Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Pieter Brueghel
adres Dorpsstraat 19
3990 GROTE-BROGEL
telefoon 011-61.20.97
fax 011-61.21.06
e-mail bspieterbrueghel@gmail.com
website http://www.bspieterbrueghel.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Basisschool Pieter Brueghel
directeur Hugo SWENNEN
CLB Vrij CLB Noord - Oost - Limburg
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (bao)
schooljaar 2006-2007:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 14365

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Dorpsstraat 19 , 3990 GROTE-BROGEL
gewoon kleuteronderwijs
typeloos
gewoon lager onderwijs
typeloos
2. Ellikommerdijk 3 , 3990 GROTE-BROGEL
gewoon kleuteronderwijs
typeloos
gewoon lager onderwijs
typeloos