Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    28 JANUARI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.25/03/2011
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    25/03/2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 64, §§ 1, 2 en 3;

Gelet op de programmatieadviezen van de betrokken Consortia voor Volwassenenonderwijs;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 9 november 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 26 januari 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Turnhout, Boomgaardstraat 56, in 2300 Turnhout, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- 'Duits professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 2';

- 'Duits professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 3';

- 'Engels professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 2';

- 'Engels professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 3'.

Art. 2.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Merchtem Sint-Donatus, Dendermondestraat 26, in 1785 Merchtem, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'kantooradministratie en gegevensbeheer BSO 3'.

Art. 3.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel, Materiaalstraat 67, in 1070 Anderlecht, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'boekhouden - informatica TSO 3'.

Art. 4.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrije Leergangen Limburg, Halmstraat 6, in 3600 Genk, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'informatica toepassingssoftware - verkort'.

Art. 5.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Temse, Schoolstraat 17, in 9140 Temse, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs :

- 'vrachtwagenchauffeur';

- 'webdesigner'.

Art. 6.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs de Bargie, Bargiekaai 1, in 9000 Gent, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'informatica toepassingssoftware - verkort'.

Art. 7.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs ISBO, Assenedesteenweg 163, in 9060 Zelzate, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'informatica toepassingssoftware - verkort'.

Art. 8.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Meetjesland, Roze 131, in 9900 Eeklo, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'informatica toepassingssoftware - verkort'.

Art. 9.

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2011.

Art. 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.