Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied land- en tuinbouw

  • goedkeuringsdatum
    07 OKTOBER 2011
  • publicatiedatum
    B.S.07/11/2011
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    20/10/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 01/03/2013 (B.S. 05/04/2013)

(2) B.Vl.R. van 28/02/2014 (B.S. 04/04/2014)

(3) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 20/10/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, artikel 180, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, gedaan op 15 september 2010;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 9 november 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 30 juni 2011;

Gelet op protocol nr. 756 van 15 juli 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 523 van 15 juli 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 50.067/1 van de Raad van State, gegeven op 22 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied land- en tuinbouw, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
bijlage 1 tot en met 3 en bijlage 6 tot en met 103B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
] , die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 3.

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 4.

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 5.

Dit besluit heft uitwerking met ingang van 1 september 2011.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage 1.

Opleiding Florist BO LT 001

Bijlage 2.

Opleiding Florist-medewerker BO LT 002

[1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage 3.1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Opleiding Tuinbouwarbeider BO LT 003

[1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage 4.1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Opleiding Hovenier onderhoud parken en tuinen BO LT 004] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

[1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage 5.1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Opleiding Hovenier aanleg parken en tuinen BO LT 005] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

[1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage 6.1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Opleiding Boomverzorger BO LT 006

[2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
Bijlage 7.2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar inrichting buitenruimte, parken en tuinen BO LT 007

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage 8.3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Opleiding Tuinaanlegger groenbeheerder BO LT 010

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage 9.3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Opleiding Medewerker Groen en tuinaanleg BO LT 009

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage 10.3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Opleiding Medewerker groet- en tuinbeheer BO LT 008