Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - De Berkjes
adres Torhoutse Steenweg 511
8200 SINT-MICHIELS
telefoon 050-40.41.68
fax 050-39.20.50
e-mail bubao.de.berkjes@deberkjes.be
website http://www.deberkjes.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur De Berkjes v.z.w.
directeur Kathleen Houtteman
CLB Vrij CLB Brugge(n)
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bubao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bubao)
instellingsnummer 26385

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Torhoutse Steenweg 511 , 8200 SINT-MICHIELS
buitengewoon kleuteronderwijs Type 3
buitengewoon lager onderwijs Type 3

Zijn deze gegevens niet correct?