Besluit van de Vlaamse Regering betreffende [5B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden meubelmakerij en schrijnwerkerij5B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.30/09/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    22/04/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 27/04/2012 (B.S. 30/05/2012)

(2) B.Vl.R. van 21/09/2012 (B.S. 22/11/2012)

(3) B.Vl.R. van 24/04/2015 (B.S. 04/06/2015)

(4) B.Vl.R. van 18/03/2016 (B.S. 29/04/2016)

(5) B.Vl.R. van 08/09/2017 (B.S. 05/10/2017)

(6) B.Vl.R. van 20/03/2020 (B.S. 22/04/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1, en artikel 181, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 19 december 2006 en 18 december 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.674/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[5B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd :

1° [6B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
bijlage VI, bijlage VII, bijlage XVII en XVIII, bijlage XXII en bijlage XXVIII voor het studiegebied meubelmakerij;6B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
]

2° bijlage XI tot en met XVI, bijlage XIX tot en met XXI [6B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
, bijlage XXIII tot en met XXVII en bijlage XXIX6B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
] ;

5B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

Art. 2 en 3.

[5B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
...5B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

Art. 4.

[4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
...4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage II

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage III

[4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
...4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Bijlage IV

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage V

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage VI

MO Meubelstoffeerder BO HO 006

Bijlage VII

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage VIII

MO Restauratievakman meubelstofferen BO HO 008 deel 1

MO Restauratievakman meubelstofferen BO HO 008 deel 2

Bijlage IX

[4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
...4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

[1B.Vl.R. van 27/04/2012
B.S. 30/05/2012
Bijlage X1B.Vl.R. van 27/04/2012
B.S. 30/05/2012
]

[5B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
...5B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XI3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 303 deel 1

Opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 303 deel 2

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XII3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Opleiding Buienschrijnwerker BO HO 305

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XIII3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Opleiding Decor- en standenbouwer BO HO 311 deel 1

Opleiding Decor- en standenbouwer BO HO 311 deel 2

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XIV3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Opleiding Houtskeletbouwer BO HO 310

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XV3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Opleiding Interieurbouwer BO HO 307

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XVI3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Opleiding Machinaal houtbewerker BO HO 301

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XVII3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Opleiding Meubelmaker BO HO 308 deel 1

Opleiding Meubelmaker BO HO 308 deel 2

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XVIII3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Opleiding Meubelmaker- interieurelementen

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XIX3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Opleiding Meubelmaker- interieurelementen

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XX3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Opleiding Werkplaatsbuitenschrijnwerker BO HO 304

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XXI3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Opleiding Werkplaatsschrijnwerker-houtskeletbouw BO HO 309

[4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
Bijlage XXII4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

[6B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
Meubelmakerij Zwevende modules en uitbreidingsmodules] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
Meubelmakerij Zwevende modules] 6B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
]

[4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
Bijlage XXIII4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Beroepsopleiding Daktimmerman BO HO 401

[4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
Bijlage XXIV4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Beroepsopleiding Industrieel verpakker BO HO 313

[4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
Bijlage XXV4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Beroepsopleiding Operator in de houtzagerij BO HO 312 deel 1

Beroepsopleiding Operator in de houtzagerij BO HO 312 deel 2

[4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
Bijlage XXVI4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Beroepsopleiding Paletten- en krattenmaker BO HO 201

[4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
Bijlage XXVII4B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Beroepsopleiding Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout BO HO 314

[6B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
Bijlage XXVIII6B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
]

Beroepsopleiding Restauratievakman meubel BO MM 01

[6B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
Bijlage XXVIII6B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
]

Beroepsopleiding Restauratievakman Schrijnwerk BO SW 01