Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs en de oprichting van vestigingsplaatsen en tot aanpassing van de bijlage I van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    13 JUNI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.12/09/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    12/09/2008

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid de artikelen 9 en 188;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 18 maart 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 mei 2008;

Gelet op het advies van de Vlaamse minister van Begroting, gegeven op 12 juni 2008;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs SITE, Kipdorpvest 24 in 2000 Antwerpen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'agogische bijscholing TSO 3'van het studiegebied personenzorg in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 2.

Het Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Nijverheidsschool, Paardenmarkt 94 in 2000 Antwerpen verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'vrachtwagenchauffeur' van het studiegebied bijzondere educatieve noden in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 3.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Tweedekansonderwijs Antwerpen, Maalbootstraat 19 in 2660 Antwerpen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'bedrijfsbeheer TSO 3' van het studiegebied handel in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'moderne talen - wetenschappen' van het studiegebied algemene vorming in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'moderne talen - wiskunde' van het studiegebied algemene vorming in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 4.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Deurne, Frank Craeybeckxlaan 22 in 2100 Antwerpen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'CAD TSO 3' van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'lasser - monteerder' van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'lasser - monteerder TIG' van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'puntlasser' van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'lasser - monteerder MIG/MAG' van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'lasser - monteerder BMBE' van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 5.

Het Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Talen, Eikenstraat 8 in 2000 Antwerpen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'Duits - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 2' van het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'Engels - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 2' van het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'Duits - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 3' van het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'Engels - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 3' van het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 6.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen, Laageind 19 in 2940 Stabroek, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'grootkeukenmedewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenhulpkok' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenkok' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenverantwoordelijke' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'traiteurkok' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'kelner - banketdienst' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'traiteur - banketaannemer' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'Duits - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3' van het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'Engels - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3' van het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'Frans - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3' van het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'Italiaans - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3' van het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'Spaans - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3' van het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'hotel - en cateringmanagement' van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde in het hoger beroepsonderwijs.

Art. 7.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs HORITO, de Merodelei 220 in 2300 Turnhout, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'technicus bedrijfs- en vrachtwagens' van het studiegebied auto in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'tegelzetter' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'stukadoor' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'meubelstoffeerder' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'installateur domotica' van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk chocoladebewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 8.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Instituut Sint-Jozef, Kleinhoefstraat 4 in 2440 Geel, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'hotel' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'banketbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk ijsbereider' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk chocoladebewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'brood- en banket' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'confiseur - chocoladebewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'bereider van consumptie-ijs en tearoomspecialiteiten' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'dekvloerlegger' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'stukadoor' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'tegelzetter' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'behanger' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'schilder' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 9.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs TSM Mechelen, Jef Denynplein 2 in 2800 Mechelen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'Engels - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 2' van het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'Engels - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 3' van het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 10.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Tweedekansonderwijs Mechelen, Onze-Lieve-Vrouwestraat 94 in 2800 Mechelen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'bedrijfsbeheer TSO 3' van het studiegebied handel in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 11.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Scholengroep 5, Vaartdijk 86 in 2800 Mechelen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1 - verlengd' van het studiegebied Nederlands tweede taal in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'binnenschrijnwerker' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'buitenschrijnwerker' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'meubelmaker' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'lasser - monteerder BMBE' van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'lasser - monteerder MIG/MAG' van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'lasser - monteerder TIG' van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'lasser - monteerder' van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'meubelsnijwerker - ornamenteur BSO 3' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'behanger' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'schilder' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'schilder - decorateur' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 12.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs HIRL, Groot Park 5 in 3360 Bierbeek, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'seniorenconsulentenvorming' van het studiegebied sociaal-agogisch werk in het hoger beroepsonderwijs.

Art. 13.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Centrum voor Levende Talen, Dekenstraat 4 in 3000 Leuven, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'Deens - richtgraad 1' van het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'Deens - richtgraad 2' van het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 14.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Leuven - Landen, Redingenstraat 90 in 3000 Leuven, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'webdesigner' van het studiegebied grafische technieken in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'webontwikkelaar' van het studiegebied grafische technieken in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'DTP-operator' van het studiegebied grafische technieken in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 15.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Audiovisueel Centrum, Stationsstraat 15 in 1861 Meise, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'Vlaamse gebarentaal - richtgraad 1' van het studiegebied bijzondere educatieve noden in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 16.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Meviza, Vaartstraat 1 in 1800 Vilvoorde, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'informatica - toepassingssoftware verkort' van het studiegebied informatie- en communicatietechnologie in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 17.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel, Pleinlaan 2 in 1050 Elsene, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'Spaans - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 3' van het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 18.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel, Materiaalstraat 67 in 1070 Anderlecht, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- 'bedrijfsbeheer TSO 3' van het studiegebied handel in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'Frans - richtgraad 4' van het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 19.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Elishout - COOVI, Emile Grysonlaan 1 in 1070 Anderlecht, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'broodbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'bakkersgast' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'banketbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk brood- en banketbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk chocoladebewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk ijsbereider' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'brood- en banket' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'confiseur - chocoladebewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'bereider van consumptie-ijs en tearoomspecialiteiten' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'culinair traiteur-slager' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'uitsnijder - uitbener' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'verkoper in de slagerij' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'slager' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'slagerij en vleeswaren' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'traiteur - delicatessenslager' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenhulpkok' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenkok' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'hotel' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenmedewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenverantwoordelijke' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'traiteurkok' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'kelner banketdienst' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'traiteur - banketaannemer' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'hotel - en cateringmanagement' van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde in het hoger beroepsonderwijs.

