Inlichtingen over de instelling

naam Er bestaat geen instelling met nummer 26435
adres hoofdschool
telefoon
fax
e-mail
website
net
inrichtende macht
CLB
directeur
instellingsnummer 26435
verslagen

Zijn deze gegevens niet correct?