Besluit van de Vlaamse Regering [5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden afwerking bouw en ruwbouw5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.30/09/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    20/10/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 10/09/2010 (B.S. 22/10/2010)

(2) B.Vl.R. van 07/10/2011 (B.S. 14/11/2011)

(3) B.Vl.R. van 21/09/2012 (B.S. 22/11/2012)

(4) B.Vl.R. van 06/09/2013 (B.S. 08/10/2013)

(5) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 27/08/2019)

(6) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 20/10/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1, en artikel 181, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied bouw;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 24 mei 2005, 19 december 2006 en 18 december 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.672/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen, die bij dit besluit zijn gevoegd :

1° bijlage XIII tot en met XVI, bijlage XIX, bijlage XXIII tot en met XXVI voor het studiegebied afwerking bouw;

2° bijlage I tot en met bijlage IX, bijlage XVIII, bijlage XX tot en met XXII en bijlage XXVII tot en met XXVIII voor het studiegebied ruwbouw.

[6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden :

1° voor het studiegebied afwerking bouw :

a) de opleiding Stukadoor kan voor traag lerende cursisten 620 lestijden omvatten, waarbij de duurtijd van de modules Manuele natte binnenbepleistering, Manuele buitenbepleistering en Droogbouw wanden en horizontale plafonds met 50% verhoogd kan worden;

b) de opleiding Stukadoor kan voor snel lerende cursisten 480 lestijden omvatten, waarbij de modules Werken op hoogte module 1 + 2 en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;

c) de opleiding Vloerder-Tegelzetter kan voor snel lerende cursisten 320 lestijden omvatten, waarbij de modules Werken op hoogte module 1 + 2 en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;

2° voor het studiegebied ruwbouw :

a) de opleiding Dekvloerlegger kan voor snel lerende cursisten 110 lestijden omvatten, waarbij de module Werken op hoogte module 1 + 2 10 lestijden omvat.

6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Art. 2.

[6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 3.

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
...5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Art. 4.

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
...5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Art. 5.

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
...5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

[2B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011

Art. 5/1.

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
...5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

2B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
]

Art. 6.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied bouw wordt opgeheven.

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

Polyvalent dakdekker BO BW 024

Bijlage II

Dakdichter BO BW 026

Bijlage III

Dakdekker metalen dak BO BW 027

Bijlage IV

Dakdekker leien en pannen BO BW 028

Bijlage V

Bekister BO BW 001

Bijlage VI

Betonhersteller BO BW 002

Bijlage VII

IJzervlechter BO BW 003

Bijlage VIII

[4B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 08/10/2013
Opleiding Metselaar BO BW 0044B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 08/10/2013
]

Bijlage IX

[4B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 08/10/2013
Werfbediener BO BW 0054B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 08/10/2013
]

Bijlage X

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
...5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Bijlage XI

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
...5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Bijlage XII

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
...5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Bijlage XIII

Behanger BO BW 009

Bijlage XIV

Schilder BO BW 010

Bijlage XV

Schilder-decorateur BO BW 011

Bijlage XVI

Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012

Bijlage XVII

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
...5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

[1B.Vl.R. van 10/09/2010
B.S. 22/10/2010
Bijlage XVIII1B.Vl.R. van 10/09/2010
B.S. 22/10/2010
]

Natuursteenbewerker BO BW 029

[2B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
Bijlage XIX2B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
]

Polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen BO BW 030

[3B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage XX3B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

Assistent calculator bouw BO BW 040

[3B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage XXI3B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

Uitvoerend CAD-tekenaar bouw BO BW 041

[3B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage XXII3B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

Uitvoerend CAD-tekenaar wegeniswerken BO BW 042 deel 1

Uitvoerend CAD-tekenaar wegeniswerken BO BW 042 deel 2

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
Bijlage XXIII5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Stukadoor BO AB 045

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
Bijlage XXIV5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Vloerder-tegelzetter

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
Bijlage XXV5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Reclame- en decoratieschilder

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
Bijlage XXVI5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Afwerking bouw zwevende modules

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
Bijlage XXVII5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

[6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Dekvloerlegger BO RBW 043] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

[5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
Bijlage XXVIII5B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Ruwbouw zwevende modules

[6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XXIX6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Dekvloerlegger BO RBW 043