Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs - Wilgenduin Kalmthout
adres Vogelenzangstraat 115
2920 KALMTHOUT
telefoon 03-666.60.24
e-mail directie@wilgenduin.be
website http://www.wilgenduin.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Raf Fransen
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Scholengroep 1 Antwerpen
verslagen schooljaar 2015-2016:
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bubao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (bubao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bubao)
instellingsnummer 3335

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Vogelenzangstraat 115 , 2920 KALMTHOUT
buitengewoon kleuteronderwijs
type 2
type 4
type 7
type 9
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 2
type 4
type 7
type 8
type 9
type basisaanbod
2. Putsesteenweg 51_53 , 2920 KALMTHOUT
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 2
type 4
type 7
type 8
type 9
type basisaanbod