Art. 20.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Lino, Mudakkers 25 in 3920 Lommel, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'technicus bedrijfs- en vrachtwagens' van het studiegebied auto in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'mecanicien bedrijfs- en vrachtwagens' van het studiegebied auto in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 21.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Handel Hasselt, Elfde Liniestraat 26 in 3500 Hasselt verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'openbare besturen' van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde in het hoger beroepsonderwijs.

Art. 22.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Hasselt, Blijde Inkomststraat 36 in 3500 Hasselt, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'Vlaamse gebarentaal - richtgraad 1' van het studiegebied bijzondere educatieve noden in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'Vlaamse gebarentaal - richtgraad 2' van het studiegebied bijzondere educatieve noden in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'bekister' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'betonhertseller' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'dekvloerlegger' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ijzervlechter' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'metselaar' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'stukadoor' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'tegelzetter' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'werfbediener' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'brood- en banket' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'traiteur - banketaannemer'; van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 23.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Hogere Leergangen STEP, Vildersstraat 28 in 3500 Hasselt, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'bakkersgast' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'banketbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'bereider van consumptie-ijs en tearoomspecialiteiten' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'brood en banket' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'broodbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'confiseur - chocoladebewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'culinair traiteur-slager' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenhulpkok' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenkok' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenmedewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenverantwoordelijke van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs';

- 'traiteur -delicatessenslager' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 24.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Temse, Schoolstraat 17 in 9140 Temse, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'Nederlands tweede taal - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 3' van het studiegebied Nederlands tweede taal in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 25.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Janitor, Noordlaan 32 in 9100 Sint-Niklaas, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'betonhersteller' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'dekvloerlegger' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'polyvalent dakdekker' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 26.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Leerstad, Brouwerijstraat 5 in 9160 Lokeren, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'dakdekker leien en pannen' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 27.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Waas en Durme, Durmelaan 34A in 9160 Lokeren, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'plaatser parket' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'meubelstoffeerder' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'bordenbouwer' van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 28.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrije Taal- en Handelsleergangen, Esplanadeplein 6 in 9300 Aalst, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'naaien' van het studiegebied huishoudelijk onderwijs in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 29.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Instituut Sint-Jozef, Kleine Karmelietenstraat 3 in 9500 Geraardsbergen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'buitenschrijnwerker' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'binnenschrijnwerker' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 30.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vazov, Hoogstraat 22 in 9700 Oudenaarde, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'onderhoudsmecanicien' van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 31.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs de Vlaamse Ardennen, Fortstraat 47 in 9700 Oudenaarde, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- 'spuiter' van het studiegebied auto in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'plaatwerker' van het studiegebied auto in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'kantooradministratie en gegevensbeheer' van het studiegebied handel in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'dakdekker metalen daken' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 32.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs de Ledebaan - de Welvaert, Ledebaan 101 in 9300 Aalst, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'culinair traiteur-slager' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'uitsnijder - uitbener' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'broodbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'bakkersgast' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'banketbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk brood- en banketbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk chocoladebewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk ijsbereider' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'traiteurkok' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'traiteur - banketaannemer' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 33.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent, Edgard Tinelstraat 92 in 9040 Gent, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'ervaringsdeskundige in de kansarmoede en de sociale uitsluiting' van het studiegebied bijzondere educatieve noden in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 34.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Stad Gent, Martelaarslaan 13 in 9000 Gent, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'broodbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'bakkersgast' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'banketbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk brood- en banketbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk ijsbereider' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk chocoladebewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'brood en banket' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'confiseur - chocoladebewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'bereider van consumptie-ijs en tearoomspecialiteiten' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'humane wetenschappen ASO 2' van het studiegebied algemene vorming in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'buisfitter kunststof' van het studiegebied mechanica-elektriciteit in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'schilder - decorateur' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'schilder' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'behanger' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'plaatser soepele vloerbekleding' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'meubelmaker' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'binnenschrijnwerker' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'buitenschrijnwerker' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'plaatser parket' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'meubelstoffeerder' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 35.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent, Henleykaai 83 in 9000 Gent, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'hairstylist voor theater, film en tv' van het studiegebied lichaamsverzorging in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 36.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Mercator, Nonnemeersstraat 15 in 9000 Gent verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'reisleider' van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde in het hoger beroepsonderwijs.

Art. 37.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs IVV de Avondschool, Schoonmeersstraat 52 in 9000 Gent, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'vrachtwagenchauffeur' van het studiegebied bijzondere educatieve noden in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 38.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs KISP, Industrieweg 228 in 9030 Gent, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding 'koeltechnieker' van het studiegebied koeling en warmte in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 39.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVO, Scheutistenlaan 12 in 8500 Kortrijk, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'broodbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'bakkersgast' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'banketbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk brood- en banketbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk ijsbereider' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk chocoladebewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'brood en banket' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'confiseur - chocoladebewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'bereider van consumptie-ijs en tearoomspecialiteiten' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'betonhersteller' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'dekvloerlegger' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'stukadoor' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'tegelzetter' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'behanger' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'plaatser soepele vloerbekleding' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'schilder' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'schilder - decorateur' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'daktimmerman' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'interieurbouwer' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'meubelstoffeerder' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'plaatser parket' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'restauratievakman meubelstofferen' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'hotel' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenmedewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenverantwoordelijke' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'traiteurkok' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'kelner banketdienst' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'traiteur - banketaannemer' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 40.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Roeselare, Arme Klarenstraat 40 in 8800 Roeselare, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'behanger' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'plaatser soepele vloerbekleding' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'schilder' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'schilder -decorateur' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'daktimmerman' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- Interieurbouwer' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'meubelstoffeerder' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'plaatser parket' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'restauratievakman meubelstofferen' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 41.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen, Arsenaalstraat 4 in 8000 Brugge, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'Spaans - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 2' van het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'Duits - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 2' van het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 42.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs CERVO - GO!, Sint-Elisabethlaan 6 in 8660 De Panne, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'installateur domotica' van het studiegebied mechanica-elekticiteit in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'ambachtelijk brood- en banketbakker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'informatica - toepassingssoftware - verkort' van het studiegebied informatie- en communicatietechnologie in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 43.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Spermalie, Snaggaardstraat 15 in 8000 Brugge, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'hotel' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenmedewerker' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'grootkeukenverantwoordelijke' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'traiteurkok' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'kelner banketdienst' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'traiteur - banketaannemer' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 44.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Oostende, Leopold III-laan, 1 in 8400 Oostende, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'bakkersgast' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'hotel' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 45.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Westhoek - Westkust, Stationsstraat 25 in 8900 Ieper, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'behanger' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'schilder - decorateur' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'kelner banketdienst' van het studiegebied voeding in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 46.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut Brugge, Boeveriestraat 73 in 8000 Brugge, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen :

- 'betonhersteller' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'dekvloerlegger' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'behanger' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'plaatser soepele vloerbekleding' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'schilder' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'schilder - decorateur' van het studiegebied bouw in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'daktimmerman' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'interieurbouwer' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'meubelmaker' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'meubelstoffeerder' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'plaatser parket' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs;

- 'restauratievakman meubelstofferen' van het studiegebied hout in het secundair volwassenenonderwijs.

Art. 47.

De centra kunnen de onderwijsbevoegdheid, die zij conform artikel 1 tot en met 46 verkrijgen, uitsluitend uitoefenen in de vestigingsplaatsen gelegen in het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs waartoe de hoofdvestigingsplaats van het centrum behoort.

Art. 48.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Audiovisueel Centrum, Stationsstraat 15 in 1861 Meise, wordt gemachtigd om in de vestigingsplaats Londerzeel leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe aan te wenden.

Art. 49.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs KA turnhout 1, Boomgaardstraat 56 in 2300 Turnhout, wordt gemachtigd om in de vestigingsplaats Hoogstraten leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe aan te wenden.

Art. 50.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs GLTT, Schoolstraat 2 in 1640 Sint-Genesius-Rode, wordt gemachtigd om in de vestigingsplaatsen Herne, Lennik en Sint-Pieters-Leeuw leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe aan te wenden.

Art. 51.

§ 1. In bijlage I 'de indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen' van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs wordt bij het studiegebied 'bouw' van het secundair volwassenenonderwijs de opleiding 'schilderwerken BSO 3' toegevoegd.

§ 2. In bijlage I 'de indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen' van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs wordt bij het studiegebied 'gezondheidszorg' van het hoger beroepsonderwijs volgende aanpassingen doorgevoerd :

- de benaming van de opleiding 'kaderopleiding nursing voor gegradueerde psychiatrische verpleging' wordt gewijzigd in 'kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde : psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg';

- de benaming van de opleiding 'kaderopleiding nursing voor gegradueerde ziekenhuisverpleging' wordt gewijzigd in 'kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde of vroedkunde : algemene verzorgingsinstellingen';

- de benaming van de opleiding 'kaderopleiding nursing voor gegradueerde geriatrie en bejaardenzorg' wordt gewijzigd in 'kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde : geriatrie & ouderenzorg'.

Art. 52.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008, met uitzondering van artikel 51, § 1 dat uitwerking heeft vanaf 1 september 2007.

Art. 53.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.