Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie

  • goedkeuringsdatum
    19 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.28/08/2007
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    05/10/2017

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 24/04/2015 (B.S. 04/06/2015)

(2) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 20/09/2016)

(3) B.Vl.R. van 08/09/2017 (B.S. 05/10/2017)

B.Vl.R. 8-9-2017 - B.S. 5-10-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 september 2006;

Gelet op de adviezen van de Vlaams Onderwijsraad, gegeven op 29 juni 2004 en 26 april 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op advies 43.252/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied informatie- en communicatietechnologie, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
bijlage V tot en met XIII2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
] die bij dit besluit zijn gevoegd.

[2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden :

1° de opleiding Informatica: toepassingssoftware kan voor snellerende cursisten 1200 lestijden omvatten, waarbij alle modules maar 40 lestijden omvatten;

2° alle modules van de opleidingen, vermeld in bijlage V tot en met XIII van dit besluit, kunnen 40 lestijden omvatten voor snellerende cursisten en 20 lestijden voor cursisten die hun competenties willen updaten.

2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk [2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
tijdens het schooljaar 2019-20202B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
] geëvalueerd.

[2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016

Art. 2/1.

Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Informatica: toepassingssoftware, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Start to ICT, ICT en Administratie, ICT en Sociale Media, ICT in een Educatieve Context, ICT in een Creatieve Context, Webcontent en App-ontwikkeling.

Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Informatica: computer- en besturingssystemen en netwerken, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijs bevoegdheid voor de modulaire opleiding ICT Besturingssystemen en Netwerken.

Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Informatica: programmeren, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijs bevoegdheid voor de modulaire opleiding ICT Programmeren.

2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 september 2006, wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

[2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage II

[2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage III

[2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage IV

[1B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...1B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage V

Start to ICT AO IC 101

[2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage VI2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

ICT en administratie AO IC 102

ICT en administratie AO IC 102 vervolg

[3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
In bijlage VI van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT en administratie zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

[2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage VII2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

ICT en Sociale Media AO IC 103

[3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
In bijlage VII van hetzelfde besluit wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT en sociale media zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT en sociale media zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced."3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

[2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage VIII2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

ICT in een Educatieve Context AO IC 104

[3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Met ingang van 1 september 2017 wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT in een creatieve context zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced". 3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

[2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage IX2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

ICT in een Creatieve Context AO IC 105

[3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Met ingang van 1 september 2017 wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT in een educatieve context zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced."3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

[2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage X2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Webcontent AO IC 106

[3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Met ingang van 1 september 2017 wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding App-ontwikkeling zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.". 3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

[2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage XI2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

App-ontwikkeling AO IC 107

[3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Met ingang van 1 september 2017 wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding Webcontent zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.". 3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

[2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage XII2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

ICT Besturingssystemen en Netwerken AO IC 108

ICT Besturingssystemen en Netwerken AO IC 108 vervolg

[3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Met ingang van 1 september 2017 wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT besturingssystemen en netwerken zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

[2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage XIII2B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

ICT Programmeren AO IC 109

[3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Met ingang van 1 september 2017 wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT programmeren zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced."3B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]