Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs en de oprichting van vestigingsplaatsen en tot aanpassing van de bijlage I van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    22 FEBRUARI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.09/04/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    09/04/2008

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid de artikelen 9 en 188;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 18 december 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 februari 2008;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De hierna vermelde centra verkrijgen onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'Deens - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3' :

- Centrum voor Volwassenenonderwijs KA Turnhout 1, Boomgaardstraat 56 in 2300 Turnhout;

- Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent, Henleykaai 93 in 9000 Gent.

Art. 2.

De hierna vermelde centra verkrijgen onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'Duits - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3' :

- Centrum voor Volwassenenonderwijs KA Turnhout 1, Boomgaardstraat 56 in 2300 Turnhout;

- Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent, Henleykaai 93 in 9000 Gent;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Audiovisueel Centrum, Stationsstraat 15 in 1861 Meise;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Godelieve, Nieuwstraat 5 in 8000 Brugge;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Insitituut Sint-Jozef, Kleinhoefstraat 4 in 2440 Geel;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs de Oranjerie, Boudewijnvest 3 in 3290 Diest.

Art. 3.

De hierna vermelde centra verkrijgen onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'Engels - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3' :

- Centrum voor Volwassenenonderwijs KA Turnhout 1, Boomgaardstraat 56 in 2300 Turnhout;

- Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent, Henleykaai 93 in 9000 Gent;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Audiovisueel Centrum, Stationsstraat 15 in 1861 Meise;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Godelieve, Nieuwstraat 5 in 8000 Brugge;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Insitituut Sint-Jozef, Kleinhoefstraat 4 in 2440 Geel;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs de Oranjerie, Boudewijnvest 3 in 3290 Diest.

Art. 4.

De hierna vermelde centra verkrijgen onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'Frans - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3' :

- Centrum voor Volwassenenonderwijs KA Turnhout 1, Boomgaardstraat 56 in 2300 Turnhout;

- Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent, Henleykaai 93 in 9000 Gent;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Audiovisueel Centrum, Stationsstraat 15 in 1861 Meise;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Godelieve, Nieuwstraat 5 in 8000 Brugge;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Insitituut Sint-Jozef, Kleinhoefstraat 4 in 2440 Geel;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs de Oranjerie, Boudewijnvest 3 in 3290 Diest.

Art. 5.

De hierna vermelde centra verkrijgen onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'Italiaans - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3' :

- Centrum voor Volwassenenonderwijs KA Turnhout 1, Boomgaardstraat 56 in 2300 Turnhout;

- Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent, Henleykaai 93 in 9000 Gent;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Audiovisueel Centrum, Stationsstraat 15 in 1861 Meise;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Godelieve, Nieuwstraat 5 in 8000 Brugge;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Insitituut Sint-Jozef, Kleinhoefstraat 4 in 2440 Geel;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs de Oranjerie, Boudewijnvest 3 in 3290 Diest.

Art. 6.

De hierna vermelde centra verkrijgen onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'Portugees - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3' :

- Centrum voor Volwassenenonderwijs KA Turnhout 1, Boomgaardstraat 56 in 2300 Turnhout;

- Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent, Henleykaai 93 in 9000 Gent;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Audiovisueel Centrum, Stationsstraat 15 in 1861 Meise.

Art. 7.

De hierna vermelde centra verkrijgen onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'Spaans - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3' :

- Centrum voor Volwassenenonderwijs KA Turnhout 1, Boomgaardstraat 56 in 2300 Turnhout;

- Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent, Henleykaai 93 in 9000 Gent;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Audiovisueel Centrum, Stationsstraat 15 in 1861 Meise;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Godelieve, Nieuwstraat 5 in 8000 Brugge;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Insitituut Sint-Jozef, Kleinhoefstraat 4 in 2440 Geel;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs de Oranjerie, Boudewijnvest 3 in 3290 Diest.

Art. 8.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent, Henleykaai 83 in 9000 Gent, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'Zweeds - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3'.

Art. 9.

De hierna vermelde centra verkrijgen onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'Nederlands tweede taal - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3' :

- Centrum voor Volwassenenonderwijs KA Turnhout 1, Boomgaardstraat 56 in 2300 Turnhout;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Audiovisueel Centrum, Stationsstraat 15 in 1861 Meise;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs de Oranjerie, Boudewijnvest 3 in 3290 Diest.

