Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -De Kade
adres Bassinstraat 15_A
2850 BOOM
telefoon 03-880.27.40
fax 03-880.27.48
e-mail info@dekade.be
website http://www.dekade.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW OLVI Boom
directeur Anne-Mieke COOPMAN
CLB Vrij CLB Het Kompas
Scholengemeenschap RUPEL
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 10611

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bassinstraat 15_A , 2850 BOOM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs