Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto

  • goedkeuringsdatum
    19/07/2007
  • publicatiedatum
    B.S.10/09/2007
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    23/04/2021

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 11/06/2010 (B.S. 28/07/2010)

(2) B.Vl.R. van 01/04/2011 (B.S. 30/05/2011)

(3) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 20/09/2016)

(4) B.Vl.R. van 15/02/2019 (B.S. 23/05/2019)

(5) B.Vl.R. van 26/02/2021 (B.S. 23/04/2021)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Auto;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 27 april 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op advies 43.250/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied auto, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
bijlage IV en bijlage XIX tot en met XXXI5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] die bij dit besluit zijn gevoegd.

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden:

1° de opleiding Bandenmonteur kan voor traag-lerende cursisten 240 lestijden omvatten, waarbij de duurtijd van alle modules met 50 % verhoogd kan worden;

2° de opleiding Onderhoudsmecanicien Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen kan voor traag-lerende cursisten 465 lestijden omvatten, waarbij de duurtijd van alle modules met 50 % verhoogd kan worden;

3° de opleiding Polyvalent Mecanicien Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen kan voor traag-lerende cursisten 1275 lestijden omvatten, waarbij de duurtijd van alle modules met 50 % verhoogd kan worden."

Art. 2.

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 28/07/2010

Art. 2/1.

[4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
...4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 28/07/2010
] [1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 28/07/2010

Art. 2/2.

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 28/07/2010
]

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Auto wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

[5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
MO Spuiter BO AU 001] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
...] 5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

Bijlage II

[5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
MO Plaatwerker BO AU 004] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
...] 5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

Bijlage III

[5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
[ (tot 01/09/2023)B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
MO Koetswerkhersteller BO AU 005] [ (vanaf 01/09/2023)B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
...] 5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

Bijlage IV

[4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
...4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Bijlage V

[4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
MO Hulpmecanicien Personen- en Lichte Bedrijfswagens BO AU 106] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
...] 4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Bijlage VI [4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019

MO Technicus Personen- en Lichte Bedrijfswagens BO AU 107 deel 1

MO Technicus Personen- en Lichte Bedrijfswagens BO AU 107 deel 2

] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
...] 4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Bijlage VII [4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019

MO Technicus Personen- en Lichte Bedrijfswagens Specialliteit LPG BO AU 108

] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
...] 4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Bijlage VIII

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage IX

[4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
...4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Bijlage X

[4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
...4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Bijlage XI

[4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
MO Mecanicien Bedrijfs- en Vrachtwagens BO AU 304] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
...] 4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Bijlage XII

[4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
MO Mecanicien Technicus Bedrijfs- en Vrachtwagens BO AU 305] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
...] 4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Bijlage XIII

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 28/07/2010
...1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 28/07/2010
]

Bijlage XIV

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 28/07/2010
...1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 28/07/2010
]

Bijlage XV

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage XVI

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage XVII

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage XVIII

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage XIX3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

BO Heftruckchauffeur BO AU 210

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage XX3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

BO Reachtruckchauffeur BO AU 211

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage XXI3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

BO Fietshersteller BO AU 310

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage XXII3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

BO Mecanicien Bromfietsen en Motorfietsen BO AU 410

[4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
Bijlage XXIII4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

BO Bandenmonteur BO AU 212

[4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
Bijlage XXIV4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

BO Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen BO AU 311

[4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
Bijlage XXV4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

BO Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen BO AU 411

[4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
Bijlage XXVI4B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

BO Mecanicien tuin-, park- en bosmachines BO AU 312

[5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
Bijlage XXVII5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

BO Demonteur - Monteur BO AU 312

[5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
Bijlage XXVIII5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

BO Plaatwerker BO AU 313

[5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
Bijlage XXIX5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

BO Spuiter BO AU 315

[5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
Bijlage XXX5B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

BO Voorbereider BO AU 314