Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Stappe
adres Geelvinckstraat 15
2940 STABROEK
telefoon 03-568.31.92
e-mail directie@bs-destappe.be
website http://www.bs-destappe.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Els Coekaerts
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Scholengroep 1 Antwerpen
verslagen schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 455

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Geelvinckstraat 15 , 2940 STABROEK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs