Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Arkorum 01 -Sint-Lutgart
adres Dokter Delbekestraat 28
8800 ROESELARE
telefoon 051-22.73.66
fax 051-22.03.28
e-mail directie@sint-lutgart.be
website http://www.sint-lutgart.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur ARKORUM vzw
directeur Dirk BRADT
CLB Vrij CLB Roeselare
Scholengemeenschap Arkorum
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 20032

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Dokter Delbekestraat 28 , 8800 ROESELARE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Acaciastraat 2 , 8800 ROESELARE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs