Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied lichaamsverzorging

  • goedkeuringsdatum
    11 JUNI 2010
  • publicatiedatum
    B.S.29/07/2010
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2017

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 01/03/2013 (B.S. 05/04/2013)

(2) B.Vl.R. van 18/03/2016 (B.S. 29/04/2016)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Lichaamsverzorging;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 20 december 2005 en 9 december 2008;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, gedaan op 2 juni 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 23 februari 2010;

Gelet op protocol nr. 721 van 2 april 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling ‹ Vlaamse Gemeenschap › van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 488 van 2 april 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 48.190/1 van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied lichaamsverzorging, die behoren tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
bijlage III en bijlage V tot en met XIV2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
] , die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.

De opleidingsprofielen die zijn vastgelegd in bijlage I tot en met V van dit besluit, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2010-2011 geëvalueerd en de opleidingsprofielen die zijn vastgelegd in bijlage VI tot en met X van dit besluit, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2013-2014 geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

[1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
De opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlagen XI en XII, en de uitbreidingsmodules van de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlage VIII en bijlage X, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2016-2017 geëvalueerd.1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

[1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013

Art. 2/1.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Grime TSO3 of Schoonheidsverzorging TSO3 heeft vanaf 1 februari 2013 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Allround Grimeur-Visagist.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Schoonheidsverzorging TSO3 heeft vanaf 1 februari 2013 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Nagelstylist.

[2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Kappersmedewerker, heeft vanaf 1 februari 2016 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Kapper.2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Lichaamsverzorging wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

[2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
...2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Bijlage II

[2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
...2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Bijlage III

MO Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206

Bijlage IV

[2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
...2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Bijlage V

Studiegebied

Opleiding

Voeding

a) Ambachtelijk brood- en banketbakker

b) Ambachtelijk chocoladebewerker

c) Ambachtelijk ijsbereider

d) Ambachtelijk slager

e) Bakkersgast

f) Banketbakker

g) Bereider van consumptie-ijs en tearoomspecialiteiten

h) Bierkenner

i) Broodbakker

j) Brood en banket

k) Brood- en banketbakkerij en confiserie BSO 3

l) Confiseur-chocoladebewerker

m) Culinair traiteurslager

n) Grootkeukenhulpkok

o) Grootkeukenkok

p) Grootkeukenmedewerker

q) Grootkeukenverantwoordelijke

r) Hotel s) Hotel TSO 3

t) Hotelbedrijf

u) Hotelbedrijf BSO 3

v) Hotelonthaal

w) Hulpkelner

x) Hulpkok

y) Kelner

z) Kelner banketdienst

Aa) Kelner brasserie taverne bistro

Ba) Keukenverantwoordelijke

Ca) Kok

Da) Medewerker brasserie taverne bistro

Ea) Slager

Fa) Slagerij en vleeswaren

Ga) Slagersgast

Ha) Spekslager

Ia) Traiteur BSO 3

Ja) Traiteurkok

Ka) Traiteur-banketaannemer

La) Traiteur-delicatessenslager

Ma) Uitsnijder - uitbener

Na) Verantwoordelijke brasserie taverne bistro

Oa) Verkoper in de slagerij

Pa) Wijnkenner

Qa) Zaalverantwoordelijke

Ra) Zwevende modules

Bijlage VI

Opleiding Schoonheidsspecialist-salonbeheerder BO LV 005

Bijlage VII

Opleiding Schoonheidsspecialist BO LV 006

Bijlage VIII

[1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Opleiding Voetverzorger BO LV 0071B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Bijlage IX

Opleiding Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger BO LV 008

Bijlage X

[1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Opleiding Masseur BO LV 0091B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Bijlage XI

Opleiding Allround Grimeur-Visagist BO LV 010

Bijlage XII

Opleiding Nagelstylist BO LV 011

Bijlage XIII

Beroepsopleiding kapper BO LV 310

Bijlage XIV

Beroepsopleiding Kapper-salonverantwoordelijke BO LV 410 deel 1

Beroepsopleiding Kapper-salonverantwoordelijke BO LV 410 deel 2