Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    24 JUNI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.20/07/2011
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    20/07/2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 64, § 1, 2 en 3;

Gelet op de programmatieadviezen van de betrokken Consortia voor Volwassenenonderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 23 juni 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Provincie Antwerpen, Meistraat 5 in 2000 Antwerpen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'Frans professioneel juridisch - richtgraad 3'.

Art. 2.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Tweedekansonderwijs Mechelen, Onze-Lieve-Vrouwestraat 94 in 2800 Mechelen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs ' humane wetenschappen ASO 3'.

Art. 3.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut Lier - Antwerpen, Kruisbogenhofstraat 7 in 2500 Lier, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'informatica toepassingssoftware - verkort'.

Art. 4.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Centrum voor Levende Talen Leuven, Dekenstraat 4 in 3000 Leuven, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'Hongaars - richtgraad 1'.

Art. 5.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Merchtem Sint-Donatus, Dendermondestraat 26 in 1785 Merchtem verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'informatica toepassingssoftware - verkort'.

Art. 6.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Heusden-Zolder, Molenstraat 12 in 3550 Heusden-Zolder, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'informatica toepassingssoftware - verkort'.

Art. 7.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Lino, Mudakkers 25 in 3920 Lommel, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'informatica toepassingssoftware - verkort'.

Art. 8.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Maasland, Europaplein 36 in 3630 Maasmechelen, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'informatica toepassingssoftware - verkort'.

Art. 9.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Centrum voor Talen & Techniek Limburg, Halmstraat 12 in 3600 Genk, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'begeleider in de kinderopvang'.

Art. 10.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Talen en Informatica, Hoeneveldje 2 in 3798 Voeren, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'Nederlands tweede taal - professioneel bedrijfsgericht - richtgraad 2'.

Art. 11.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrije Avondschool Zuid-Oost-Vlaanderen Hoogstraat 22 in 9700 Oudenaarde, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs : - 'begeleider in de kinderopvang'; - 'begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang'.

Art. 12.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs het Perspectief, Henleykaai 83 in 9000 Gent, verkrijgt onderwijsbevoegdheid voor de opleiding secundair volwassenenonderwijs 'Bulgaars - richtgraad 1'.

Art. 13.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Art. 14.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.