Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    13 FEBRUARI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.16/03/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    16/03/2009

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid artikel 64, §§ 1 en 2;

Gelet op de adviezen van de betrokken consortia voor volwassenenonderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 5 februari 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC - NVK, Sudermanstraat 5, in 2000 Antwerpen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- 'Engels - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 2';

- 'Engels - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 3';

- 'Frans professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 2';

- 'Frans - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 3';

- 'informatica : toepassingssoftware verkort'.

Art. 2.

Het Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Pestalozzi, Pestalozzistraat 7, in 2020 Antwerpen verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen hoger beroepsonderwijs :

- 'agogische bijscholing orthopedagogie';

- 'sociaal-cultureel werk'.

Art. 3.

Het Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Nijverheidsschool, Paardenmarkt 94, in 2000 Antwerpen verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'nascholing vrachtwagenchauffeur'.

Art. 4.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Technische Scholen Mechelen, Jef Denynplein 2, in 2800 Mechelen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1 - verkort';

- 'Nederlands tweede taal - richtgraad 2 - verkort'.

Art. 5.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Rivierenland, Eduard Anseelestraat z/n, in 2830 Willebroek, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'burotica TSO3'.

Art. 6.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Meise - Jette, Stationsstraat 15, in 1861 Meise, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- 'socio-culturele integratie - richtgraad 1';

- 'socio-culturele integratie - richtgraad 2';

- 'informatica : toepassingssoftware verkort'.

Art. 7.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel, Pleinlaan 2, in 1050 Elsene, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'Spaans - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 2'.

Art. 8.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrije Leergangen Limburg, Halmstraat 6, in 3600 Genk, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'vrachtwagenchauffeur'.

Art. 9.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC - NVK, Paalsesteenweg 33, in 3580 Beringen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'bedrijfsbeheer'.

Art. 10.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Barbara Instituut, Kastanjelaan 59, in 3630 Maasmechelen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- 'Arabisch - richtgraad 1';

- 'Arabisch - richtgraad 2';

- 'Pools - richtgraad 1';

- 'Pools - richtgraad 2';

- 'Russisch - richtgraad 1';

- 'Russisch - richtgraad 2';

- 'Turks - richtgraad 1';

- 'Turks - richtgraad 2'.

Art. 11.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen, Gouverneur Verwilghensingel 5, in 3500 Hasselt, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'Duits - professioneel gids/reisleider - richtgraad 3'.

Art. 12.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs KISP, Industrieweg 228, in 9030 Gent, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'tandartsassistent'.

Art. 13.

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2009, met uitzondering van artikel 4 dat uitwerking heeft vanaf 1 september 2008.

Art. 14.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.