Inlichtingen over de school

naam GO! atheneum Mortsel
adres Mechelsesteenweg 194
2640 MORTSEL
telefoon 03-449.88.93
fax 03-449.57.53
e-mail ka.mortsel@g-o.be
website http://www.kamortsel.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Fluxus
directeur Jessie Feyen
CLB GO! CLB Lier
Scholengemeenschap SGGO Fluxus Lier/Mortsel/Edegem
verslagen schooljaar 2011-2012:
- opvolgingsverslag (so)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 40972

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Mechelsesteenweg 194 , 2640 MORTSEL
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Grieks-Latijn
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wetenschappen - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-wiskunde - 2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Moderne talen-wiskunde - 1
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
Sport
Sportwetenschappen 1-2 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Toerisme
Toerisme 1-2 1-2
3. Arthur Vanderpoortenlaan 35 , 2500 LIER
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie-wetenschappen - 1
4. Technische-Schoolstraat 15 , 2440 GEEL
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie-wetenschappen - 1
Latijn-wetenschappen - 1
5. Chrysantenlaan 10 , 2400 MOL
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Latijn-wetenschappen - 1