Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Trapop
adres hoofdschool Laarstraat 1
2470 RETIE
telefoon 014-37.83.13
fax 014-37.56.03
e-mail directie@trapop.be
website http://www.trapop.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
inrichtende macht VZW KOR Turnhout
CLB Vrij CLB Kempen
directeur Margareta VERWAEST
instellingsnummer 9481
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Laarstraat 1 , 2470 RETIE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs

Zijn deze gegevens niet correct?