Inschrijven

Middagsessie met de Taalunie op 19/12/2017


Startpagina

Taalunie: Onderwijs Nederlands in de 21steeeuw: “Iedereen taalcompetent!”
http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/Iedereen_taalcompetent_0.pdf

Om volwaardig te kunnen deelnemen aan de talig diverse samenleving van de 21ste eeuw is een goede beheersing van het Nederlands van cruciaal belang. De Taalunie heeft -op vraag van de Vlaamse en Nederlandse Ministers van Onderwijs- de afgelopen 2 jaar een inspirerende, duurzame en vooral overkoepelende visietekst ontwikkeld over onderwijs Nederlands en taalbeleid in het leerplichtonderwijs. “Iedereen Taalcompetent” wordt dit najaar als inspiratiebasis aangeboden aan allen die betrokken zijn bij de actuele curriculumhervormingen. De visietekst is in nauwe samenspraak ontwikkeld met Vlaamse en Nederlandse onderwijsondersteuners, leraren, lerarenopleiders… Tijd dus om met een brede groep beleidsverantwoordelijken en hun adviseurs van gedachten te wisselen over de rol, de positie en de inhoud van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw. 

Sprekers: 

Jan Rijkers, voorzitter van de Kerngroep “Onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw”, Oud-directeur school voor voortgezet onderwijs (NL)

Kris Van den Branden, hoofddocent Faculteit Letteren, KU Leuven

De middagsessie op 19 december 2017 bestaat uit twee delen. 

Eerst een informatief deel, waarin de uitgangspunten uit Iedereen taalcompetent door de auteurs worden toegelicht en er ook wordt stilgestaan hoe er in Nederland beleidsmatig verder mee wordt omgegaan. 

Het tweede deel is voorbehouden voor vragen en discussie.

Doelgroep genodigden:

Medewerkers van het Departement Onderwijs en Vorming
Medewerkers van AHOVOKS 
Medewerkers van AGODI
Medewerkers van de Onderwijsinspectie

PLUS

Medewerkers van het Kabinet Onderwijs & Vorming
Onderwijsbegeleiders van de koepels/het net
Leden van de Commissie Onderwijs
Leden van de Kerngroep Eindtermen van de Commissie Onderwijs

Praktische informatie

De inspiratiemiddag vindt plaats in het AUDITORIUM van het FERRARISGEBOUW

Bereikbaarheid :

Met de trein

Het Ferrarisgebouw ligt op wandelafstand van het NMBS-station ‘Brussel-Noord’:

Aan de hoofduitgang van het station steekt u de Koning Albert II-laan over.
Volg de Koning Albert II-laan links verder tot het eerstvolgend kruispunt.
Het Ferrarisgebouw ligt voorbij het kruispunt aan uw rechterzijde.

Met de metro, tram en bus

Het Ferrarisgebouw ligt aan de Koning Albert II-laan op wandelafstand van het NMBS-station ‘Brussel-Noord’. Heel wat bussen van De Lijn (externe website) en MIVB (externe website) hebben ‘Brussel-Noord’ als eindbestemming. Aan de achterzijde van het Ferrarisgebouw ligt ook de bushalte ‘Nicolay’ van de MIVB.

Het Ferrarisgebouw ligt vlakbij de metrohalte ‘IJzer-Yser’ van de MIVB, op de lijnen 2 en 6. In het treinstation ‘Brussel-Noord’ is er ook aansluiting met de MIVB-trams op de Noord-Zuidverbinding van Brussel (premetro).

Fiets

In het Ferrarisgebouw kunt u uw fiets stallen in de ondergrondse parking voor wagens aan de achterzijde (Volksstraat). Er worden geen fietsen toegelaten in het gebouw en evenmin mogen er fietsen geparkeerd worden voor de ingang.

Auto

De ondergrondse parking ligt aan de achterkant van het Ferrarisgebouw (ingang via de Volksstraat). Aangepaste parkeerplaatsen voor personen met een handicap zijn voorzien. Er zijn ook aparte plaatsen voor motoren.

Vanuit richting Gent (E40) of Charleroi (E19)

Volg richting Brussel aan de verkeerswisselaar Groot-Bijgaarden (kruising Grote Ring R0 en de E40 in het westen).
Aan de Basiliek van Koekelberg neemt u de Leopold II-tunnel richting Centrum.
Verlaat u de tunnel aan het IJzerplein en volg de Kleine Ring tot het kruispunt met de Antwerpsesteenweg.
Sla links de Antwerpsesteenweg in en sla 300 meter verder rechts de Volksstraat in. De parkeergarage ligt onmiddellijk aan uw rechterzijde.

Vanuit richting Antwerpen (E19 of A12)

Volg richting Brussel aan de verkeerswisselaar in Strombeek-Bever (kruising Grote Ring R0 en de A12 in het noorden).
Aan het einde van de A12 houdt u rechts en neemt u de afslag richting Laken.
Volg de Koninklijk Parklaan langs de Koninklijke Serres en de kerk van Laken en vervolgens de Koninginnelaan tot de kanaalbrug.
Hou rechts op de brug en sla rechts de Groendreef in. Volg de Groendreef en de Willebroekkaai tot aan de Kleine Ring.
Volg de Kleine Ring links tot het kruispunt met de Antwerpsesteenweg.
Sla links de Antwerpsesteenweg in en sla 300 meter verder rechts de Volksstraat in. De parkeergarage ligt onmiddellijk aan uw rechterzijde.

Vanuit richting Leuven (E40) of Namen (E411)

Volg richting Brussel aan de verkeerswisselaar in Sint-Stevens-Woluwe (kruising Grote Ring R0 en de E40 in het oosten).
Volg richting Brussel Centrum. Via de Reyerstunnel, het Schumanplein en de Wetstraat komt u aan de Kleine Ring.
Volg rechts de Kleine Ring door de Kruidtuintunnel tot aan het Rogierplein.
Volg de Kleine Ring bovengronds tot het kruispunt met de Koning Albert II-laan.
Volg rechts de Koning Albert II-laan tot aan het tweede kruispunt en draai daar links de Volksstraat in. De parkeergarage ligt achter het Ferrarisgebouw aan uw linkerzijde.

Programma

Start: 12u-12u15 broodjeslunch  

12u15: Presentatie en debat

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

e-mail: 

Beveiliging 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zo nodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over uw inschrijving kan u contact opnemen met: Ilse De Vulder (ilse.devulder@ond.vlaanderen.be)