Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied voeding

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.01/10/2008
  • datum laatste wijziging
    01/09/2017

COODINATIE

B.Vl.R. 11-6-2010 - B.S. 5-8-2010

B.Vl.R. 24-4-2015 - B.S. 4-6-2015

B.Vl.R. 30-8-2016 - B.S. 20-9-2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, in onderheid op artikel 24, § 1, en artikel 181, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied voeding;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 20 december 2005 en 19 december 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van Sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.670/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied voeding, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [bijlage XIX tot en met LIV], die bij dit besluit zijn gevoegd.

[Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden :

1° de opleiding Medewerker Slagerij kan voor traaglerende cursisten bij een maximale afwijking 600 lestijden omvatten, waarbij alle modules 120 lestijden omvatten;

2° de opleiding Medewerker Bakkerij kan voor traaglerende cursisten 840 lestijden bij een maximale afwijking omvatten, waarbij alle modules 120 lestijden omvatten;

3° de opleiding Bakker kan voor traaglerende cursisten 920 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Bakkerij 240 lestijden omvat;

4° de opleiding Banketbakkerij kan voor traaglerende cursisten 920 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Banketbakkerij 240 lestijden omvat;

5° de opleiding Slager-Spekslager kan voor traaglerende cursisten bij een maximale afwijking 1120 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Slagerij 240 lestijden omvat en de module Aankoop-, verkoop- en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat;

6° de opleiding Wild- en Gevogelteslager kan voor traaglerende cursisten bij een maximale afwijking 760 lestijden omvatten, waarbij de module Aankoop-, verkoop- en voorraadbeheer slagerij en de module Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij elk 80 lestijden omvatten en de module Stage wild- en gevogelteslagerij 240 lestijden omvat;

7° de opleiding Bereider van Vleesproducten (Charcutier) kan voor traaglerende cursisten 240 lestijden omvatten, waarbij de module Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat;

8° de opleiding Vleesbereider kan voor traaglerende cursisten 160 lestijden omvatten, waarbij de module Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat;

9° de opleiding Vleesbewerker kan voor traaglerende cursisten 240 lestijden omvatten, waarbij de module Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat.]

B.Vl.R. 30-8-2016

Art. 2.

[...]

B.Vl.R. 30-8-2016

Art. 3.

§ 1. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding hotel TSO 3, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen hotel, hotelbedrijf, hulpkelner, hulpkok, kelner, kok, keukenverantwoordelijke en zaalverantwoordelijke.

§ 2. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding hotelbedrijf BSO 3, vermeld in bijlage III bij hetzelfde decreet, heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen bierkenner, hotelbedrijf, hotelonthaal, hulpkelner, hulpkok, kelner, kelner brasserie taverne bistro, kok, keukenverantwoordelijke, medewerker brasserie taverne bistro, verantwoordelijke brasserie taverne bistro, wijnkenner en zaalverantwoordelijke.

§ 3. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding traiteur BSO 3, vermeld in bijlage III bij hetzelfde decreet, heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen hulpkelner, hulpkok, kelner banketdienst, keukenverantwoordelijke, kok, traiteur-banketaannemer, traiteurkok en wijnkenner.

[§ 4. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Brood- en banketbakkerij en confiserie BSO 3, vermeld in bijlage V bij hetzelfde decreet, heeft vanaf 1 september 2010 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Ambachtelijk brood- en banketbakker.]

B.Vl.R. 11-6-2010

[§ 5. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Bakkersgast, heeft vanaf 1 februari 2015 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Medewerker Bakkerij.

§ 6. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor minstens één van de modulaire opleidingen Broodbakker, Banketbakker, Brood en banket of Ambachtelijk brood- en banketbakker, heeft vanaf 1 februari 2015 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Bakker en Banketbakker.

§ 7. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Confiseur-chocoladebewerker of Ambachtelijk chocoladebewerker, heeft vanaf 1 februari 2015 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Chocoladebewerker en Suiker- en Marsepeinbewerker.

§ 8. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Bereider van consumptie-ijs en tearoomspecialiteiten of Ambachtelijk ijsbereider, heeft vanaf 1 februari 2015 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding IJsbereider.]

B.Vl.R. 24-4-2015

[§ 9. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Slagersgast, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Medewerker Slagerij.

§ 10. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor minstens één van de modulaire opleidingen Ambachtelijk Slager, Culinair Traiteurslager, Slager, Slagerij en Vleeswaren, Spekslager, Traiteurdelicatessenslager of Verkoper in de Slagerij, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Slager-Spekslager, Slager Distributie, Wild- en Gevogelteslager, Bereider van Vleesproducten (Charcutier), Vleesbereider en Vleesbewerker.

§ 11. Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Uitsnijder/Uitbener, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Uitbener-Uitsnijder.]

B.Vl.R. 30-8-2016

Art. 4.

[...]

B.Vl.R. 24-4-2015

Art. 5.

[...]

B.Vl.R. 24-4-2015

Art. 6.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied voeding wordt opgeheven.

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen XLI t.e.m. XLVI worden toegevoegd met B.Vl.R. 24-4-2015; cfr. het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XL wordt vervangen door B.Vl.R. 24-4-2015; cfr. het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen I, IV tot en met VI, VIII en IX worden opgeheven door B.Vl.R. 24-4-2015; Art. 26.

Bijlagen XLVII t.e.m. LIV worden toegevoegd met B.Vl.R. 30-8-2016; cfr. het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen II, III en VII worden opgeheven door B.Vl.R. 24-4-2015; Art. 27.

Bijlagen X tot en met XII worden opgeheven door B.Vl.R. 30-8-2016; Art. 22, 1°.