Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Brug Erpe
adres Koebrugstraat 7
9420 ERPE
telefoon 053-80.07.77
fax 053-80.21.80
e-mail directeur@bsbodebrug.be
website http://bsbo-debrug.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Dender
directeur Ivan VAN DEN EECKHOUT
CLB GO! CLB Dender
Scholengemeenschap Scholengemeenschap Dender
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolgingsverslag (bubao)
- Paritair college (bubao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (bubao)
instellingsnummer 3624

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Koebrugstraat 7 , 9420 ERPE
buitengewoon kleuteronderwijs
type 9
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 9
type basisaanbod
2. Steenstraat 80 , 9420 ERPE-MERE
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 8
type basisaanbod