Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool wonderwijs Landen
adres Laarstraat 21
3400 NEERWINDEN
telefoon 016-78.81.62
e-mail stefaan.mombaers@scholengroep11.net
website http://www.landen.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Leuven-Tienen-Landen
directeur Stefaan MOMBAERS
CLB GO! CLB Leuven-Tienen-Landen
verslagen schooljaar 2006-2007:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 13656

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Laarstraat 21 , 3400 NEERWINDEN
gewoon kleuteronderwijs
typeloos
gewoon lager onderwijs
typeloos
2. Walshoutemstraat 55 , 3401 WALSHOUTEM
gewoon kleuteronderwijs
typeloos
gewoon lager onderwijs
typeloos
3. Handelsstraat 8 , 3401 WAASMONT
gewoon kleuteronderwijs
typeloos