Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Sint-Jozefscollege
adres Bekaflaan 65
3200 AARSCHOT
telefoon 016-55.11.34
fax 016-55.11.35
e-mail secretariaat.basisschool@sjca.be
website http://www.sjca.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Sint-Jozefscollege
directeur Erik VERSTREPEN
CLB Vrij CLB Aarschot
verslagen Het doorlichtingsverslag staat niet online. Vraag het op bij de bevoegde dienst.
instellingsnummer 13102

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bekaflaan 65 , 3200 AARSCHOT
gewoon kleuteronderwijs
typeloos
gewoon lager onderwijs
typeloos