Inschrijven

Code Festival 2017

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Opgelet! Omwille van de aangekondigde staking van een aantal openbare diensten, waaronder de NMBS wordt de studiedag van het Codefestival op 10/10 in Leuven geannuleerd.

Deelnemers die al registreerden voor Leuven kunnen deelnemen aan de studiedag in Gent op 19/10 of aan een workshop in het Future Classroom  Lab op 16/10 in Brussel.  

Inhoud
Geef je les in het lager of secundair onderwijs en wil je graag meer leren over hoe je programmeren kan aanpakken in je klas? Dan kan je deelnemen aan het Code Festival, georganiseerd door het Departement Onderwijs. Dit initiatief is in het leven geroepen om programmeren in de klas onder de aandacht te brengen. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen in zoveel mogelijk klassen en scholen te laten starten met een programmeerproject. Leraren kunnen deelnemen door tijdens de Code week (7 – 22 oktober 2017) programmeerlessen te organiseren voor of met hun leerlingen, programmeerworkshops te houden, lesplannen te delen enz. 

Op maandag 16 oktober 2017 in Brussel en op donderdag 19 oktober in Gent zijn er gratis studiedagen voor alle geïnteresseerden. 

Tijdens deze studiedagen zullen scholen uit het lager en secundair onderwijs en uit het buitengewoon onderwijs laten zien hoe zij programmeren aanpakken. Verder kan je inspiratie, tips en leermiddelen komen verzamelen.

Bekijk en deel alvast de toolkit, het campagnefilmpje en een pak leermiddelen op www.codefestival.be.

Doelgroep

De studiedag is uitsluitend bedoeld voor onderwijsactoren. 

De beoogde doelgroep bestaat uit:

- Leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs
- Schooldirecties
- ICT-coördinatoren
- Begeleiders en nascholers

Tijdens deze editie besteden we speciale aandacht aan het buitengewoon onderwijs.

 

Praktische informatie

Datum en uur
De studiedag over programmeren in het onderwijs  vinden plaats op 
- maandag 16 oktober 2017 in het Future Classroom Lab van Brussel
- donderdag 19 oktober in het Vlaams Administratief Centrum van Gent vlak aan het station van Gent-Sint-Pieters

Welkom vanaf 9.00u. De studiedag start telkens om 10.00u. Het einde is voorzien omstreeks 16.00u.

Locatie

De studiedagen vinden plaats in het Future Classroom Lab in Brussel (op 16/10) en in het auditorium van het Vlaams Administratief Centrum van Gent (op 19/10).

Bereikbaarheid

Het Future Classroom Lab is het best bereikbaar met het openbaar vervoer (station Brussel Centraal – Metro: Maelbeek). Er is echter ook parkeergelegenheid vlakbij. Alle informatie over de ligging, toegankelijkheid en bereikbaarheid van het Future Classroom Lab vindt u hier: http://fcl.eun.org/about. Het adres is Trierstraat 61, 1040 Brussel..

Het VAC Gent (Virginie Lovelinggebouw) is het best bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is  echter ook parkeergelegenheid vlakbij. Alle informatie over de ligging, toegankelijkheid en bereikbaarheid van het VAC Gent vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/virginie-lovelinggebouw-vac-gent. Het adres is Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent.

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

De inschrijvingen worden afgesloten op 6 oktober 2017 om 24u. Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

09.00 10.00 Onthaal, koffie en registratie
10.00 10.45 Welkom: Jan De Craemer - Departement Onderwijs en Vorming
Keynote: Francis Wyffels (UGent): de verschillende elementen van computationeel denken en programmeren 
10.45 11.30 Aan de slag met coderen: ervaringen en praktijkvoorbeelden uit het lager onderwijs 
11.30 11.40 Intermezzo: unplugged programmeren
11.40 12.30 Ervaringen en praktijkvoorbeelden uit gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
12.30 13.30 Netwerklunc
13.30 15.00

Nieuw lesmateriaal, nascholing en ondersteuning 

Hans De Four (KlasCement) 
Isabel Allaert (Fyxxi Lab)
Leen De Bruyn (VIAA Archief voor Onderwijs)
Karen Vos (Digipolis CodeCity)
Kristof Van de Keere (VIVES –STEMcomputer)
Bern Martens (Progra-meer)
Vincent Aernoud (ViKid STEM-game)

15.00 15.15 Koffiepauze
15.15 15.30

Starten met een Code Club in uw school, hoe begin je er aan?
Geert Callebaut (Odisee Hogeschool)

15.30 16.00 Hoe betrek je meisjes bij het coding en STEM-gebeuren?
Valerie Taerwe - Young ICT Lady of the Year
16.00 16.15 Afsluitende reflectie en voorstelling van de publicatie “Hoe denkt een computer: programmeren en computationeel denken in het onderwijs”- Ben Bastiaensen en Jan De Craemer
16.15 Einde

De keynotes en hoofdsprekers zijn dezelfde in Leuven en Gent maar de praktijkvoorbeelden kunnen wijzigen

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam, e-mailadres en instellingsnummer moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Ilse De Vulder
Koning Albert II-laan 15 (5C02)
1210 Brussel

Verantwoordelijke (enkel voor deze studiedag)

Jan De Craemer (jan.decraemer@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over deze studiedagen en uw inschrijving kan u contact opnemen met Jan De Craemer  (jan.decraemer@ond.vlaanderen.be)