Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs

 • goedkeuringsdatum
  30/04/2009
 • publicatiedatum
  B.S. 20/07/2009 (pagina 49999)
 • bron

  Numac : 2009035655
 • datum laatste wijziging
  28/03/2019

TITEL I. Algemene bepalingen

ART. 1.

...

ART. 2.

...

HOOFDSTUK I. Begrippenkader

ART. 3.

...

ART. 4.

...

ART. 5.

...

HOOFDSTUK II. Institutionele bepalingen

Afdeling I. Commissie Hoger Beroepsonderwijs

Onderafdeling I. Oprichting en samenstelling

ART. 6.

...

ART. 7.

...

Onderafdeling II. Opdracht

ART. 8.

...

ART. 9.

...

ART. 10.

...

Onderafdeling III. Rapportering

ART. 11.

...

Afdeling II. [Accreditatieorganisatie (verv. decr. 12 juli 2013, art. 86, I: 1 september 2013)]

Onderafdeling I. Aanwijzing en opdracht

ART. 12.

...

Onderafdeling II. Werking

ART. 13.

...

ART. 14.

...

ART. 15.

...

Onderafdeling III. Rapportering

ART. 16.

...

TITEL II. Organisatie van het hoger beroepsonderwijs

HOOFDSTUK I. Programmatie van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs

Afdeling I. Algemeen

ART. 17.

...

Afdeling II. Procedure

ART. 18.

...

ART. 19.

...

[Onderafdeling I. Bepalen van verwantschap(verv. decr.12 juli 2013, art. 51, I: 1 juli 2013)][... (opgeh. decr. 23 december 2016, art. 57, I: 1 februari 2017)]

ART. 20.

...

ART. 21.

...

[Onderafdeling I/1. Actualisatie van bestaande hbo5-opleidingen (verv. decr. 23 december 2017, art. 60, I: 1 februari 2017)]

ART. 21/1.

...

ART 21/2.

...

ART 21/3.

...

[Onderafdeling II. Toets nieuwe opleiding - administratieve toets (verv. decr. 12 juli 2013, art. 56, I: 1 juli 2013)]

ART. 22.

...

ART. 22/1.

...

ART. 22/1.

...

ART. 23.

...

ART. 23/1.

...

ART. 23/2.

...

HOOFDSTUK II. Kwaliteitszorg

Afdeling I. Interne kwaliteitszorg

ART. 24.

...

Afdeling II. Externe kwaliteitszorg

Onderafdeling I. De visitatie

ART. 25.

...

ART. 26.

...

ART. 27.

...

ART. 28.

...

ART. 29.

...

Onderafdeling II. Accreditatie

Sectie I. Aanvraag accreditatie bij het accreditieorgaan, als vermeld in artikel 12

ART. 30.

...

ART. 31.

...

ART. 32.

...

Sectie II. Accreditaties, verleend door andere accreditatieorganen

ART. 33.

...

Sectie III. Accreditatiekader

ART. 34.

...

Sectie IV. Onderzoek

ART. 35.

...

ART. 36.

...

ART. 37.

...

ART. 38.

...

ART. 39.

...

Sectie V. Accreditatiebesluit

ART. 40.

...

ART. 41.

...

[Sectie VI. Accreditatiebesluit met beperkte geldigheidsduur (verv. decr. 12 juli 2013, art. 69, I: 1 september 2013)]

ART. 42.

...

ART. 43.

...

ART. 44.

...

ART. 45.

...

ART. 46.

...

[Sectie VII. Traject bij niet-instemming met een negatief accreditatiebesluit (verv. decr. 12 juli 2013, art. 70, I: 1 september 2013)]

ART. 47.

...

ART. 48.

...

Sectie VIII. Afbouw van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs

ART. 49.

...

TITEL III. Samenwerking bij de organisatie van het hoger beroepsonderwijs

ART. 50.

...

ART. 51.

...

ART. 52.

...

ART. 53.

...

[TITEL III/1. Financiering van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (ing. decr. 12 juli 2013, art. 76, I: 1 september 2013)]

ART. 53/1.

...

TITEL IV. Wijzigings-, opheffings-, overgangs- en slotbepalingen

HOOFDSTUK I. Wijzigingsbepalingen

Afdeling I. Wijzigingen betreffende het voltijds secundair onderwijs

Onderafdeling I. Wijzigingen aan de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

ART. 54.

...

Onderafdeling II. Wijzigingen aan het koninklijk besluit nr. 2 van 21 augustus 1978 tot vaststelling van het maximum aantal lestijden per week in het voltijds secundair onderwijs

ART. 55.

...

Onderafdeling III. Wijzigingen aan het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II

ART. 56.

...

ART. 57.

...

ART. 58.

...

ART. 59.

...

ART. 60.

...

ART. 61.

...

ART. 62.

...

ART. 63.

...

ART. 64.

...

ART. 65.

...

ART. 66.

...

ART. 67.

...

ART. 68.

...

ART. 69.

...

ART. 70.

...

ART. 71.

...

ART. 72.

...

ART. 73.

...

ART. 74.

...

ART. 75.

...

ART. 76.

...

ART. 77.

...

ART. 78.

...

ART. 79.

...

ART. 80.

...

Onderafdeling IV. Wijzigingen aan het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs

ART. 81.

...

ART. 82.

...

ART. 83.

...

ART. 84.

...

ART. 85.

...

ART. 86.

...

ART. 87.

...

ART. 88.

...

ART. 89.

...

ART. 90.

...

ART. 91.

...

ART. 92.

...

ART. 93.

...

ART. 94.

...

ART. 95.

...

Onderafdeling V. Wijzigingen aan het decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

ART. 96.

...

Onderafdeling VI. Wijzigingen aan het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering in de Vlaamse Gemeenschap

ART. 97.

...

Onderafdeling VII. Wijzigingen aan het decreet van 4 juli 2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft

ART. 98.

...

Onderafdeling VIII. Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs

ART. 99.

...

ART. 100.

...

Afdeling II. Wijzigings- en opheffingsbepalingen in het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

ART. 101.

...

ART. 102.

...

ART. 103.

...

ART. 104.

...

ART. 105.

...

ART. 106.

...

ART. 107.

...

ART. 108.

...

ART. 109.

...

ART. 110.

...

BIJLAGE 111.

...

ART. 112.

...

ART. 113.

...

ART. 114.

...

ART. 115.

...

ART. 116.

...

ART. 117.

...

ART. 118.

...

ART. 119.

...

ART. 120.

...

ART. 121.

...

ART. 122.

...

ART. 123.

...

ART. 124.

...

ART. 125.

...

ART. 126.

...

ART. 127.

...

ART. 128.

...

ART. 129.

...

ART. 130.

...

ART. 131.

...

Afdeling III. Wijzigingen betreffende het hoger onderwijs

Onderafdeling I. Wijzigingen aan het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

ART. 132.

...

ART. 133.

...

ART. 134.

...

ART. 135.

...

ART. 136.

...

ART. 137.

...

ART. 138.

...

ART. 139.

...

ART. 140.

...

Onderafdeling II. Wijzigingen aan het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen

ART. 141.

...

ART. 142.

...

ART. 143.

...

ART. 144.

...

ART. 145.

...

Onderafdeling III. Wijzigingsbepalingen in het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen

ART. 146.

...

ART. 147.

...

ART. 148.

...

ART. 149.

...

ART. 150.

...

ART. 151.

...

ART. 152.

...

ART. 153.

...

Afdeling IV. Wijzigingen betreffende de administratieve en geldelijke rechtspositie

Onderafdeling I. Wijzigingsbepalingen aan het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

ART. 154.

...

ART. 155.

...

Onderafdeling II. Wijzigingsbepalingen aan het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

ART. 156.

...

ART. 157.

...

Onderafdeling III. Wijzigingsbepalingen aan het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek

ART. 158.

...

Onderafdeling IV. Wijzigingsbepalingen aan het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV

ART. 159.

...

HOOFDSTUK II. Overgangsbepalingen

Afdeling I. Algemeen

ART. 160.

...

ART. 161.

...

ART. 161/1.

...

ART. 161/2.

...

ART. 161/3.

...

ART. 161/4.

...

ART. 162.

...

HOOFDSTUK III. Slotbepalingen

ART. 163.

...

ART. 164.

...

ART. 165.

...