Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Vormingsaanbod startbanenproject Verkeersveiligheid - diverse data

De coördinatie van het startbanenproject Verkeersveiligheid biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor startbaners Verkeersveiligheid (VeVe’s), schoolspotters en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

 • Introductiecursus voor startbaners Verkeersveiligheid en Schoolspotters (Gent) - 18/06/2018 om 09:00
 • Driedaagse vorming ‘Outreachend werken’ voor schoolspotters - 02/10/2018 om 09:00
 • Introductiecursus voor startbaners Verkeersveiligheid en Schoolspotters (Antwerpen) - 15/10/2018 om 09:00
 • Organiseren van fiets- en voetgangersexamens - 13/11/2018 om 09:00

Vormingsaanbod voor preventiemedewerkers en coaches - diverse data

De coördinatie van het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor preventiemedewerkers en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

Selecteer de doelgroep waartoe je behoort en bekijk het volledige aanbod waaraan je kan deelnemen.

 • 23 april 2018 in Brugge (8u30 OF 13u ! ) - 23/04/2018 om 08:30
 • 27 april 2018 in Leuven - 27/04/2018 om 09:00
 • 17 mei 2018 in Brussel - 17/05/2018 om 09:00
 • 25 mei 2018 in Gent - 25/05/2018 om 09:00
 • 7 en 8 juni 2018 in Brugge - 07/06/2018 om 09:00
 • 24 en 25 september 2018 in Antwerpen - 24/09/2018 om 09:00
 • 27 september 2018 in Leuven (8u30 OF 13u ! ) - 27/09/2018 om 08:30
 • 11 oktober 2018 in Leuven - 11/10/2018 om 09:00
 • 19 oktober 2018 in Gent - 19/10/2018 om 09:00
 • 12 en 13 november 2018 in Leuven - 12/11/2018 om 09:00
 • 16 november 2018 in Antwerpen (8u30 OF 13u ! ) - 16/11/2018 om 08:30
 • 3 december 2018 in Brussel - 03/12/2018 om 09:00

Vorming voor JoJo-onderhoudsmedewerkers - diverse data

De coördinatie van het startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor onderhoudsmedewerkers. Op deze pagina’s vind je alle informatie over ons vormingsaanbod.

 • 9 mei 2018 in Gent - 09/05/2018 om 09:00
 • 28 en 31 mei 2018 in Ukkel - 28/05/2018 om 09:00
 • 26 september 2018 in Hasselt - 26/09/2018 om 09:00

ICT in het Vlaamse onderwijs: een stand van zaken

Voor de derde keer op rij werden Vlaamse scholen bevraagd over hun ICT-infrastructuur de aard en mate van ICT -integratie en ICT-competenties bij leraren en leerlingen. De resultaten van deze ICT-monitor worden gepresenteerd tijdens een studievoormiddag op maandag 22 oktober 2018. Dit evenement wordt gezamenlijk georganiseerd door het Departement Onderwijs en Vicli, de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga. Naast de presentatie van de resultaten is er ook ruimte voor reflectie en debat vanuit de ICT-coördinatoren zelf. 

In de namiddag kunnen deelnemers ook participeren aan een seminarie over vormen van online nascholing en andere vormen van e-learning in het kader van de professionalisering van leraren.  Deelnemers krijgen een overzicht van het aanbod in Vlaanderen en Europa en inzicht in hoe deze online vormen van levenslang leren precies werken.

Beide onderdelen van de studiedag kunnen los van elkaar gevolgd worden.

 • Ik neem enkel deel aan de sessie over MICTIVO III (voormiddag) - 22/10/2018 om 09:30
 • Ik neem zowel deel in de voormiddag als in de namiddag (inclusief lunch) - 22/10/2018 om 09:30
 • Ik neem enkel deel aan het namiddaggedeelte - 22/10/2018 om 13:30

SONO-studiedag: Het belang van schoolbeleid voor leerling, leerkracht en onderwijsorganisatie

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode 2016-2020. SONO is een samenwerkingsverband van de UGent, de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de VUB en de Artevelde Hogeschool. De eerste studiedag van SONO plaatst schoolbeleid in de kijker en dit met aandacht voor de verschillende onderzoekslijnen van het steunpunt (o.a. M-decreet, personeelsbeleid, spijbelen, GOK, inschrijvingsbeleid). 

 • Workshop 1.1 Het belang van schoolbeleid voor taalstimulering, evaluatie en M-decreet - 04/10/2018 om 11:45
 • Workshop 1.2 Het onderwijs van de toekomst - teamteaching - 04/10/2018 om 11:45
 • Workshop 1.3 Welke schoolkenmerken hebben een invloed op de voorkeuren van ouders voor kleuterscholen? onder voorbehoud - 04/10/2018 om 11:45
 • Workshop 1.4 Onderwijsvormen en hun effecten - 04/10/2018 om 11:45
 • Workshop 1.5 Spijbelen, binding en beleid - enkele beschouwingen - 04/10/2018 om 11:45
 • Workshop 1.6 Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief - 04/10/2018 om 11:45
 • Workshop 1.7 De effectiviteit van het Vlaamse gelijke onderwijskansenbeleid - 04/10/2018 om 11:45
 • Workshop 2.1 Het belang van schoolbeleid voor taalstimulering, evaluatie en M-decreet - 04/10/2018 om 13:45
 • Workshop 2.2 Het onderwijs van de toekomst - teamteaching - 04/10/2018 om 13:45
 • Workshop 2.3 Welke schoolkenmerken hebben een invloed op de voorkeuren van ouders voor kleuterscholen? onder voorbehoud - 04/10/2018 om 13:45
 • Workshop 2.4 Onderwijsvormen en hun effecten - 04/10/2018 om 13:45
 • Workshop 2.5 Spijbelen, binding en beleid - enkele beschouwingen - 04/10/2018 om 13:45
 • Workshop 2.6 Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief - 04/10/2018 om 13:45
 • Workshop 2.7 De effectiviteit van het Vlaamse gelijke onderwijskansenbeleid - 04/10/2018 om 13:45

Vormingssessie schoolkeukens

Op dinsdag 23 oktober 2018 organiseert het Departement Onderwijs en Vorming samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) opnieuw een opleidingssessie voor scholen die maaltijden aanbieden aan hun leerlingen.

 • Dinsdag 23 oktober 2018 - 23/10/2018 om 09:00