Opleidingen volwassenenonderwijs in het studiegebied