Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.30/09/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2017

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 11/06/2010 (B.S. 18/08/2010)

(2) B.Vl.R. van 05/09/2014 (B.S. 05/12/2014)

(3) B.Vl.R. van 24/04/2015 (B.S. 04/06/2015)

(4) B.Vl.R. van 25/09/2015 (B.S. 05/11/2015)

(5) B.Vl.R. van 18/03/2016 (B.S. 29/04/2016)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 16 en 24, § 1;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 12 juni 2007 en 3 oktober 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.673/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van de studiegebieden die behoren tot het hoger beroepsonderwijs, vastgelegd in [5B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
bijlage I en bijlage IV5B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
] , die bij dit besluit zijn gevoegd.

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
Ter uitvoering van artikel 179ter van hetzelfde decreet worden de modulaire opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van de studiegebieden die behoren tot het hoger beroepsonderwijs, vastgelegd in bijlage V tot en met XIII, die bij dit besluit zijn gevoegd.1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
]

[2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
Ter uitvoering van artikel 161/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, worden de opleidingsprofielen vastgelegd in [4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
bijlage XIX tot en met XXXIII4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
] .2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
]

Art. 2.

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
...1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
]

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010

Art. 2/1.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de lineaire opleiding Topografie, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 september 2010 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Topograaf.

1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
] [1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010

Art. 2/2.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de lineaire opleiding Bouwkunde, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 september 2010 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Bouwkundig Tekenaar.

1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
] [1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010

Art. 2/3.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de lineaire opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde Psychiatrische Verpleegkunde, Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde Ziekenhuisverpleging of Kaderopleiding Nursing Geriatrie en Bejaardenzorg, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 september 2010 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Kaderopleiding Nursing.

1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
] [1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010

Art. 2/4.

De modulaire opleidingen Bank, Beurs en Financiën, Textielproductietechnieken, Design en Textiel, Topograaf, Bedrijfsautomatisatie en Chemie en Textiel kunnen, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012 georganiseerd worden.

1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
]

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

HBO MO Hotel- en cateringmanagement BO HB 001

Bijlage II

[5B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
...5B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Bijlage III

[5B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
...5B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Bijlage IV

HBO MO Assistent in de psychologie BO SA 001 deel 1

HBO MO Assistent in de psychologie BO SA 001 deel 2

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
Bijlage V1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
]

HBO opleiding Bank, beurs en Financiën BO HB 005

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
Bijlage VI1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
]

HBO opleiding Elektronica-ICT BO IT 001

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
Bijlage VII1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
]

HBO opleiding Textielproductietechnieken BO IT 003

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
Bijlage VII1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
]

HBO opleiding Textielproductietechnieken BO IT 003

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
Bijlage VIII1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
]

HBO opleiding Design en textiel BO IT 004

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
Bijlage IX1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
]

HBO opleiding Bouwkundig tekenaar BO IT 006

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
Bijlage X1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
]

HBO opleiding Topograaf BO IT 007

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
Bijlage XI1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
]

HBO opleiding Bedrijfsautomtisatie BO IT 009

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
Bijlage XII1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
]

HBO opleiding Chemie en textiel BO BT 001

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
Bijlage XIII1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 18/08/2010
]

HBO opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001

[2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
Bijlage XIV2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
]

HBO opleiding Bouw- en houtconstructies CVO KISP-VI Aalst

[2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
Bijlage XV2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
]

HBO opleiding Bouw- en houtconstructie - CVO STEP

[2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
Bijlage XVI2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
]

HBO opleiding Elektromechanica - CVO TNA deel 1

HBO opleiding Elektromechanica - CVO TNA deel 2

[2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
Bijlage XVII2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
]

HBO opleiding Bilbiotheekwezen en documentaire informatiekunde -VSPW Gent

[2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
Bijlage XVIII2B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
]

HBO opleiding Tolk voor Doven - Optie Tolk Vlaamse gebarentaal - VSPW Gent deel 1

HBO opleiding Tolk voor Doven - Optie Tolk Vlaamse gebarentaal - VSPW Gent deel 2

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XIX3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

HBO opleiding ondernemingscommunicatie CVO HBO5 Antwerpen

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XX3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

HBO opleiding Elektriciteit CVO TNA en CVO TSM

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XXI3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

HBO opleiding Graduaat Maatschappelijk Werk VSPW Gent deel 1

HBO opleiding Graduaat Maatschappelijk Werk VSPW Gent deel 2

[3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XXII3B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

HBO opleiding Sociaal-Cultureel Werk VSPW Gent

[4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Bijlage XXIII4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

HBO opleiding Auto-expertise CVO Technicum Noord-Antwerpen

[4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Bijlage XXIV4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

HBO opleiding Elektronica optie multimediatechnieken CVO Westhoek - Westkust

[4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Bijlage XXV4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

HBO opleiding Industriële informatica optie multimediatechniek CVO IVO

[4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Bijlage XXVI4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

HBO opleiding Maatschappelijk Werk CVO VSPW Kortijk deel 1

HBO opleiding Maatschappelijk Werk CVO VSPW Kortijk deel 2

[4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Bijlage XXVII4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

HBO opleiding Marketing CVO HBO5 Antwerpen

[4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Bijlage XXVIII4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

HBO opleiding Motorvoertuigentechniek CVO HITEK

[4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Bijlage XXIX4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

HBO opleiding Openbare werken CVO Horito deel 1

HBO opleiding Openbare werken CVO Horito deel 2

[4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Bijlage XXX4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

HBO opleiding Orthopedagogie CVO VSPW Gent

[4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Bijlage XXXI4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

HBO opleiding orthopedagogie CVO VSPW Hasselt deel 1

HBO opleiding orthopedagogie CVO VSPW Hasselt deel 2

[4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Bijlage XXXII4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

HBO opleiding Orthopedagogie CVO VSPW Kortrijk

[4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Bijlage XXXIII4B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

HBO opleiding Sociaal-cultureel Werk deel 1

HBO opleiding Sociaal-cultureel Werk deel 2