Inlichtingen over de school

naam GO! Koninklijk Atheneum Berchem
adres Uitbreidingstraat 246
2600 BERCHEM
telefoon 03-239.00.23
fax 03-218.91.20
e-mail directie@kaberchem.be
website http://www.kaberchem.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Ellen VAN RANST
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap SGGO nr1 Antwerpen-Wommelgem-Zwijndrecht
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolgingsverslag (so)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (so)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (so)
instellingsnummer 125963

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Uitbreidingstraat 246 , 2600 BERCHEM
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Moderne talen-wiskunde - 2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2. Melgesdreef 113 , 2170 MERKSEM
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie-wiskunde - 1-2
Latijn-moderne talen - 2
Latijn-wetenschappen - 2
Latijn-wiskunde - 1