Inlichtingen over het centrum

naam GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen
adres Distelvinklaan 22
2660 Antwerpen
telefoon 038304105
e-mail directeur@cvoAntwerpen.be
website http://www.cvoAntwerpen.be
bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
koepel GO!
directeur Hancké Eddy
Scholengemeenschap Consortium vol-ant vzw
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichtingsverslag (vwo)
instellingsnummer 46474

Lesplaatsen
1. Distelvinklaan 22, 2660 Antwerpen
2. Franklin Rooseveltplaats 11, 2060 Antwerpen
3. Frank Craeybeckxlaan 22A, 2100 Antwerpen
4. Ruggeveldlaan 496, 2100 Antwerpen
5. Noordkasteel-Oost 6, 2030 Antwerpen
6. Prins Leopoldstraat 51, 2140 Antwerpen
7. Thonetlaan 106, 2050 Antwerpen
8. Weerstandlaan 141, 2660 Antwerpen
9. Plantin en Moretuslei 163, 2140 Antwerpen
10. Tuinbouwstraat 8, 2018 Antwerpen
11. Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen
12. Van Ertbornstraat 9, 2018 Antwerpen
13. Ruggeveldlaan 471, 2100 Antwerpen
14. Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen
15. Bredabaan 814, 2170 Antwerpen
Opleidingen secundair volwassenenonderwijs
Aanvullende algemene vorming
Aanvullende algemene vorming
Administratie
Boekhoudkundige bediende
Meertalig polyvalent bediende
Secretariaatsmedewerker
Telefonist- receptionist
Bedrijfsbeheer
Bedrijfsbeheer
Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2
Duits richtgraad 1
Duits richtgraad 2
Engels richtgraad 1
Engels richtgraad 2
Frans richtgraad 1
Frans richtgraad 2
Italiaans richtgraad 1
Italiaans richtgraad 2
Spaans richtgraad 1
Spaans richtgraad 2
Europese talen richtgraad 3 en 4
Engels richtgraad 3
Frans richtgraad 3
Frans richtgraad 4
Italiaans richtgraad 3
Italiaans richtgraad 4
Spaans richtgraad 3
Spaans richtgraad 4
Grafische communicatie en media
Multimedia operator
Webdesigner
Huishoudelijk koken
Koken
ICT-technieken
Computeroperator
Netwerktechnicus
Informatie- en communicatietechnologie
ICT Besturingssystemen en Netwerken
ICT en Administratie
ICT en Sociale Media
ICT in een Creatieve Context
ICT in een Educatieve Context
Informatica: toepassingssoftware
Start to ICT
Webcontent
Lassen
BMBE-Lasser
Buislasser
MIG/MAG-lasser
Plaatlasser
TIG-lasser
Logistiek en verkoop
Polyvalent verkoper
Maritieme diensten
Maritieme opleiding dek
Maritieme opleiding motoren
Mechanica-elektriciteit
Uitvoerend CAD-tekenaar mechanische constructies
Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2
Latijns schrift richtgraad 1
Nederlands tweede taal - richtgraad 1
Nederlands tweede taal - richtgraad 2
Socio-Culturele Integratie R2
Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4
Nederlands tweede taal - richtgraad 3
Nederlands tweede taal - richtgraad 4
Oosterse talen
Chinees richtgraad 1
Chinees richtgraad 2
Slavische talen
Russisch richtgraad 1
Russisch richtgraad 2
Geletterdheidsmodules Nederlands En Leren Leren
Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren
Opleidingen hoger beroepsonderwijs
Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Boekhouden
Informatica
Marketing
Meertalig secretariaat