Inschrijven

Code Festival 2017

Gegevens van de school of organisatie

Gegevens van de deelnemer

Startpagina

Inhoud
Geef je les in het lager of secundair onderwijs en wil je graag meer leren over hoe je programmeren kan aanpakken in je klas? Dan kan je deelnemen aan het Code Festival, georganiseerd door het Departement Onderwijs. Dit initiatief is in het leven geroepen om programmeren in de klas onder de aandacht te brengen. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen in zoveel mogelijk klassen en scholen te laten starten met een programmeerproject. Leraren kunnen deelnemen door tijdens de Code week (7 – 22 oktober 2017) programmeerlessen te organiseren voor of met hun leerlingen, programmeerworkshops te houden, lesplannen te delen enz. 

Op dinsdag 10 oktober 2017 in Leuven en op donderdag 19 oktober in Gent zijn er gratis studiedagen voor alle geïnteresseerden. 

Tijdens deze studiedagen zullen scholen uit het lager en secundair onderwijs en uit het buitengewoon onderwijs laten zien hoe zij programmeren aanpakken. Verder kan je inspiratie, tips en leermiddelen komen verzamelen.

Bekijk en deel alvast de toolkit, het campagnefilmpje en een pak leermiddelen op www.codefestival.be.

Doelgroep

De studiedag is uitsluitend bedoeld voor onderwijsactoren. 

De beoogde doelgroep bestaat uit:

- Leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs
- Schooldirecties
- ICT-coördinatoren
- Begeleiders en nascholers

Tijdens deze editie besteden we speciale aandacht aan het buitengewoon onderwijs. 

Praktische informatie

Datum en uur
De studiedag over programmeren in het onderwijs  vinden plaats op 
- dinsdag 10 oktober 2017 in het Vlaams Administratief Centrum van Leuven vlak aan het station van Leuven
- donderdag 19 oktober in het Vlaams Administratief Centrum van Leuven vlak aan het station van Gent-Sint-Pieters

Welkom vanaf 9.00u. De studiedag start telkens om 10.00u. Het einde is voorzien omstreeks 16.00u.

Locatie

De studiedagen vinden plaats in de auditoria van het Vlaams Administratief Centrum van resp. Leuven (10/10) en Gent (19/10)

Bereikbaarheid

Het VAC Leuven (Dirk Boutsgebouw) is het best bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is  echter ook parkeergelegenheid vlakbij. Alle informatie over de ligging, toegankelijkheid en bereikbaarheid van het VAC Leuven vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/dirk-boutsgebouw-vac-leuven. Het adres is Diestsepoort 6, 3000 Leuven.

Het VAC Gent (Virginie Lovelinggebouw) is het best bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is  echter ook parkeergelegenheid vlakbij. Alle informatie over de ligging, toegankelijkheid en bereikbaarheid van het VAC Gent vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/virginie-lovelinggebouw-vac-gent. Het adres is Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent.

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

De inschrijvingen worden afgesloten op 6 oktober 2017 om 24u. Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

09.00 10.00 Onthaal, koffie en registratie
10.00 10.45 Welkom: Jan De Craemer - Departement Onderwijs en Vorming
Keynote: Frank Neven (UHasselt) en Francis Wyffels (UGent): de verschillende elementen van computationeel denken en programmeren
10.45 11.30 Aan de slag met coderen: ervaringen en praktijkvoorbeelden uit het lager en secundair onderwijs
11.30 11.40 Intermezzo: unplugged programmeren
11.40 12.30 Ervaringen en praktijkvoorbeelden uit het buitengewoon onderwijs
12.30 13.30 Netwerklunch met infostands
13.30 14.30

Hands on workshop. Deelnemers kunnen kiezen uit 1 van de volgende workshops:

1/ Programmeertools lager onderwijs
2/ Programmeertools secundair onderwijs
3/ Unplugged programmeertools

14.30 14.45 Koffiepauze
14.45 15.00 Voorstelling van de publicatie “Programmeren op school: praktijkvoorbeelden uit het Vlaams Onderwijs”- Ben Bastiaensen en Jan De Craemer
15.00 15.15 Nieuw lesmateriaal, nascholing en ondersteuning – Hans De Four (KlasCement) e.a.
15.15 15.30 Starten met een Code Club in uw school, hoe begin je er aan? – Geert Callebaut (Odisee Hogeschool)
15.30 15.45 Naar een leerlijn programmeren in het Vlaams Onderwijs – "sprekers nog te bevestigen"
15.45 16.00 Afsluitende reflectie
16.00 Einde

De keynotes en hoofdsprekers zijn dezelfde in Leuven en Gent maar de praktijkvoorbeelden kunnen wijzigen

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam, e-mailadres en instellingsnummer moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Ilse De Vulder
Koning Albert II-laan 15 (5C02)
1210 Brussel

Verantwoordelijke (enkel voor deze studiedag)

Jan De Craemer (jan.decraemer@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over deze studiedagen en uw inschrijving kan u contact opnemen met Jan De Craemer  (jan.decraemer@ond.vlaanderen.be)