Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Sint-Jozefscollege
adres Bekaflaan 65
3200 AARSCHOT
telefoon 016-55.11.34
e-mail secretariaat.basisschool@sjca.be
website http://www.sjca.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Sint-Jozefscollege
directeur Erik VERSTREPEN
CLB Vrij CLB Aarschot
Scholengemeenschap SGKBO Aarschot-Betekom-Houwaart
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 13102

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bekaflaan 65 , 3200 AARSCHOT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs