Decreet [1Decr. van 20/04/2012
B.S. 24/05/2012
tot bekrachtiging van de schrapping en de aanpassing van de eindtermen voor het studiegebied algemene vorming, met uitzondering van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming, van het secundair volwassenenonderwijs 1Decr. van 20/04/2012
B.S. 24/05/2012
]

  • goedkeuringsdatum
    27 APRIL 2007
  • publicatiedatum
    B.S.02/07/2007
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    03/09/2012

COORDINATIE

(1) Decr. van 20/04/2012 (B.S. 24/05/2012)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet tot bekrachtiging van de schrapping en de aanpassing van eindtermen voor het studiegebied Algemene vorming van het secundair onderwijs voor sociale promotie.

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Algemene Vorming, wordt bekrachtigd.

Art. 3.

Dit decreet treedt in werking op 1 september 2007.