Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool
adres Laarstraat 21
3400 NEERWINDEN
telefoon 016-78.81.62
fax 016-76.01.36
e-mail smombaers@landen.be
website http://www.landen.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Landen
directeur Stefaan MOMBAERS
CLB CLB van de VGC Brussel
verslagen schooljaar 2006-2007:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 13656

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Laarstraat 21 , 3400 NEERWINDEN
gewoon kleuteronderwijs
typeloos
gewoon lager onderwijs
typeloos
2. Walshoutemstraat 55 , 3401 WALSHOUTEM
gewoon kleuteronderwijs
typeloos
gewoon lager onderwijs
typeloos
3. Handelsstraat 8 , 3401 WAASMONT
gewoon kleuteronderwijs
typeloos