Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Schakel Hoboken
adres Weerstandlaan 141
2660 HOBOKEN
telefoon 03-827.62.58
fax 03-825.04.11
e-mail directie@bsgo-deschakel.be
website http://www.bsgo-deschakel.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Liv VAN HYFTE
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Ant1gon
verslagen schooljaar 2014-2015:
- Paritair college (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 44602

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Weerstandlaan 141 , 2660 HOBOKEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs