Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Wonderwijs Walshoutem - Waasmont
adres Walshoutemstraat 55
3401 WALSHOUTEM
telefoon 011-88.12.45
e-mail walshoutem@wonderwijslanden.be
website
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Leuven-Tienen-Landen
directeur Greet Malcorps
CLB GO! CLB Leuven-Tienen-Landen
Scholengemeenschap Leuven
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichtingsverslag (bao)
schooljaar 2006-2007:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 13656

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Walshoutemstraat 55 , 3401 WALSHOUTEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Handelsstraat 8 , 3401 WAASMONT
gewoon kleuteronderwijs