Inlichtingen over het centrum

naam Centrum voor Volwassenenonderwijs Lethas Brussel
adres Landsroemlaan 126
1083 Ganshoren
telefoon 024201026
e-mail info@cvolethas.be
website http://www.lethas.be
bestuur VZW Sint-Goedele Brussel
koepel KathOndVla
directeur Adams Veerle
Scholengemeenschap BruCoVo vzw
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (cvo)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (cvo)
instellingsnummer 32491

Lesplaatsen
1. Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren
2. Van Overbekelaan 164, 1083 Ganshoren
3. Jean Baptiste Vandendrieschstr. 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem
4. Rouppeplein 16, 1000 Brussel
5. Eloystraat 80, 1070 Anderlecht
6. Hovenierstraat 100, 1081 Koekelberg
7. Vergotesquare 43, 1030 Schaarbeek
8. Stormstraat 2, 1000 Brussel
9. Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
10. Keizer Karellaan 140, 1083 Ganshoren
11. Georges Moreaustraat 36, 1070 Anderlecht
12. Kasteellaan 65, 1081 Koekelberg
13. Molenbeeksestraat 173, 1020 Brussel
14. Sterrenkundelaan 14, 1210 Sint-Joost-ten-Node
15. Bergense Steenweg 1440, 1070 Anderlecht
16. Anspachlaan 1, 1000 Brussel
17. Spiegelstraat 7, 1000 Brussel
18. Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel
19. Rossinistraat 16, 1070 Anderlecht
20. Auguste Reyerslaan 70, 1030 Schaarbeek
21. Zavelput 2, 1000 Brussel
22. Solvayplein 4, 1030 Schaarbeek
Opleidingen secundair volwassenenonderwijs
Aanvullende algemene vorming
Aanvullende algemene vorming
Administratie
Boekhoudkundige bediende
Medisch administratief bediende
Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2
Engels richtgraad 1
Engels richtgraad 2
Frans richtgraad 1
Frans richtgraad 2
Spaans richtgraad 1
Spaans richtgraad 2
Europese talen richtgraad 3 en 4
Engels richtgraad 3
Frans richtgraad 3
Informatie- en communicatietechnologie
App-Ontwikkeling
ICT Besturingssystemen en Netwerken
ICT Programmeren
ICT en Administratie
ICT en Sociale Media
ICT in een Creatieve Context
ICT in een Educatieve Context
Informatica: programmeren
Informatica: toepassingssoftware
Start to ICT
Webcontent
Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2
Latijns schrift richtgraad 1
Nederlands tweede taal - richtgraad 1
Nederlands tweede taal - richtgraad 2
Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4
Nederlands tweede taal - richtgraad 3
Nederlands tweede taal - richtgraad 4
Oosterse talen
Latijns schrift richtgraad 1
Opleidingen hoger beroepsonderwijs
Gezondheidszorg
Kaderopleiding nursing
Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Boekhouden
Informatica
Opleidingen specifieke lerarenopleiding
Specifieke Lerarenopleiding
Specifieke lerarenopleiding