Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Erasmus Kalmthout
adres Ganzendries 14
2920 KALMTHOUT
telefoon 03-666.89.15
e-mail bs.kalmthout@g-o.be
website http://www.erasmuskalmthout.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Sabine MILBOU
CLB GO! CLB Brasschaat
Scholengemeenschap Scholengroep 1 Antwerpen
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 539

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Ganzendries 14 , 2920 KALMTHOUT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Canadezenlaan 7 , 2920 KALMTHOUT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs