Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen

  • goedkeuringsdatum
    18 NOVEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.28/02/2006
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    20/10/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 01/09/2006 (B.S. 23/11/2006)

(2) B.Vl.R. van 11/06/2010 (B.S. 05/08/2010)

(3) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 20/09/2016)

(4) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 27/08/2019)

(5) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 20/10/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, en op artikel 75;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad van 23 oktober 2003 en 11 mei 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 april 2005;

Gelet op protocol nr. 560.2 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 325.2 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 39.206/1 van de Raad van State, gegeven op 25 oktober 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden in [2B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
[5B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...5B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
] [4B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
bijlage VII tot en met XXII4B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
] 2B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
] voor de modulaire structuur van het studiegebied Talen, behorende tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, de opleidingsprofielen als volgt vastgelegd :

1° [2B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
...2B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
]

2° in bijlage II de modulaire opleiding "Andere Talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds richtgraad 2";

3° in bijlage III de modulaire opleiding "Andere Talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds richtgraad 3";

4° in bijlage IV de modulaire opleiding "Andere Talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds richtgraad 4";

5° [2B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
...2B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
]

6° [4B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
...4B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

7° in bijlage VII de modulaire opleiding "Arabisch, Chinees, Japans richtgraad 1";

8° in bijlage VIII de modulaire opleiding "Arabisch, Chinees, Japans richtgraad 2";

9° in bijlage IX de modulaire opleiding "Andere Talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds Professioneel Bedrijfsgericht richtgraad 2";

10° in bijlage X de modulaire opleiding "Andere Talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds Professioneel Bedrijfsgericht richtgraad 3";

11° in bijlage XI de modulaire opleiding "Andere Talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds Professioneel Juridisch richtgraad 3";

12° in bijlage XII de modulaire opleiding "Latijns Schrift richtgraad 1";

[1B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 23/11/2006

13° in bijlage XIII de modulaire opleiding "Andere talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds professioneel juridisch 4";

14° in bijlage XIV de modulaire opleiding "Hebreeuws richtgraad 1";

15° in bijlage XV de modulaire opleiding "Hebreeuws richtgraad 2";

16° in bijlage XVI de modulaire opleiding "Hebreeuws richtgraad 3";

17° in bijlage XVII de modulaire opleiding "Hebreeuws richtgraad 4";

18° in bijlage XVIII de modulaire opleiding "Hebreeuws educatief richtgraad 1";

19° in bijlage XIX de modulaire opleiding "Hebreeuws educatief richtgraad 2";

20° in bijlage XX de modulaire opleiding "Hebreeuws educatief richtgraad 3";

21° in bijlage XXI de modulaire opleiding "Hebreeuws educatief richtgraad 4";

22° in bijlage XXII de modulaire opleiding "Hebreeuws schrift richtgraad 1".

1B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 23/11/2006
]

[5B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...5B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 2.

De opleidingsprofielen bedoeld in artikel 1 worden ten laatste drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.

[5B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...5B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2004.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

[2B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
...2B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
]

Bijlage II

[5B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Andere Talen R2 AO TA 002] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 5B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage III

[5B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Andere Talen R3 AO TA 003

MO Andere Talen R3 AO TA 003 vervolg

] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 5B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage IV

[5B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Andere Talen R4 AO TA 004] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 5B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage V

[2B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
...2B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
]

Bijlage VI

[4B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
...4B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Bijlage VII

publicatie Belgisch Staatsblad

Bijlage VIII

publicatie Belgisch Staatsblad deel 1

publicatie Belgisch Staatsblad deel 2

Bijlage IX

publicatie Belgisch Staatsblad

Bijlage X

publicatie Belgisch Staatsblad

Bijlage XI

publicatie Belgisch Staatsblad

Bijlage XII

publicatie Belgisch Staatsblad

Bijlage XIII

publicatie Belgisch Staatsblad

Bijlage XIV

publicatie Belgisch Staatsblad

Bijlage XV

publicatie Belgisch Staatsblad

Bijlage XVI

publicatie Belgisch Staatsblad

Bijlage XVII

publicatie Belgisch Staatsblad

Bijlage XVIII

publicatie Belgisch Staatsblad

Bijlage XIX

publicatie Belgisch Staatsblad

Bijlage XX

publicatie Belgisch Staatsblad

Bijlage XXI

publicatie Belgisch Staatsblad

Bijlage XXII

publicatie Belgisch Staatsblad