen van proeftuinscholen - 09/05/2018 om 15:00
 • SONO onderzoekslijn 1.7 - De relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt - 09/05/2018 om 15:00
 • Leerloopbanen van de toekomst en 'architect van mijn eigen loopbaan' - 09/05/2018 om 15:00

Vormingsaanbod startbanenproject Verkeersveiligheid - diverse data

De coördinatie van het startbanenproject Verkeersveiligheid biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor startbaners Verkeersveiligheid (VeVe’s), schoolspotters en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

 • Introductiecursus voor startbaners Verkeersveiligheid en Schoolspotters (Gent) - 18/06/2018 om 09:00
 • Driedaagse vorming ‘Outreachend werken’ voor schoolspotters - 02/10/2018 om 09:00
 • Introductiecursus voor startbaners Verkeersveiligheid en Schoolspotters (Antwerpen) - 15/10/2018 om 09:00
 • Organiseren van fiets- en voetgangersexamens - 13/11/2018 om 09:00

Vormingsaanbod voor preventiemedewerkers en coaches - diverse data

De coördinatie van het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor preventiemedewerkers en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

Selecteer de doelgroep waartoe je behoort en bekijk het volledige aanbod waaraan je kan deelnemen.

 • 23 april 2018 in Brugge (8u30 OF 13u ! ) - 23/04/2018 om 08:30
 • 27 april 2018 in Leuven - 27/04/2018 om 09:00
 • 17 mei 2018 in Brussel - 17/05/2018 om 09:00
 • 25 mei 2018 in Gent - 25/05/2018 om 09:00
 • 7 en 8 juni 2018 in Brugge - 07/06/2018 om 09:00
 • 24 en 25 september 2018 in Antwerpen - 24/09/2018 om 09:00
 • 27 september 2018 in Leuven (8u30 OF 13u ! ) - 27/09/2018 om 08:30
 • 11 oktober 2018 in Leuven - 11/10/2018 om 09:00
 • 19 oktober 2018 in Gent - 19/10/2018 om 09:00
 • 12 en 13 november 2018 in Leuven - 12/11/2018 om 09:00
 • 16 november 2018 in Antwerpen (8u30 OF 13u ! ) - 16/11/2018 om 08:30
 • 3 december 2018 in Brussel - 03/12/2018 om 09:00

Polarisering: gangmaker of bangmaker?

Hoe ga je als ouder om met de toenemende tegenstellingen in onze samenleving? Hoe geef je dit een plaats in de opvoeding van je kinderen, thuis en op school? Rudi Vranckx en Khalid Benhaddou geven hun kijk op het wij-zij denken en gaan dieper in op jullie vragen.


  Lastig of radicaal? Hoe reageren op radicale en polariserende uitspraken?

  Geopolitieke conflicten en de daaruit voortvloeiende spanningen zijn niet nieuw, maar de impact op buurten, scholen en de brede samenleving lijkt elke dag groter te worden. Het wij/zij-denken nemen jongeren mee naar school en in hun vrije tijdsbeleving waardoor “eerstelijnswerkers” worden uitgedaagd om gepast te reageren op vaak erg extreme en denigrerende uitingen.

  Een radicale of polariserende uiting staat immers niet alleen, maar vormt vaak een teken van onderliggende problematieken bij het individu of de nabijgelegen context van het individu. Belangrijk tegengewicht kan worden geboden door adequaat te reageren op ongewenst gedrag, zonder te vervallen in een versterkende opeenvolging van actie-reactie.

  Op deze studiedag willen we daarom eerstelijnswerkers aan het woord laten over hun praktijkervaringen. In scholen en op lokaal niveau is er immers reeds geruime tijd geëxperimenteerd met begeleidingsprogramma’s, casusoverleg en ondersteuningstrajecten. Deze studiedag vormt dan ook de mogelijkheid om te leren van deze proeftuinen en ervaringen mee te nemen naar de eigen organisatie.

  • Islamitische stelregels onder de loep - 14/05/2018 om 13:30
  • Preventie van radicalisering via onderwijs: de praktijk - 14/05/2018 om 13:30
  • Aanpak rond wij-zij denken binnen onderwijs - 14/05/2018 om 13:30
  • Debat delen van informatie binnen een multidisciplinaire setting - 14/05/2018 om 13:30
  • De politie-inspecteur voor een actieve invulling van het contact tussen politie en scholen - 14/05/2018 om 13:30
  • Preventie van norm-overschrijdend gedrag - 14/05/2018 om 14:50
  • Hoe omgaan met haatboodschappen? - 14/05/2018 om 14:50
  • Identiteitsvorming en de preventie van radicalisering - 14/05/2018 om 14:50
  • Cultuurgevoelige hulpverlening/ontmoeting - 14/05/2018 om 14:50
  • Zelf beginnen aan een polarisatiestrategie - 14/05/2018 om 14:50

  Vorming voor JoJo-onderhoudsmedewerkers - diverse data

  De coördinatie van het startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor onderhoudsmedewerkers. Op deze pagina’s vind je alle informatie over ons vormingsaanbod.

  • 9 mei 2018 in Gent - 09/05/2018 om 09:00
  • 28 en 31 mei 2018 in Ukkel - 28/05/2018 om 09:00
  • 26 september 2018 in Hasselt - 26/09/2018 om 09:00

  Een niveaudecreet voor het DKO: Info- en inspiratiedagen! Sint-Niklaas

  Info- en inspiratiedagen nieuw decreet en uitvoeringsbesluiten Deeltijds Kunstonderwijs. 

  do. 26 april (Sint-Niklaas): info- en inspiratiedag over het nieuwe DKO-decreet voor directies en beleidsmedewerkers van academies en secretariaatsmedewerkers. Telkens van 9.30-15.30u voor directies en beleidsmedewerkers, en van 13.30-15.30u voor secretariaatsmedewerkers. 

  Alle participanten worden uitgenodigd op een broodjeslunch van 12u30 tot 13u30

  • Lessenroosters Beeldende en Audiovisuele kunsten - 26/04/2018 om 13:30
  • Lessenroosters Podiumkunsten - 26/04/2018 om 13:30
  • Lessenroosters Podiumkunsten en Kunstacademies - 26/04/2018 om 13:30
  • Einddoelen. Ruimte en richting geven: nieuwe onderwijsdoelen voor het dko - 26/04/2018 om 13:30
  • Alternatieve leercontext - 26/04/2018 om 13:30
  • Het onderwijsaanbod van de academie, toekomstgericht: dieper in programmaties en onderwijsbevoegdheid - 26/04/2018 om 13:30
  • Voor secretariaatsmedewerkers - principes achter concordantie met concrete voorbeelden - 26/04/2018 om 13:30
  • Voor secretariaatsmedewerkers - leerlingenadministratie: van inschrijving tot leerlingenzending - 26/04/2018 om 13:30

  Een niveaudecreet voor het DKO: Info- en inspiratiedagen! Tienen

  Info- en inspiratiedagen nieuw decreet en uitvoeringsbesluiten Deeltijds Kunstonderwijs. 

  do. 3 mei (Tienen): info- en inspiratiedag over het nieuwe DKO-decreet voor directies en beleidsmedewerkers van academies en secretariaatsmedewerkers. Telkens van 9.30-15.30u voor directies en beleidsmedewerkers, en van 13.30-15.30u voor secretariaatsmedewerkers. 

  Alle participanten worden uitgenodigd op een broodjeslunch van 12u30 tot 13u30

  • Lessenroosters Beeldende en Audiovisuele kunsten - 03/05/2018 om 13:30
  • Lessenroosters Podiumkunsten - 03/05/2018 om 13:30
  • Lessenroosters Podiumkunsten en Kunstacademies - 03/05/2018 om 13:30
  • Einddoelen. Ruimte en richting geven: nieuwe onderwijsdoelen voor het dko - 03/05/2018 om 13:30
  • Alternatieve leercontext - 03/05/2018 om 13:30
  • Het onderwijsaanbod van de academie, toekomstgericht: dieper in programmaties en onderwijsbevoegdheid - 03/05/2018 om 13:30
  • Voor secretariaatsmedewerkers - principes achter concordantie met concrete voorbeelden - 03/05/2018 om 13:30
  • Voor secretariaatsmedewerkers - leerlingenadministratie: van inschrijving tot leerlingenzending - 03/05/2018 om 13:30

