Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto

 • goedkeuringsdatum
  19/07/2007
 • publicatiedatum
  B.S. 10/09/2007 (pagina 47764)
 • bron

  Numac : 2007036455
 • datum laatste wijziging
  23/05/2019

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Auto;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 27 april 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op advies 43.250/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART. 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied auto, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in bijlage I tot en met IV en bijlage XIX tot en met XXVI die bij dit besluit zijn gevoegd.

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden:
1° de opleiding Bandenmonteur kan voor traag-lerende cursisten 240 lestijden omvatten, waarbij de duurtijd van alle modules met 50 % verhoogd kan worden;
2° de opleiding Onderhoudsmecanicien Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen kan voor traag-lerende cursisten 465 lestijden omvatten, waarbij de duurtijd van alle modules met 50 % verhoogd kan worden;
3° de opleiding Polyvalent Mecanicien Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen kan voor traag-lerende cursisten 1275 lestijden omvatten, waarbij de duurtijd van alle modules met 50 % verhoogd kan worden.
 

ART. 2.

...

ART. 2/1.

...

ART. 2/2.

...

ART. 3.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Auto wordt opgeheven.

ART. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

ART. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage I

BIJLAGE Bijlage II

BIJLAGE Bijlage III

BIJLAGE Bijlage IV

ART. Bijlage V

BIJLAGE Bijlage VI

BIJLAGE Bijlage VII

BIJLAGE Bijlage VIII

...

BIJLAGE Bijlage IX

BIJLAGE Bijlage X

BIJLAGE Bijlage XI

BIJLAGE Bijlage XII

BIJLAGE Bijlage XIII

...

BIJLAGE Bijlage XIV

...

BIJLAGE Bijlage XV

...

BIJLAGE Bijlage XVI

...

BIJLAGE Bijlage XVII

...

BIJLAGE Bijlage XVIII

...

BIJLAGE Bijlage XIX

BIJLAGE Bijlage XX

BIJLAGE Bijlage XXI

BIJLAGE Bijlage XXII

BIJLAGE Bijlage XXIII

BIJLAGE Bijlage XXIV

BIJLAGE Bijlage XXV

BIJLAGE Bijlage XXVI