Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De 4sprong-3D
adres Ganzendries 14
2920 KALMTHOUT
telefoon 03-666.98.35
e-mail directie@de4sprong-3D.be
website http://www.de4sprong-3D.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Antwerpen
directeur Sabine MILBOU
CLB GO! CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Scholengroep 1 Antwerpen
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 539

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Ganzendries 14 , 2920 KALMTHOUT
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet
2. Canadezenlaan 7 , 2920 KALMTHOUT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs