Ministerieel besluit tot toepassing van artikel 2 van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    22 NOVEMBER 1994
  • publicatiedatum
    B.S.16/02/1995
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

De Vlaamse minister van onderwijs en ambtenarenzaken,

Gelet op de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs, gewijzigd door de wetten van 27 juli 1971, 6 juli 1972, 18 februari 1977, 3 juli 1981, 21 juni 1985 en 15 juli 1985 en de decreten van 5 juli 1989, 31 juli 1990, 12 juni 1991, 17 juli 1991, 23 oktober 1991 en 9 april 1992, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 7 april 1993, 7 oktober 1993 en 18 mei 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie van de belissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en 7 oktober 1993,

Besluit :

...

Artikel 1.

De afdeling van de volgende onderwijsinstelling, gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, wordt ingedeeld in het agrarisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie :

Instellingskenmerk

Benaming en adres

Afdelingen

04337241711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs

Voskenslaan 270 - 9000 Gent

- Hydro-en invitroteelt

Art. 2.

De afdelingen van de volgende onderwijsinstellingen, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap worden ingedeeld in het artistiek hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie :

Instellingskenmerk

Benaming en adres

Afdelingen

04033741711

Henri van de Velde-instituut, Hoger Instituut voor architectuurwetenschappen en produktontwikkeling

Mutsaertstraat 31, 2000 Antwerpen

- Bouwkunde

03340741721

Sint-Lukas - Hogere Leergangen,

Paleizenstraat 70, 1210 Schaarbeek

- Stedebouw

03666541721

Hoger Architectuurinstituut Sint-Lukas

Zwarte Zustersstraat 34, 9000 Gent

- Stedebouw

03916441731

Provinciale Technische Normaal-

leergangen,

Stationsstraat 36, 3590 Diepenbeek

- Verkeerskunde

Art. 3.

De afdelingen van de volgende onderwijsinstellingen, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap worden ingedeeld in het economisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie :

Instellingskenmerk

Benaming en adres

Afdelingen

02843141721

Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bediendencentrale - Verbond voor Kaderpersoneel, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen

- Boekhouden

- Fiscale wetgeving

- Bedrijfsorganisatie

02938941741

Stedelijke Nijverheidsschool,

Paardenmarkt 94, 2000 Antwerpen

- Arbeidsorganisatie

02908241741

Stedelijk Economisch Instituut en Belgische Kamer van Rekenplichtigen, Durletstraat 8, 2018 Antwerpen

- Boekhouden

- Informatica

- Reclame en marketing

02913241721

Hoger Instituut Schola-Para-Medicorum, Nerviërsstraat 9, 2018 Antwerpen

- Bedrijfsorganisatie

04052741711

Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Fr. Craeybeckxlaan 22, 2100 Deurne

- Boekhouden (tot einde schooljaar 1993-1994)

04055141711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Ruggeveldlaan 496, 2100 Deurne

- Informatica

04765441721

Hoger Instituut der Kempen, Onderwijs voor Sociale Promotie, Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

- Informatica

- Bedrijfsorganisatie

03027141721

Decanale Technische Leergangen, Kerkstraat 38, 2200 Herentals

- Boekhouden

04647441711

Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken

- Informatica

04089941711

Gemeenschapsonderwijs - Leergangen voor Hoger Onderwijs, Bruul 129, 2800 Mechelen

- Meertalig secretariaat

- Marketing

05639141741

Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs, Leopoldstraat 42, 2800 Mechelen

- Boekhouding

- Informatica

03061941721

Hoger Instituut voor Sociale Promotie, Jef Denijnplein 2, 2800 Mechelen

- Boekhouden

- Informatica

03080941721

Hoger Handels- en Taleninstituut, O.L.Vrouw van de Ham, Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen

- Boekhouden (tot einde schooljaar 1995-1996)

04112941711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout

- Boekhouden

03140141721

Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel, Kasteelplein 20, 2300 Turnhout

- Boekhouden

- Fiscale wetgeving

04652441711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, de Merodelei 220, 2300 Turnhout

- Informatica-programmering

- Arbeidsorganisatie

04128541711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht

- Boekhouden

- Informatica

05636641731

Provinciaal Instituut voor Voedingsindustrieën en Toerisme, Emile Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht

- Toeristische gidsen

05637441731

Provinciaal Hoger Instituut voor Tuinbouw en Scheikunde, Emile Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht

- Openbare besturen

03212841721

Taal- en Handelsleergangen van het Willemsfonds, Rollebeekstraat 22, 1000 Brussel

- Reclame, marketing en public relations

- Drie- en viertalige handelscor-respondentie (tot einde schooljaar 1994-1995)

- Boekhouden en fiscale praktijk

- Verzekeringen

03236741721

Hogere Leergangen voor Fiscale Wetenschappen, Stormstraat 2, 1000 Brussel

- Fiscale wetenschappen

04643341711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Boudewijnvest 3, 3290 Diest

- Boekhouden

03249141721

Leergangen voor Taal- en Handelsstudie,

's Landsroemlaan 126, 1080 Ganshoren

- Boekhouden-fiscaliteit

03288841721

Hogere Leergangen voor Techniek, Management en Talen - Groep T Leuven, Vuurkruisenlaan 4, 3000 Leuven

- Fiscale wetenschappen

- Marketing

- Informatica

- Boekhouden

04165741711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Redingenstraat 90, 3000 Leuven

- Boekhouden

03304341721

Hoger Instituut voor Readaptatiewetenschappen, J.B. Van Monsstraat 2, 3000 Leuven

- Niet-commercieel management

04171541711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Markstraat 5, 1745 Opwijk

- Boekhouden

03341541721

Vlaamse Economische Hogeschool, Koningsstraat 336, 1210 Brussel

- Marketing (tot einde schooljaar 1995-1996)

03356341731

Provinciale Leergangen voor Opleiding en Bijscholing - Onderwijs voor Sociale Promotie, Gilainstraat 1, 3300 Tienen

- Openbare besturen

04843941711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Lange Molenstraat 44, 1800 Vilvoorde

- Boekhouden

03407441721

Vrij Technisch Instituut, Bouveriestraat 73, 8000 Brugge

- Boekhouden

04223441711

Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Rijselstraat 5, 8000 Brugge

- Informatica-programmering

03488441721

Hogere Leergangen voor Talen en Economie, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

- Distributie

- Bedrijfsadministratie

- Informatica

04863741711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Leopold III-laan 1, 8400 Oostende

- Boekhouden

- Bedrijfsbeleid

03512141721

Hoger Technisch Instituut, Zeedijk 101, 8400 Oostende

- Bedrijfsorganisatie

04844741711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Groenestraat 172, 8800 Roeselare

- Boekhouden

04845441711

Hogere Leergangen van het Gemeenschapsonderwijs, Keizerlijk plein 19, 9300 Aalst

- Secretariaat

- Boekhouden

03588141721

Vrij Technisch Instituut, Vakschoolstraat 41, 9300 Aalst

- Boekhouden

03597241721

Vrije Taal- en Handelsleergangen, Esplanade 6, 9300 Aalst

- Beurs en financiën

- Boekhouden-fiscaliteit

03618641741

Gemeentelijke Taal- en Handelsleergangen, Hanestraat 92, 9255 Buggenhout

- Boekhouden

- Fiscale wetenschappen

04336441711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent

- Informatica-programmering

- Boekhouden

- Secretariaat

- Commerciële organisatie

04864541731

Provinciaal Handels- en Taalinstituut, Henleykaai 83, 9000 Gent

- Boekhouden

- Bank-beurs-financiën

- Administratie

- Meertalig secretariaat

04846241711

Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Brouwerijstraat 5, 9160 Lokeren

- Boekhouden

- Informatica

03789541721

Vrije Hogere Handelsavondleergangen, Hoogstraat 8, 9700 Oudenaarde

- Boekhouden

03816641721

Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel, Rode Kruisstraat 9, 9100 Sint-Niklaas

- Boekhouden

03839841741

Gewestelijke Taal- en Handelsleergangen, Schoolstraat 21, 9230 Wetteren

- Boekhouden

04413141711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Vildersstraat 28, 3500 Hasselt

- Informatica-programmering

03908141731

Provinciaal Hoger Handelsinstituut, Elfde Liniestraat 26, 3500 Hasselt

- Informatica

- Boekhouden

- Rechtspraktijk

- Fiscale wetenschappen

04889241721

Sint-Barbara-instituut met Technische Leergangen, Kastanjelaan 59, 3630 Maasmechelen

- Boekhouden

04454541711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Moerenstraat 4, 3700 Tongeren

- Boekhouden

Art. 4.

De afdelingen van de volgende onderwijsinstellingen, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, worden ingedeeld in het paramedisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie :

Instellingskenmerk

Benaming en adres

Afdelingen

02936341741

Stedelijk Instituut voor Economisch Hoger Onderwijs, Bouwmeesterstraat 3 - 2000 Antwerpen

- Kaderopleiding nursing voor gegradueerde ziekenhuisverpleging

04771241721

Hogere Technische Leergangen voor Vervolmaking en Kaderopleiding Vergotesquare 43 - 1040 Brussel

- Kaderopleiding nursing voor gegradueerde ziekenhuisverpleging

- Kaderopleiding nursing voor gegradueerde psychiatrische verple-ging

03407441721

Vrij Technisch Instituut, Bouveriestraat 73 - 8000 Brugge

- Gespecialiseerde verpleegkunde voor intensieve zorgen en dringende hulpverlening

- Bijscholing voor verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg

03490141721

Vormingsleergang voor Sociaal en

Pedagogisch Werk, Amandsplein 15 - 8500 Kortrijk

- Verpleegkundige in de gezondheidszorg

03597241721

Vrije Taal- en Handelsleergangen

Esplanade 6 - 9300 Aalst

- Gespecialiseerde verpleegkunde voor intensieve zorgen en dringende hulpverlening

04864541731

Provinciaal Handels- en Taalinstituut, Henleykaai 83 - 9000 Gent

- Kaderopleiding nursing voor gegradueerde ziekenhuisverpleging

03714341721

Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen, Sint-Lievenspoortstraat 143 - 9000 Gent

- Audiologie

- Orthopsie

-Gezondheidszorg voor bejaarden

- Bijscholing voor verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg

03923141721

Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk, Blijde Inkomststraat 34/4 - 3500 Hasselt

- Gespecialiseerde verpleegkunde in het operatiekwartier (tot einde schooljaar 1994-1995)

03908141731

Provinciaal Hoger Handelsinstituut, Elfde Liniestraat 26 - 3500 Hasselt

- Gespecialiseerde verpleegkunde voor intensieve zorgen en dringende hulpverlening

- Kaderopleiding nursing voor gegradueerde ziekenhuisverpleging

Art. 5.

De afdelingen van de volgende onderwijsinstellingen, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, worden ingedeeld in het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie :

Instellingskenmerk

Benaming en adres

Afdelingen

02920741741

Stedelijke Technische Leergangen voor Bibliotheekwezen, Pestalozzistraat 7, 2000 Antwerpen

- GPB-opleiding

04768841731

Provinciaal Hoger Instituut Antwerpen-Mechelen, Frankrijklei 25, 2000 Antwerpen

- GPB-opleiding

02969441721

Vrij Technisch Instituut van Borgerhout, Prins-Leopoldstraat 51, 2140 Borgerhout

- GPB-opleiding

04765441721

Hoger Instituut der Kempen, Onderwijs voor Sociale Promotie, Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

- GPB-opleiding

04089941711

Gemeenschapsonderwijs - Leergangen voor Hoger Onderwijs, Bruul 129, 2800 Mechelen

- GPB-opleiding

03061941721

Hoger Instituut voor Sociale Promotie, Jef Denijnplein 2, 2800 Mechelen

- GPB-opleiding

04652441711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, de Merodelei 220, 2300 Turnhout

- GPB-opleiding

04128541711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht

- GPB-opleiding

05636641731

Provinciaal Instituut voor Voedingsindustrieën en Toerisme, Emile Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht

- GPB-opleiding

04771241721

Hogere Technische Leergangen voor Vervolmaking en Kaderopleiding, Vergotesquare 43, 1040 Brussel

- GPB-opleiding (tot einde schooljaar 1994-1995)

04643341711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Boudewijnvest 3, 3290 Diest

- GPB-opleiding

03340741721

Sint-Lukas - Hogere Leergangen, Paleizenstraat 70, 1210 Schaarbeek

- GPB-opleiding

03407441721

Vrij Technisch Instituut, Boeveriestraat 43, 8000 Brugge

- GPB-opleiding

04213541711

Hoger Pedagogisch Instituut van het Gemeenschapsonderwijs, Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge

- GPB-opleiding

04890141721

Vrij Hoger Technisch Instituut, Scheutistenlaan 10, 8500 Kortrijk

- GPB-opleiding

03588141721

Vrij Technisch Instituut, Vakschoolstraat 41, 9300 Aalst

- GPB-opleiding

04336441711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent

- GPB-opleiding

03669941731

Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen, Godshuizenlaan 65/75, 9000 Gent

- GPB-opleiding

03671541721

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius, Holstraat 66, 9000 Gent

- GPB-opleiding

03714341721

Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen, Sint-Lievenspoortstraat 143, 9000 Gent

- GPB-opleiding

03916441731

Provinciale Technische Normaalleergangen, Stationsstraat 36, 3590 Diepenbeek

- GPB-opleiding

04413141711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Vildersstraat 28, 3500 Hasselt

- GPB-opleiding

Art. 6.

De afdelingen van de volgende onderwijsinstellingen, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, worden ingedeeld in het sociaal hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie :

Instellingskenmerk

Benaming en adres

Afdelingen

02913241721

Hoger Instituut Schola Para-Medicorum, Nerviërsstraat 9, 2018 Antwerpen

- Assistent in de psychologie

02920741741

Stedelijke Technische Leergangen voor Bibliotheekwezen, Pestalozzistraat 7, 2020 Antwerpen

- Bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde

02936341741

Stedelijk Instituut voor Economisch Hoger Onderwijs, Bouwmeesterstraat 3, 2000 Antwerpen

- Orthopedagogie

04765441711

Hoger Instituut der Kempen - Onderwijs voor Sociale Promotie, Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

- Maatschappelijk werk

05639141741

Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs, Leopoldstraat 42, 2800 Mechelen

- Sociale readaptatiewetenschappen

04128541711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht

- Gegradueerde in het syndicaal werk

03220141721

Centrum voor Gezinswetenschappen, Troonstraat 125, 1050 Elsene

- Gezinswetenschappen

0326541721

Sociale Hogeschool Heverlee, Groeneweg 151, 3001 Heverlee

- Sociaal cultureel werk

- Syndicaal werk

- Personeelswerk

- Maatschappelijk werk

03304341721

Hoger Instituut voor Readaptatiewetenschappen, J.B. Van Monsstraat 2, 3000 Leuven

- Sociale Readaptatiewetenschappen

03356341731

Provinciale Leergangen voor opleiding en bijscholing - Onderwijs voor Sociale Promotie, Gilainstraat 1, 3300 Tienen

- Bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde

03407441721

Vrij Technisch Instituut, Boeveriestraat 73, 8000 Brugge

- Gespecialiseerde verpleegkunde voor intensieve zorgen en dringende hulpverlening

- Bijscholing voor verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg

03490141721

Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk, Sint-Amandsplein 15, 8500 Kortrijk

- Orthopedagogie

- Agogische bijscholing orthopedagogie

- Maatschappelijk werk

03711941721

Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk, Antwerpsesteenweg 573, 9000 Gent

- Orthopedagogie

- Bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde

- Agogische bijscholing orthopedagogie

- Tolk voor doven

003898441721

Vrije Leergangen Limburg, Halmstraat 6, 3600 Genk

- Bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde

03923141721

Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk, Blijde Inkomststraat 34/4, 3500 Hasselt

- Agogische bijscholing orthopedagogie

- Orthopedagogie

04454541711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Moerenstraat 4, 3700 Tongeren

- Orthopedagogie

Art. 7.

De afdelingen van de volgende onderwijsinstellingen, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, worden ingedeeld in het technisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie :

Instellingskenmerk

Benaming en adres

Afdelingen

02938941741

Stedelijke Nijverheidsschool,

Paardenmarkt 94 - 2000 Antwerpen

- Elektromechanica

- Elektronica

- Industriële scheikunde

- Topografie

- Openbare werken

04766241721

Technische Leergangen "Technicum",

Londenstraat 43 - 2000 Antwerpen

- Mechanica

- Elektriciteit

- Elektronica

- Scheikunde

- Auto-expertise

02969441721

Vrij Technisch Instituut van Borgerhout, Prins Leopoldstraat 47 - 2140 Borgerhout

- Industriële informatica

04765441721

Hoger Instituut der Kempen - Onderwijs voor Sociale Promotie, Technische Schoolstraat 52 - 2440 Geel

- Meetkundige-schatter van onroerende goederen (tot einde schooljaar 1993-1994)

04657341711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Markgravenstraat 25 - 2000 Herentals

- Elektronica

03030441721

Don Bosco - Vrije Nijverheidsleergangen, Salesianenlaan 1 - 2660 Hoboken

- Elektronica

- Elektromechanica

05639141741

Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs, Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen

