Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs De Brug Erpe
adres hoofdschool Koebrugstraat 7
9420 ERPE
telefoon 053-80.07.77
fax 053-80.21.80
e-mail BSBO.ERPE-MERE@g-o.be
website http://users.pandora.be/bbogodebrug
net Gemeenschapsonderwijs
inrichtende macht GO! scholengroep Dender
CLB GO! CLB Dender
directeur Ingrid Van Den Heuvel
instellingsnummer 3624
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Koebrugstraat 7 , 9420 ERPE
buitengewoon lager onderwijs Type 1
2. Steenstraat 80 , 9420 ERPE-MERE
buitengewoon lager onderwijs Type 8

Zijn deze gegevens niet correct?