Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mechanica-elektriciteit

  • goedkeuringsdatum
    01 SEPTEMBER 2006
  • publicatiedatum
    B.S.05/12/2006
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    23/04/2021

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 28/02/2014 (B.S. 04/04/2014)

(2) B.Vl.R. van 05/09/2014 (B.S. 05/12/2014)

(3) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 20/10/2020)

(4) B.Vl.R. van 26/02/2021 (B.S. 23/04/2021)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, op artikel 41, § 4, 2° en 3°, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003, en op artikel 75;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad van 30 maart 2004, 29 juni 2004 en 26 april 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 maart 2006;

Gelet op protocol nr. 594 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 360 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 40.718/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied Mechanica-elektriciteit, dat behoort tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, vastgelegd in [4B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
bijlage III en IV, bijlage X, bijlage XXVI tot en met XXXIV en bijlage XXXVII4B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] , die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2 t.e.m. 4.

[2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
...2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
]

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

[2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
...2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
]

Bijlage II

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Industrieel Elektrotechnisch Instsallateur BO ME 002] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage III

MO Hersteller Bruingoed BO ME 003

Bijlage IV

MO Hersteller Witgoed BO ME 004

Bijlage V

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Bordenbouwer BO ME 007] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage VI

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Onderhoudselektricien BO ME 008

MO Onderhoudselektricien BO ME 008 vervolg

] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage VII

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Installateur Domotica BO ME 009] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage VIII

[4B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
MO Installatie en Onderhoud van Alarmsystemen BO ME 010] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
...] 4B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

Bijlage IX

MO PLC Technieker BO ME 011

Bijlage X

MO technieker Aandrijfsystemen BO ME 012

Bijlage XI

[4B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
MO Puntlasser BO ME 201] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
...] 4B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

Bijlage XII

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Hoeklasser BO ME 203MO Hoeklasser BO ME 203 vervolg] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage XIII

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Plaatlasser BO ME 204] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage XIV

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Buislasser BO ME 205] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage XV

[4B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
MO Gassmeltlasser BO ME 206] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
...] 4B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

Bijlage XVI

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO BMBE-Lasser BO ME 207MO BMBE-Lasser BO ME 207 vervolg] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage XVII

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO MIG/MAG-Lasser BO ME 208] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage XVIII

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO TIG-Lasser BO ME 209] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage XIX

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Lasser Monteerder BMBE BO ME 210] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage XX

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Lasser Monteerder MIG/MAG BO ME 211] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage XXI

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Lasser Monteerder TIG BO ME 212MO Lasser Monteerder TIG BO ME 212 vervolg] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage XXII

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Lasser Monteerder BO ME 213] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage XXIII

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Buisfitter Staal BO ME 214] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage XXIV

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Buisfitter Kunststof BO ME 215] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage XXV

MO Onderhoudsmecanicien BO ME 301

Bijlage XXVI

MO Operator Verspaning BO ME 302

Bijlage XXVII

MO Plaatbewerker BO ME 305

Bijlage XXVIII

MO Draaier Frezer BO ME 306

Bijlage XXIX

MO Monteur BO ME 307

Bijlage XXX

MO Productieoperator Verspaning BO ME 308

Bijlage XXXI

MO Frezer Kotteraar BO ME 309

Bijlage XXXII

MO Slijper BO ME 310

Bijlage XXXIII

MO Erodeerder BO ME 311

Bijlage XXXIV

MO Matrijzenmaker BO ME 312

Bijlage XXXV

[1B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
...1B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

Bijlage XXXVI

[1B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
...1B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

Bijlage XXXVII

Zwevende Modules