Besluit van de Vlaamse Regering [betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden bakkerij, drankenkennis, horeca, en slagerij (verv. BVR 13 juli 2018, art. 8, I: 1 september 2018)]

 • goedkeuringsdatum
  10/07/2008
 • publicatiedatum
  B.S. 1/10/2008 (pagina 51292)
 • bron

  Numac : 2008036113
 • datum laatste wijziging
  23/05/2019

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, in onderheid op artikel 24, § 1, en artikel 181, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied voeding;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 20 december 2005 en 19 december 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van Sectorcomité X en van de onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.670/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART. 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd:
1° bijlage XLI tot en met XLVI voor het studiegebied bakkerij;
2° bijlage XXXVII en bijlage XXXVIII voor het studiegebied drankenkennis;
3° bijlage XIX tot en met XXXVI, bijlage XXXIX en bijlage LV tot en met LVIII;
4° bijlage XLVII tot en met LIV voor het studiegebied slagerij.

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden:
1° voor het studiegebied bakkerij:
a) de opleiding Banketbakkerij kan voor traaglerende cursisten 920 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Bakkerij 240 lestijden omvat;
b) de opleiding Bakker kan voor traaglerende cursisten 920 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Bakkerij 240 lestijden omvat;
c) de opleiding Medewerker Bakkerij kan voor traaglerende cursisten 840 lestijden bij een maximale afwijking omvatten, waarbij alle modules 120 lestijden omvatten;
2° voor het studiegebied slagerij:
a) de opleiding Bereider van Vleesproducten (Charcutier) kan voor traaglerende cursisten 240 lestijden omvatten, waarbij de module Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat;
b) de opleiding Medewerker Slagerij kan voor traaglerende cursisten bij een maximale afwijking 600 lestijden omvatten, waarbij alle modules 120 lestijden omvatten;
c) de opleiding Slager Distributie kan voor traaglerende cursisten bij een maximale afwijking 600 lestijden omvatten, waarbij alle modules 120 lestijden omvatten;
d) de opleiding Slager-Spekslager kan voor traaglerende cursisten bij een maximale afwijking 1120 lestijden omvatten, waarbij de module Stage Slagerij 240 lestijden omvat en de module Aankoop-, verkoop- en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat;
e) de opleiding Vleesbereider kan voor traaglerende cursisten 160 lestijden omvatten, waarbij de module Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat;
f) de opleiding Vleesbewerker kan voor traaglerende cursisten 240 lestijden omvatten, waarbij de module Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij 80 lestijden omvat;
g) de opleiding Wild- en Gevogelteslager kan voor traaglerende cursisten bij een maximale afwijking 760 lestijden omvatten, waarbij de module Aankoop-, verkoop- en voorraadbeheer slagerij en de module Ontvangstcontrole en panklaar maken wild en gevogelte elk 80 lestijden omvatten en de module Stage wild- en gevogelteslagerij 240 lestijden omvat

ART. 2.

...

ART. 3.

...

ART. 4.

...

ART. 5.

...

ART. 6.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied voeding wordt opgeheven.

ART. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

ART. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage I

...

BIJLAGE Bijlage II

...

BIJLAGE Bijlage III

...

BIJLAGE Bijlage IV

...

BIJLAGE Bijlage V

...

BIJLAGE Bijlage VI

...

BIJLAGE Bijlage VII

...

BIJLAGE Bijlage VIII

...

BIJLAGE Bijlage IX

...

BIJLAGE Bijlage X

...

BIJLAGE Bijlage XI

...

BIJLAGE Bijlage XII

...

BIJLAGE Bijlage XIII

...

BIJLAGE Bijlage XIV

...

BIJLAGE Bijlage XV

...

BIJLAGE Bijlage XVI

...

BIJLAGE Bijlage XVII

...

BIJLAGE Bijlage XVIII

...

BIJLAGE Bijlage XIX

BIJLAGE Bijlage XX

BIJLAGE Bijlage XXI

BIJLAGE Bijlage XXII

BIJLAGE Bijlage XXIII

BIJLAGE Bijlage XXIV

BIJLAGE Bijlage XXV

BIJLAGE Bijlage XXVI

BIJLAGE Bijlage XXVII

BIJLAGE Bijlage XXVIII

BIJLAGE Bijlage XXIX

BIJLAGE Bijlage XXX

BIJLAGE Bijlage XXXI

ART. Bijlage XXXII

ART. Bijlage XXXIII

BIJLAGE Bijlage XXXIV

BIJLAGE Bijlage XXXV

BIJLAGE Bijlage XXXVI

BIJLAGE Bijlage XXXVII

BIJLAGE Bijlage XXXVIII

BIJLAGE Bijlage XXXIX

BIJLAGE Bijlage XL

...

BIJLAGE Bijlage XLI

BIJLAGE Bijlage XLII

BIJLAGE Bijlage XLIII

BIJLAGE Bijlage XLIV

BIJLAGE Bijlage XLV

BIJLAGE Bijlage XLVI

BIJLAGE Bijlage XLVII

BIJLAGE Bijlage XLVIII

BIJLAGE Bijlage XLIX

BIJLAGE Bijlage L

BIJLAGE Bijlage LI

BIJLAGE Bijlage LII

BIJLAGE Bijlage LIII

BIJLAGE Bijlage LIV

BIJLAGE Bijlage LV

BIJLAGE Bijlage LVI

BIJLAGE Bijlage LVII

BIJLAGE Bijlage LVIII