Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Brug Erpe
adres Koebrugstraat 7
9420 ERPE
telefoon 053-80.07.77
fax 053-80.21.80
e-mail BSBO.ERPE-MERE@g-o.be
website http://users.pandora.be/bbogodebrug
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Dender
directeur Ivan VAN DEN EECKHOUT
CLB GO! CLB Dender
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (bubao)
instellingsnummer 3624

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Koebrugstraat 7 , 9420 ERPE
buitengewoon lager onderwijs Type 1
2. Steenstraat 80 , 9420 ERPE-MERE
buitengewoon lager onderwijs Type 8

Zijn deze gegevens niet correct?