Inlichtingen over de school

naam Edward Poppe-Instituut
adres Rommelsweg 8
9980 SINT-LAUREINS
telefoon 09-379.92.21
e-mail epi-directie@telenet.be
website http://www.episintlaureins.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Edward Poppe-Instituut
directeur Catharina Cobert
CLB Vrij CLB Meetjesland
verslagen schooljaar 2009-2010:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 38125

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Rommelsweg 8 , 9980 SINT-LAUREINS
1ste graad
beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de leerjaar Techniek-wetenschappen