- Scheikunde

- Elektromechanica

- Elektronica

03061941721

Hoger Instituut voor Sociale Promotie, Jef Denijnplein 2 - 2800 Mechelen

- Mechanica

- Elektriciteit

04650841711

Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Leenhofstraat 33 - 2400 Mol

- Elektronica

- Openbare werken

03140141721

Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond van Kaderpersoneel Kasteelplein 20 -2300 Turnhout

- Mechanica- studiebureau

- Elektronica

04652441711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, de Merodelei 220 - 2300 Turnhout

- Scheikunde

- Mechanica-studiebureau

04128541711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Materiaalstraat 67 - 1070 Anderlecht

- Elektronica

- Scheikunde (tot einde schooljaar 1994-1995)

05637441731

Provinciaal Hoger Instituut voor Tuinbouw en Scheikunde, Emile Grysonlaan 1 - 1070 Anderlecht

- Parfumerie-kosmetiek

03288841721

Hogere Leergangen voor Techniek, Management en Talen, Groep T, Vuurkruisenlaan 4 - 3000 Leuven

- Telecommunicatietechnieken

- Industriële elektronica

- Biotechnologie

- Bedrijfsautomatisatie

04165741711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Redingenstraat 90 - 3000 Leuven

- Elektronica

03338141721

Hoger Technisch Instituut Kardinaal Mercier, d'Anethanstraat 33 - 1030 Schaarbeek

- Elektronica

- Elektriciteit

- Nijverheidstekenen

03403441721

Vrij Technisch Instituut, Boeveriestraat 73 - 8000 Brugge

- Motorvoertuigentechniek

- Elektronica

- Bedrijfsautomatisatie

04890141721

Vrij Hoger Technisch Instituut

Scheutistenlaan 10 - 8500 Kortrijk

- Textielproduktietechnieken

- Mechanica

- Elektronica

03472841731

Provinciaal Technisch Instituut, Graaf Karel de Goedelaan 7 - 8500 Kortrijk

- Verven en veredeling

- Elektronica

- Weven

- Textielontwerpen

04863741711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Leopold III-laan 1 - 8400 Oostende

- Bedrijfsautomatisatie

03512141721

Hoger Technisch Instituut, Zeedijk 101 - 8400 Oostende

- Koel- en verwarmingstechniek

- Elektronica

- Industriële informatica

04844741711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Groenestraat 172 - 8800 Roeselare

- Elektromechanica

03588141721

Vrij Technisch Instituut, Vakschoolstraat 41 - 9300 Aalst

- Bouw- en houtconstructie

- Bedrijfsautomatisering

- Industriële elektronica

04297841711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Welvaartstraat 70 - 9300 Aalst

- Elektronica

- Scheikunde

04336441711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Schoonmeersstraat 52 - 9000 Gent

- Elektronica

- Topografie

- Elektromechanica

- Bouw- en houtconstructie

04337241711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Voskenslaan 270 - 9000 Gent

-Chemie- en kunststoffentechnologie

- Biotechnologie

- C.A.D.-C.A.M. confectie en textieltechnieken

03671541721

Hoger Technisch Instituut, Holstraat 66 - 9000 Gent

- Industriële informatica

- Elektronica

- Mechanica

04846241711

Leergangen voor Technisch Onderwijs

van het Gemeenschapsonderwijs,

Brouwerijstraat 5 - 9160 Lokeren

- Mechanica

- Elektronica

03823241721

Instituut Maria Middelares, Hospitaalstraat 23 - 9100 Sint-Niklaas

- Elektronica

04413141711

Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs, Vildersstraat 28 - 3500 Hasselt

- Elektronica

- Bouw- en houtconstructie

- Elektromechanica

03922241731

Provinciaal centrum voor Moderne Talen, Elfde Liniestraat 24 - 3500 Hasselt

- Meetkundige-schatter van onroerende goederen (tot einde schooljaar 1993-1994)

03923141721

Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk, Blijde Inkomstraat 34/4 - 3500 Hasselt

- Industriële elektronica

- Elektromechanische technieken

- Koel- en verwarmingstechniek

03971941731

Provinciale Technische school Maasmechelen - Volwassenenonderwijs, Europaplein 36 - 3630 Maasmechelen-Eisden

- Elektronica

- Bedrijfsautomatisatie

03979241721

Technisch Instituut Sint-Jozef

Dorpsstraat 91/93 - 3900 Overpelt

- Mechanica

- Elektriciteit

...

Art. 10.

De artikelen 1 tot en met 7 van dit besluit hebben uitwerking vanaf 1 september 1993.