[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulair structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden ICT-technieken, lassen en mechanica-elektriciteit9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

  • goedkeuringsdatum
    24 JULI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.08/09/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    23/04/2021

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 10/09/2010 (B.S. 22/10/2010)

(2) B.Vl.R. van 21/09/2012 (B.S. 22/11/2012)

(3) B.Vl.R. van 01/03/2013 (B.S. 05/04/2013)

(4) B.Vl.R. van 28/02/2014 (B.S. 04/04/2014)

(5) B.Vl.R. van 05/09/2014 (B.S. 05/12/2014)

(6) B.Vl.R. van 24/04/2015 (B.S. 04/06/2015)

(7) B.Vl.R. van 03/07/2015 (B.S. 04/08/2015)

(8) B.Vl.R. van 10/03/2017 (B.S. 10/04/2017)

(9) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 20/10/2020)

(10) B.Vl.R. van 26/02/2021 (B.S. 23/04/2021)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, artikel 179bis, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, artikel 180 en 181, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 56quater, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 74quinquies, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 26 februari 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaams minister bevoegd voor begroting, gegeven op 3 februari 2009;

Gelet op protocol nr. 694 van 8 mei 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 460 van 8 mei 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 46.730/1 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen, die bij dit besluit zijn gevoegd :

1° bijlage I tot en met III voor het studiegebied ICT-technieken;

2° bijlage XXI tot en met XXV voor het studiegebied lassen;

3° bijlage IV tot en met XX en bijlage XXVIII [10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
tot en met XXXI10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] voor het studiegebied mechanica-elektriciteit.

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden :

1° voor het studiegebied lassen :

a) de opleiding Constructielasser kan voor snel lerende cursisten 440 lestijden omvatten, waarbij de module Initiatie lassen 40 lestijden omvat;

b) de opleiding Constructielasser kan voor traag lerende cursisten 600 lestijden omvatten, waarbij de modules Hoeknaadlassen halfautomaat PA en PB en Hoeknaadlassen TIG TA en PB elk 60 lestijden omvatten en de modules Hoeknaadlassen halfautomaat PC PD PI PG en Hoeknaadlassen TIG PC PD PF en PG elk 120 lestijden omvatten en waarbij de optionele module Hoeknaadlassen BMBE alle posities 180 lestijden omvat;

c) de opleiding Lasser-Monteerder kan voor snel lerende cursisten 600 lestijden omvatten, waarbij de module Initiatie lassen 40 lestijden omvat;

d) de opleiding Lasser-Monteerder kan voor traag lerende cursisten 840 lestijden omvatten, waarbij de modules Hoeknaadlassen halfautomaat PA en PB en Hoeknaadlassen TIG TA en PB elk 60 lestijden omvatten, de modules Hoeknaadlassen halfautomaat PC PD PI PG en Hoeknaadlassen TIG PC PD PF en PG elk 120 lestijden omvatten en de module Montagetechniek 240 lestijden omvat en waarbij de optionele module Hoeknaadlassen BMBE alle posities 180 lestijden omvat;

e) de opleiding Pijpfitter-Fabriceur kan voor snel lerende cursisten 620 lestijden omvatten, waarbij de module Initiatie lassen 40 lestijden omvat en de modules Werken op hoogte module 1 +2 en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;

f) de opleiding Pijpfitter-Monteur kan voor snel lerende cursisten 540 lestijden omvatten, waarbij de module Initiatie lassen 40 lestijden omvat en de modules Werken op hoogte module 1 +2 en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;

g) de opleiding Pijplasser kan voor snel lerende cursisten 920 lestijden omvatten, waarbij de module Initiatie lassen 40 lestijden omvat;

h) de opleiding Pijplasser kan voor traag lerende cursisten 1080 lestijden omvatten, waarbij de modules Hoeknaadlassen halfautomaat PA en PB en Hoeknaadlassen TIG TA en PB elk 60 lestijden omvatten en de modules Hoeknaadlassen halfautomaat PC PD PI PG en Hoeknaadlassen TIG PC PD PF en PG elk 120 lestijden omvatten en waarbij de optionele module Hoeknaadlassen BMBE alle posities 180 lestijden omvat.

2° voor het studiegebied mechanica-elektriciteit :

a) de opleiding Elektrotechnisch Monteur kan voor snel lerende cursisten 80 lestijden omvatte, waarbij de modules [10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
Werken op hoogte module 1 en 210B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;

b) de opleiding Elektrotechnisch Monteur kan voor traag lerende cursisten 130 lestijden omvatten, waarbij de module Voorbereidende technieken 30 lestijden omvat en de module Plaatsing elektrische onderdelen 60 lestijden omvat;

c) de opleiding Elektrotechnische Installateur kan voor snel lerende cursisten 500 lestijden omvatten, waarbij de modules [10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
Werken op hoogte module 1 en 210B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;

d) de opleiding Elektrotechnische Installateur kan voor traag lerende cursisten 760 lestijden omvatten, waarbij de modules Voorbereidende technieken en Veilig werken met elektriciteit elk [10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
30 lestijden10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] omvatten, de modules Basisschakelingen en Gevorderde schakelingen (residentieel en tertiair) elk 120 lestijden omvatten, de module Aarding, teller, elektrisch bord 90 lestijden omvat, de module Montage en aansluiting verlichting 30 lestijden omvat en de modules Montage en aansluiting domotica, Uittekenen en parameterisatie domotica, Aarding, teller, elektrisch bord, diagnose (residentieel en tertiair), Project uitvoering en Project elektrisch dossier elk 60 lestijden omvatten;

e) de opleiding Elektrotechnicus kan voor snel lerende cursisten 700 lestijden omvatten, waarbij de modules [10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
Werken op hoogte module 1 en 210B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;

