Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto.

  • goedkeuringsdatum
    19 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.10/09/2007
  • datum laatste wijziging
    01/09/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 11-6-2010 - B.S. 28-7-2010

B.Vl.R. 1-4-2011 - B.S. 30-5-2011

B.Vl.R. 30-8-2016 - B.S. 20-9-2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Auto;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 27 april 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op advies 43.250/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied auto, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [bijlage I tot en met VII, bijlage IX tot en met XII en bijlage XIX tot en met XXII] die bij dit besluit zijn gevoegd.

B.Vl.R. 30-8-2016

Art. 2.

[...]

B.Vl.R. 30-8-2016

[Art. 2/1.

[[Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Bestuurder Interne Transportmiddelen, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Heftruckchauffeur en Reachtruckchauffeur.

Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Fietsenmaker, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Fietshersteller.

Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor minstens één van de modulaire opleidingen Hulpmecanicien Onderhoud en Herstelling Motorfietsen, Mecanicien Onderhoud en Herstelling Motorfietsen en Mecanicien Bromfietsen en Tuinmateriaal, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Mecanicien Bromfietsen en Motorfietsen.]]

Art. 2/2.

[[...]] ]

B.Vl.R. 11-6-2010; [[ ]] B.Vl.R. 30-8-2016

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Auto wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XVI wordt toegevoegd en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt. (B.Vl.R. 11-6-2010; Art. 4)

Bijlagen XVII en XVIII worden toegevoegd en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt. (B.Vl.R. 1-4-2011; Art. 4)

Bijlagen XIII en XIV worden opgeheven met B.Vl.R. 11-6-2010; Art. 5.

Bijlagen XIX tot en met XXII worden toegevoegd met B.Vl.R. 308-2016 (Art. 11 en 25) en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen VIII en XV tot en met XVIII worden opgeheven met B.Vl.R. 30-8-2016; Art. 8, 9 en 10.