Art. 10.

De hierna vermelde centra verkrijgen onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang' :

- Centrum voor Volwassenenonderwijs TSM, Jef Denynplein 2 in 2800 Mechelen;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC - NVK, Kasteelplein 20 in 2300 Turnhout;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs HORITO, de Merodelei 220 in 2300 Turnhout;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs IVO, Manitobalaan 48 in 8200 Brugge;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen, Londenstraat 43 in 2000 Antwerpen;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs de Oranjerie, Boudewijnvest 3 in 3290 Diest;

- Stedelijk Centrum voor Volwasseneonderwijs Sité, Kipdorpvest 24 in 2000 Antwerpen;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk, Baron van Eetveldeplein 3 - 1b in 2400 Mol;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk, Sint-Amandsplein 15 in 8500 Kortrijk;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk, Edgar Tinelstraat 92 in 9040 Gent;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk, Blijde-Inkomsstraat 36 in 3500 Hasselt;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel, Materiaalstraat 67 in 1070 Anderlecht;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Leuven-Landen, Redingenstraat 90 in 3000 Leuven.

Art. 11.

De hierna vermelde centra verkrijgen onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen 'ambachtelijk slager', 'slagersgast' en 'spekslager' :

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Elishout COOVI, Emile Grysonlaan 1 in 1070 Anderlecht;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs de Ledebaan - de Welvaert, Ledebaan 101 in 9300 Aalst.

Art. 12.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen, Laageind 19 in 2940 Stabroek verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen 'culinair traiteur-slager'.

Art. 13.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Centrum voor Talen en Techniek Limburg, Halmstraat 12 in 3600 Genk verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen 'Engels - richtgraad 4', 'Frans - richtgraad 4' en 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1 - verkort'.

Art. 14.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Israëlitische Scholen, Lange Van Ruusbroecstraat 12 -34 in 2018 Antwerpen verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'Hebreeuws schrift'.

Art. 15.

De hierna vermelde centra verkrijgen onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'naaien BSO 2' :

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Paulus, Toekomststraat 75 in 8790 Waregem;

- Centrum voor Volwassenenonderwijs de Avondschool, Leopold III-laan 1 in 8400 Oostende.

Art. 16.

De centra kunnen de onderwijsbevoegdheid, die zij conform artikel 1 tot en met 15 verkrijgen, uitsluitend uitoefenen in de vestigingsplaasten gelegen in het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs waartoe de hoofdvestigingsplaats van het centrum behoort.

Art. 17.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Opleidingscentrum Merchtem Sint-Donatus, Dendermondestraat 26 in 1785 Merchtem, wordt gemachtigd om in de vestigingsplaats Asse leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe aan te wenden.

Art. 18.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs IVV de Avondschool, Schoonmeersstraat 52 in 9000 Gent, wordt gemachtigd om in de vestigingsplaats Oosterzele leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe aan te wenden.

Art. 19.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Meetjesland, Roze 131 in 9900 Eeklo, wordt gemachtigd om in de vestigingsplaatsen Gent en Deinze leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe aan te wenden.

Art. 20.

Aan de bijlage I 'De indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen' van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs wordt in punt 2 bij het studiegebied Personenzorg de opleiding 'begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang' toegevoegd.

Art. 21.

Aan de bijlage I 'De indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen' van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs wordt in punt 2 bij het studiegebied Nederlands tweede taal de opleiding 'Nederlands tweede taal - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3' toegevoegd.

Art. 22.

Aan de bijlage I 'De indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen' van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs wordt in punt 2 bij het studiegebied Talen richtgraad 3 en 4 de hierna vermelde opleidingen toegevoegd :

- 'Deens - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3';

- 'Duits - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3';

- 'Engels - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3';

- 'Frans - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3';

- 'Italiaans - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3';

- 'Portugees - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3';

- 'Spaans - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3';

- 'Zweeds - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3'.

Art. 23.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2008, met uitzondering van de artikelen 11, 12,13, 14 en 15 die uitwerking hebben vanaf 1 september 2007.

Art. 24.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.