  Een niveaudecreet voor het DKO: Info- en inspiratiedagen! Roeselare

  Info- en inspiratiedagen nieuw decreet en uitvoeringsbesluiten Deeltijds Kunstonderwijs. 

  vr. 4 mei (Roeselare): info- en inspiratiedag over het nieuwe DKO-decreet voor directies en beleidsmedewerkers van academies en secretariaatsmedewerkers. Telkens van 9.30-15.30u voor directies en beleidsmedewerkers, en van 13.30-15.30u voor secretariaatsmedewerkers. 

  Alle participanten worden uitgenodigd op een broodjeslunch van 12u30 tot 13u30

  • Lessenroosters Beeldende en Audiovisuele kunsten - 04/05/2018 om 13:30
  • Lessenroosters Podiumkunsten - 04/05/2018 om 13:30
  • Lessenroosters Podiumkunsten en Kunstacademies - 04/05/2018 om 13:30
  • Einddoelen. Ruimte en richting geven: nieuwe onderwijsdoelen voor het dko - 04/05/2018 om 13:30
  • Alternatieve leercontext - 04/05/2018 om 13:30
  • Het onderwijsaanbod van de academie, toekomstgericht: dieper in programmaties en onderwijsbevoegdheid - 04/05/2018 om 13:30
  • Voor secretariaatsmedewerkers - principes achter concordantie met concrete voorbeelden - 04/05/2018 om 13:30
  • Voor secretariaatsmedewerkers - leerlingenadministratie: van inschrijving tot leerlingenzending - 04/05/2018 om 13:30

  Een uurtje inspiratie voor heerlijk heldere overheidstaal - mei-juni 2018

  In mei en juni komt de enthousiaste spreker en ervaren taaltrainer Gonnie Put vijf keer op bezoek. 

  Gonnie is de bezieler van Bureau Klare Taal en traint al jaren overheidsmedewerkers in het gebruik van klare taal. 

  Kom jij luisteren naar een van de vijf sessies van 1 uur? 

  • Heerlijk heldere overheidstaal (8 mei) (lokaal 01G20 - Ferraris) - 08/05/2018 om 11:00
  • Heerlijk heldere overheidstaal (15 mei) (lokaal 01G20 - Ferraris) - 15/05/2018 om 11:00
  • Heerlijk heldere overheidstaal (17 mei) (lokaal 0G06 - Cafetaria Conscience) - 17/05/2018 om 10:00
  • Heerlijk heldere overheidstaal (26 juni) (lokaal A – 0.06 - Ellips) - 26/06/2018 om 10:00
  • Heerlijk heldere overheidstaal (28 juni) (lokaal 0G06 - Cafetaria Conscience) - 28/06/2018 om 10:00

  Ronde van Vlaanderen basisonderwijs 2018

  Van 5 tot en met 18 juni vindt de Ronde van Vlaanderen plaats in de vijf provincies.

  • Antwerpen - 05/06/2018 om 09:00
  • Scherpenheuvel - 07/06/2018 om 09:00
  • Oostende - 11/06/2018 om 09:00
  • Gent - 14/06/2018 om 09:00
  • Genk - 18/06/2018 om 09:00

  Ronde van Vlaanderen secundair onderwijs 2018

  Van 5 tot en met 18 juni vindt de Ronde van Vlaanderen plaats in de vijf provincies.

  • Antwerpen - 05/06/2018 om 13:30
  • Scherpenheuvel - 07/06/2018 om 13:30
  • Oostende - 11/06/2018 om 13:30
  • Gent - 14/06/2018 om 13:30
  • Genk - 18/06/2018 om 13:30

  Bestelformulier brochure 'Wat na het secundair onderwijs ?'