f) de opleiding Elektrotechnicus kan voor traag lerende cursisten 900 lestijden omvatten, waarbij de modules Voorbereidende technieken en Veilig werken met elektriciteit elk [10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
30 lestijden10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] omvatten, de modules Basisschakelingen en Gevorderde schakelingen (residentieel en tertiair) elk 120 lestijden omvatten, de module Aarding, teller, elektrisch bord 90 lestijden omvat, de module Montage en aansluiting verlichting 30 lestijden omvat en de modules Montage en aansluiting domotica en Uittekenen en parameterisatie domotica elk 60 lestijden omvatten;

g) de opleiding Technicus Industriële Elektriciteit kan voor snel lerende cursisten 980 lestijden omvatten, waarbij de modules [10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
Werken op hoogte module 1 en 210B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;

h) de opleiding Technicus Industriële Elektriciteit kan voor traag lerende cursisten 1120 lestijden omvatten, waarbij de modules Voorbereidende technieken en Veilig werken met elektriciteit elk [10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
30 lestijden10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] omvatten, de module Basisschakelingen 120 lestijden omvat, de module Aarding, teller, elektrisch bord 90 lestijden omvat, de module Montage en aansluiting verlichting 30 lestijden omvat en de module Montage en aansluiting domotica 60 lestijden omvat;

i) de opleiding Installateur Gebouwenautomatisering kan voor snel lerende cursisten 640 lestijden omvatten, waarbij de modules [10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
Werken op hoogte module 1 en 210B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;

j) de opleiding Installateur Gebouwenautomatisering kan voor traag lerende cursisten 820 lestijden omvatten, waarbij de modules Voorbereidende technieken en Veilig werken met elektriciteit elk [10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
30 lestijden10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] omvatten, de modules Basisschakelingen en Gevorderde schakelingen (residentieel en tertiair) elk 120 lestijden omvatten, de module Aarding, teller, elektrisch bord 90 lestijden omvat, de module Montage en aansluiting verlichting 30 lestijden omvat en de module Montage en aansluiting domotica en 60 lestijden omvat.

9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
] [10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021

k) de opleiding Beveiligingstechnicus kan voor snel lerende cursisten 960 lestijden omvatten, waarbij de modules Werken op hoogte module 1 en 2 en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;

l) de opleiding Beveiligingstechnicus kan voor traag lerende cursisten 1100 lestijden omvatten, waarbij de modules Voorbereidende technieken en Veilig werken met elektriciteit elk 30 lestijden omvatten, de module Basisschakelingen 120 lestijden omvat, de module Aarding, teller, elektrisch bord 90 lestijden omvat, de module Montage en aansluiting verlichting 30 lestijden omvat en de module Montage en aansluiting domotica 60 lestijden omvat.

10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

Art. 2.

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 3.

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 4.

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 5.

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 6.

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 7.

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 8.

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 9.

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 10.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009.

Art. 11.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

[6B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Opleiding Computeroperator BO ME 0156B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage II

[6B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
Opleiding Netwerktechnicus BO ME 0166B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

Bijlage III

Zwevende Modules

[1B.Vl.R. van 10/09/2010
B.S. 22/10/2010
Bijlage IV1B.Vl.R. van 10/09/2010
B.S. 22/10/2010
]

Opleiding Vliegtuigtechnicus Avionica en Elektriciteit BO ME 017

[2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage V2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

[2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage VI2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]
[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020

Opleiding Installateur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 402

Opleiding Installateur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 402 vervolg

] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020

...

] 9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
] [2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage VII2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

Opleiding Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen BO mE 403

[2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage VIII2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische Constructies BO ME 405

[2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage IX2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Elektriciteit BO ME 408

[3B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage X3B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Opleiding Uitvoerend CAD-Tekenaar HVAC BO ME 406

Opleiding Uitvoerend CAD-Tekenaar HVAC BO ME 406 vervolg

[3B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage XI3B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Opleiding Uitvoerend CAD-Tekenaar Piping BO ME 407

[3B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage XII3B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Opleiding Productiemedewerker Kunststoftechnieken BO ME 410

[3B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage XIII3B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Opleiding Machineregelaar Extrusie BO ME 411

[3B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage XIV3B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Opleiding Machineregelaar Spuitgieten BO ME 412

[3B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage XV3B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Opleiding Machineregelaar Thermisch Vormen BO ME 413

[4B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
Bijlage XVI4B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

Opleiding Assistent podiumtechnicus BO ME 018

[4B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
Bijlage XVII4B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

Opleiding Podiumtechnicus BO ME 019

Opleiding Podiumtechnicus BO ME 019 vervolg

[5B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
Bijlage XVIII5B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
]

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Opleiding Residentieel Elektrotechnisch Installateur BO ME 020] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

[8B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Bijlage XIX8B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Opleiding Elektromecanicien BO ME 041

[8B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Bijlage XX8B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Opleiding Onderhoudsmonteur BO ME 031

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XXI9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Constructielasser BO LA 001

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XXII9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Lasser-monteerder BO LA 003

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XXIII9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Pijpfitter-fabriceur BO LA 005

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XXIV9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Pijpfitter-monteur BO LA 004

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XXV9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Pijplasser BO LA 002

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XXVI9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Elektrotechnisch monteur BO ME 500

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XXVII9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Elektrotechnisch installateur BO ME 501

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XXVIII9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Elektrotechnicus BO ME 502

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XXIX9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Technicus industriële elektriciteit BO ME 503

[9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XXX9B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

installateur gebouwenautomatisering BO ME 504

[10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
Bijlage XXXI10B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

BO Beveiligingstechnicus BO ME 505