Overzicht ambten

Expand <span class="niet">Basisonderwijs</span>Basisonderwijs
Collapse <span class="niet">Secundair onderwijs</span>Secundair onderwijs
Expand <span class="niet">Gewoon secundair onderwijs (ook voor opleidingsvorm 4 in buitengewoon secundair onderwijs)</span>Gewoon secundair onderwijs (ook voor opleidingsvorm 4 in buitengewoon secundair onderwijs)
Expand <span class="niet">Internaten gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap (Secundair onderwijs)</span>Internaten gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap (Secundair onderwijs)
Expand <span class="niet">Internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (Secundair onderwijs)</span>Internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (Secundair onderwijs)
Expand <span class="niet">Buitengewoon secundair onderwijs</span>Buitengewoon secundair onderwijs
Expand <span class="niet">Instituten voor buitengewoon secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs (Secundair onderwijs)</span>Instituten voor buitengewoon secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs (Secundair onderwijs)
Expand <span class="niet">Uitdovende categorieën</span>Uitdovende categorieën
Expand <span class="niet">Centra voor volwassenenonderwijs (CVO)</span>Centra voor volwassenenonderwijs (CVO)
Expand <span class="niet">Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)</span>Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Expand <span class="niet">Deeltijds kunstonderwijs (dko)</span>Deeltijds kunstonderwijs (dko)
Expand <span class="niet">Inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (Decreet 1/12/1993)</span>Inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (Decreet 1/12/1993)
Expand <span class="niet">Inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten (Decreet 8/5/2009)</span>Inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten (Decreet 8/5/2009)