Overzicht ambten

Expand <span class="niet">Basisonderwijs</span>Basisonderwijs
Expand <span class="niet">Secundair onderwijs</span>Secundair onderwijs
Expand <span class="niet">Centra voor volwassenenonderwijs (CVO)</span>Centra voor volwassenenonderwijs (CVO)
Expand <span class="niet">Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)</span>Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Collapse <span class="niet">Deeltijds kunstonderwijs (dko)</span>Deeltijds kunstonderwijs (dko)
Expand <span class="niet">Bestuurs- en onderwijzend personeel in dko domeinen beeldende en audiovisuele kunst en woordkunst-drama</span>Bestuurs- en onderwijzend personeel in dko domeinen beeldende en audiovisuele kunst en woordkunst-drama
Expand <span class="niet">Bestuurs- en onderwijzend personeel in dko domeinen muziek en dans</span>Bestuurs- en onderwijzend personeel in dko domeinen muziek en dans
Expand <span class="niet">Administratief personeel</span>Administratief personeel
Expand <span class="niet">Administratief personeel (uitdovend)</span>Administratief personeel (uitdovend)
Expand <span class="niet">Opvoedend hulppersoneel (uitdovend)</span>Opvoedend hulppersoneel (uitdovend)
Expand <span class="niet">Inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (Decreet 1/12/1993)</span>Inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (Decreet 1/12/1993)
Expand <span class="niet">Inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten (Decreet 8/5/2009)</span>Inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten (Decreet 8/5/2009)