Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    05 JUNI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.07/09/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    07/09/2009

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid artikel 64, § 1, 2 en 3 en artikel 181;

Gelet op de programmatieadviezen van de betrokken Consortia voor Volwassenenonderwijs;

Gelet op de concordantieadviezen van de Inspectie Volwassenenonderwijs;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 3 maart 2009; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 mei 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Pestalozzi, Pestalozzistraat 7, in 2020 Antwerpen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding hoger beroepsonderwijs "agogische bijscholing orthopedagogie".

Art. 2.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Decanale Technische Leergangen, Kerkstraat 38, in 2200 Herentals verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "installateur domotica".

Art. 3.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC - NVK, Kasteelplein 20, in 2300 Turnhout verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "intercultureel werk TSO 3".

Art. 4.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Instituut Sint-Jozef, Kleinhoefstraat 4, in 2440 Geel, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "meubelsnijwerker - ornamenteur BSO 3".

Art. 5.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs ACE - groep T, Andreas Vesaliusstraat 13, in 3000 Leuven, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- "Nederlands tweede taal - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 2";

- "Nederlands tweede taal - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 3".

Art. 6.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Meise - Jette, Stationsstraat 15, in 1861 Meise, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- "inrichten van de woning";

- "polyvalent verzorgende/thuis- en bejaardenzorg BSO 3".

Art. 7.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrije Gesubsidieerde Taalleergangen, Gemeenteplein, in 1853 Grimbergen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "koken".

Art. 8.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Temse, Schoolstraat 17, in 9140 Temse, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "multimediaoperator".

Art. 9.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrije Taal- en Handelsleergangen, Esplanadeplein 6, in 9300 Aalst, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "burotica TSO 3".

Art. 10.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Instituut Sint-Jozef, Kleine Karmelietenstraat 3, in 9500 Geraardsbergen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "Nederlands tweede taal - richtgraad 4".

Art. 11.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Dender en Schelde, Centrumlaan 160, in 9400 Ninove, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "burotica TSO 3".

Art. 12.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen, Arsenaalstraat 4, in 8000 Brugge, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- "Vlaamse gebarentaal - richtgraad 1";

- "Japans - richtgraad 1".

Art. 13.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Spermalie, Snaggaardstraat 15, in 8000 Brugge, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding hoger beroepsonderwijs "hotel- en cateringmanagement".

Art. 14.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs de Avondschool, Leopold III-laan 1, in 8400 Oostende, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- "informatica - toepassingssoftware - verkort";

- "Portugees - richtgraad 1".

Art. 15.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs IVO, Manitobalaan 48, in 8200 Brugge, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "maritiem medewerker TSO 3".

Art. 16.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs ISBO, Assenedesteenweg 163, in 9060 Zelzate, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- "wijnkenner";

- "inrichten van de woning".

Art. 17.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen, Londenstraat 43, in 2000 Antwerpen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "hulpmecanicien personen- en lichte bedrijfswagens".

Art. 18.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Scholengroep 5, Vaartdijk 86, in 2800 Mechelen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs "koken".

Art. 19.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Maasland, Europaplein 36, in 3630 Maasmechelen verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- "inrichten van de woning";

- "hulpmecanicien voor personen- en lichte bedrijfswagens";

- "mecanicien voor personen- en lichte bedrijfswagens";

- "technicus voor personen- en lichte bedrijfswagens";

- "technicus voor personen- en lichte bedrijfswagens - specialiteit LPG".

Art. 20.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009.

Art. 21.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.