Besluit van de Vlaamse Regering [4B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden bakkerij, drankenkennis, horeca, en slagerij4B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
]

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.01/10/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    23/04/2021

COODINATIE

(1) B.Vl.R. van 11/06/2010 (B.S. 05/08/2010)

(2) B.Vl.R. van 24/04/2015 (B.S. 04/06/2015)

(3) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 20/09/2016)

(4) B.Vl.R. van 13/07/2018 (B.S. 10/08/2018)

(5) B.Vl.R. van 15/02/2019 (B.S. 23/05/2019)

(6) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 20/10/2020)

(7) B.Vl.R. van 26/02/2021 (B.S. 23/04/2021)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, in onderheid op artikel 24, § 1, en artikel 181, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied voeding;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 20 december 2005 en 19 december 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van Sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.670/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[4B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd:

1° bijlage XLI tot en met XLVI voor het studiegebied bakkerij;

2° bijlage XXXVII en bijlage XXXVIII voor het studiegebied drankenkennis;

3° [5B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
bijlage XIX tot en met XXXVI, bijlage XXXIX en [6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
bijlage LV tot en met LX voor het studiegebied horeca6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
] ;5B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

4° bijlage XLVII tot en met LIV voor het studiegebied slagerij.

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden:

1° voor het studiegebied bakkerij:

a) de opleiding Banketbakkerij kan voor traaglerende cursisten 920 lestijden omvatten, waarbij de module Stage [7B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
Banketbakkerij7B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] 240 lestijden omvat [7B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
en voor snel lerende cursisten 720 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Banketbakkerij 40 lestijden omvat7B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] ;

b) de opleiding Bakker kan voor traaglerende cursisten 920 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Bakkerij 240 lestijden omvat [7B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
en voor snel lerende cursisten 720 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Bakkerij 40 lestijden omvat7B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] ;

c) de opleiding Medewerker Bakkerij kan voor traaglerende cursisten 840 lestijden bij een maximale afwijking omvatten, waarbij alle modules 120 lestijden omvatten;

2° voor het studiegebied slagerij:

a) de opleiding Bereider van Vleesproducten (Charcutier) kan voor traaglerende cursisten 240 lestijden omvatten, waarbij de module Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat;

b) de opleiding Medewerker Slagerij kan voor traaglerende cursisten bij een maximale afwijking 600 lestijden omvatten, waarbij alle modules 120 lestijden omvatten;

c) de opleiding Slager Distributie kan voor traaglerende cursisten bij een maximale afwijking 600 lestijden omvatten, waarbij alle modules 120 lestijden omvatten;

d) de opleiding Slager-Spekslager kan voor traaglerende cursisten bij een maximale afwijking 1120 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Slagerij 240 lestijden omvat en de module Aankoop-, verkoop- en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat [7B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
en voor snel lerende cursisten 880 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Slagerij 40 lestijden omvat7B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] ;

e) de opleiding Vleesbereider kan voor traaglerende cursisten 160 lestijden omvatten, waarbij de module Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat;

f) de opleiding Vleesbewerker kan voor traaglerende cursisten 240 lestijden omvatten, waarbij de module Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat;

g) de opleiding Wild- en Gevogelteslager kan voor traaglerende cursisten bij een maximale afwijking 760 lestijden omvatten, waarbij de module Aankoop-, verkoop- en voorraadbeheer slagerij en de module Ontvangstcontrole en panklaar maken wild en gevogelte elk 80 lestijden omvatten en de module Stage wild- en gevogelteslagerij 240 lestijden omvat [7B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
en voor snel lerende cursisten 480 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Wild- en Gevogelteslagerij 40 lestijden omvat7B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] .

4B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
]

[6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
3° voor het studiegebied horeca :

a) de opleiding Medewerker Fastfood kan voor traag lerende cursisten 240 lestijden omvatten, waarbij de modules [7B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
...7B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] Klassieke fastfoodgerechten en Trendy fastfoodgerechten elk 120 lestijden omvatten;

b) de opleiding Medewerker Spoelkeuken kan voor traag lerende cursisten 120 lestijden omvatten, waarbij de module Werken in de spoelkeuken 120 lestijden omvat.

6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 2.

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Art. 3.

[4B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
...4B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
]

Art. 4.

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Art. 5.

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Art. 6.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied voeding wordt opgeheven.

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage II

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage III

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage IV

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage V

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage VI

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage VII

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage VIII

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage IX

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage X

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage XI

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage XII

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage XIII

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage XIV

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage XV

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage XVI

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage XVII

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage XVIII

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
...3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Bijlage XIX

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Hulpkelner BO VO 003

Bijlage XX

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Grootkeukenmedewerker BO VO 005

Bijlage XXI

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Grootkeukenverantwoordelijke

Bijlage XXII

Studiegebeid voeding Secundair vwo MO Traiteur-banketaannemer BO VO 008 deel 1

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Traiteur-banketaannemer BO VO 008 deel 2

Bijlage XXIII

Studiegebied voeding Secundair vwo MO keukenverantwoordelijke BO VO 009

Bijlage XXIV

Studiegebied voeding Secundair vwo MO kelner banketdienst BO VO 010

Bijlage XXV

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Zaalverantwoordelijke BO VO 011

Bijlage XXVI

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Hulpkok BO VO 014

Bijlage XXVII

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Kok BO VO 015 deel 1

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Kok BO VO 015 deel 2

Bijlage XXVIII

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Kelner BO VO 016

Bijlage XXIX

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Hotelbedrijf BO VO 017

Bijlage XXX

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Hotel BO VO 018 deel 1

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Hotel BO VO 018 deel 2

Bijlage XXXI

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Grootkeukenhulpkok BO VO 019

Bijlage XXXII

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Grootkeukenkok BO VO 020

Bijlage XXXIII

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Traiteurkok BO VO 021

Bijlage XXXIV

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Medewerker brasserie taverne bistro BO VO 022

Bijlage XXXV

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Kelner brasserie taverne bistro BO VO 023 deel 1

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Kelner brasserie taverne bistro BO VO 023 deel 2

Bijlage XXXVI

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Verantwoordelijke brasserie taverne bistro BO VO 024

Bijlage XXXVII

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Wijnkenner BO VO 025

Bijlage XXXVIII

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Bierkenner BO VO 026

Bijlage XXXIX

Studiegebied voeding Secundair vwo MO Hotelonthaal BO VO 027

Bijlage XL

[5B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
...5B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XLI2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding Bakkerij BO VO 210 deel 1

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding Bakkerij BO VO 210 deel 2

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XLII2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding Bakker BO VO 410

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XLIII2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding Banketbakker BO VO 411

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XLIV2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding Chocoladebewerker BO VO 412

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XLV2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding Suiker- en marsepeinbewerker BO VO 414

[2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Bijlage XLVI2B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding IJsbereider BO VO 413

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage XLVII3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding Medewerker slagerij BO VO 220

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage XLVIII3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding Slager spekslager BO VO 422

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage XLIX3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding Slager distributie BO VO 420 deel 1

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding Slager distributie BO VO 420 deel 2

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage L3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Studiegebied voeding Wild- en gevogelte- slager BO VO 421

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage LI3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding Bereider van vleesproducten (Charcutier) BO VO 311

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage LII3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding Vleesbereider BO VO 312

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage LIII3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding Vleesbewerker BO VO 313

[3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage LIV3B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Studiegebied voeding Secundair vwo Opleiding Uitbener - uitsnijder BO VO 310

[5B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
Bijlage LV5B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Studiegebied horeca Secundair vwo Beroepsopleiding Visfileerder -bewerker BO HR 02

[5B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
Bijlage LVI5B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Studiegebied horeca Secundair vwo Beroepsopleiding Bereider van visproducten BO HR 03

[5B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
Bijlage LVII5B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Studiegebied horeca Secundair vwo Beroepsopleiding Koelceloperator visindustrie BO HR 01

[5B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
Bijlage LVIII5B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Studiegebied horeca Secundair vwo Beroepsopleiding Zwevende modules

[6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage LIX6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Studiegebied horeca Secundair vwo BO Medewerker fastfood BO HR 04

[6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage LX6B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Studiegebied horeca Secundair vwo BO Medewerker spoelkeuken BO HR 05